Zoeken

Ondernemerschap in de melkveehouderij

Sneller naar een integraal duurzame melkveehouderijsector

De Nederlandse melkveehouderij heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet naar een duurzame productiewijze. Het doel is om vóór 2020 te komen tot een integraal duurzame sector. Dit is noodzakelijk om een hogere melkopbrengst te genereren ten opzichte van andere zuivelproductiegebieden. Daarnaast is behoud van het maatschappelijk draagvlak belangrijk.

Meer ondernemerschap nodig

Met het verdwijnen van de melkquotering in 2015 verandert het speelveld namelijk grondig. Enerzijds doordat uitbreiding van de productie mogelijk wordt, anderzijds door meer diversiteit in de bedrijfsontwikkeling, zowel in omvang als intensiteit. Anticiperen op deze marktveranderingen is noodzakelijk. Dat vraagt om meer ondernemerschap van melkveehouders, dat in combinatie met de uitgangspositie en ontwikkelmogelijkheden van uw bedrijf de koers bepaalt.

E-magazine 'Melkmeters maken'

Melkveehouders die de continuïteit van hun bedrijf willen zeker stellen, nemen de komende jaren dus extra maatregelen rond ondernemerschap, goed financieel beleid en duurzaamheid. Op die manier blijven zij voldoen aan de eisen van wetgever, markt en maatschappij. In het e-magazine 'Melkmeters maken' en in twee nieuwe sectorupdates schetst de Rabobank haar visie op belangrijke ontwikkelingen in de melkveehouderij. Daarin adviseren we graag bij de te maken keuzes.

Weet snel waar u staat met de Rabo M-Tool

Wat moet u doen om goed onderbouwd richting te kiezen? Of gerichte ondersteuning richting 2020 te zoeken? Met de Rabo M-Tool, een handige online strategiecheck, krijgt u snel inzicht waar u staat rondom ondernemerschap, financiën en duurzaamheid.