Zoeken

Hoe vindt belastingheffing in box 3 plaats?

Jaarlijks bent u over de waarde van uw rendementsgrondslag op 1 januari 1,2% inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd. U hoeft deze belasting alleen te betalen als de waarde van uw rendementsgrondslag hoger is dan het heffingvrij vermogen. De rente die u werkelijk ontvangen of betaald heeft, is niet relevant.

Wat is mijn rendementsgrondslag?

Uw rendementsgrondslag bestaat uit de waarde van uw spaartegoeden, beleggingen en overige bezittingen in box 3, verminderd met de schulden in die box. Van deze schulden zijn de eerste € 2.900 (2014) per persoon niet aftrekbaar. Belastingschulden en -vorderingen worden niet meegenomen in box 3 (met uitzondering van bepaalde erfbelastingschulden en -vorderingen).

Wat is het heffingvrij vermogen?

Het heffingvrij vermogen is het gedeelte van het box 3-vermogen waarover geen inkomstenbelasting wordt geheven. Dit komt in mindering op de rendementsgrondslag op 1 januari van een jaar. Het heffingvrij vermogen bedraagt € 21.139 (2014) per persoon. Het heffingvrij vermogen kan worden verhoogd, als u aan het eind van het belastingjaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of ouder bent.

Bij minderjarigen wordt de rendementsgrondslag in box 3 toegerekend aan de ouders of de ouder die het gezag uitoefent. Als u niet in Nederland woont, wordt u alleen belast voor specifieke in de wet genoemde genoten inkomsten. Bij zakelijke rekeninghouders kunnen de fiscale gevolgen anders zijn en valt een reguliere spaarrekening niet altijd in box 3.

Staat uw vraag er niet bij?