Zoeken

Uw bankzaken regelen via de computer?

Een goede hypotheek: betaalbare maandlasten.

Over ons

Het is prettig te weten met wie u zaken doet. Rabobank Groene Hart Noord stelt zich graag aan u voor.

 • Leden

  • Rabobank Groene Hart Noord is een zelfstandige coöperatie. Dat betekent dat wij geen aandeelhouders hebben maar leden. We voelen ons nauw betrokken bij onze leden en hun omgeving. Als lid heeft u invloed op het beleid van de bank. In onze organisatiestructuur komt dat duidelijk naar voren.

 • Kieskringen

  • De ledenafdelingen kiezen de ledenraad en bespreken het beleid van de bank. Rabobank Groene Hart Noord heeft drie kieskringen:

   • Kaag en Braassem 
   • Nieuwkoop 
   • Bedrijven
 • Ledenraad

  • De ledenraad is een spreekbuis voor de leden en een klankbord voor de directie. De ledenraadsleden behartigen de belangen van alle leden en leggen verantwoording af aan de leden. De raad stelt de jaarrekening vast en benoemt de leden van de raad van commissarissen.

 • Raad van commissarissen

  • De raad van commissarissen bestaat uit zes leden die voor vier jaar zijn benoemd. De raad benoemt en adviseert de directie van de bank. Zij controleert of de directie het beleid goed uitvoert en ziet toe op een zorgvuldige besluitvorming.

 • Directie

  • Het dagelijks bestuur ligt in handen van vier professionals met elk een eigen specialisme. Samen zijn de directieleden eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten van de bank.

 • Jaarverslag 2012

  • Wilt u de bank beter leren kennen? Het jaarverslag is een goed begin. In ons jaarverslag leest u hoe we het afgelopen jaar financieel hebben gepresteerd en hoe onze dienstverlening zich heeft ontwikkeld. Zo weet u precies wat er binnen uw bank speelt.

Stel uw vraag

Heeft u een vraag over de organisatie van Rabobank Groene Hart Noord? Laat het ons weten.