Coöperatiefonds

Wat is het

Onze winst is uw winst

Rabobank Vallei en Rijn is een coöperatieve bank en staat midden in de samenleving. Jaarlijks storten we een deel van onze winst in het Coöperatiefonds. Uit dit fonds krijgen sociaal- maatschappelijke en culturele projecten op lokaal en bovenregionaal niveau een eenmalige donatie van de bank. Met als doel dat projecten na verloop van tijd zelfstandig kunnen draaien. Voor veel verenigingen en stichtingen is het niet altijd mogelijk om hun ideeën en projecten te realiseren. We kunnen dan wellicht net die extra steun bieden met het Coöperatiefonds.

Wanneer lokaal of bovenregionaal?

We maken hierbij onderscheid tussen lokale en bovenregionale projecten. Voor lokale projecten geldt dat deze binnen het werkgebied plaatsvinden. Ons werkgebied betreft Ede, Wageningen, Rhenen, Achterberg, Veenendaal en Bennekom. Voor bovenregionaal geldt dat de organisatie in ons werkgebied gevestigd moet zijn, maar dat de activiteiten daarbuiten plaatsvinden. Dat kan zelfs in het buitenland zijn.

Leden beslissen

Een deel van de ledenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar om de verzoeken te beoordelen samen met de directie. Zij doen dit op basis van de voorwaarden.

Voorwaarden

Wij toetsen alle aanvragen aan onze voorwaarden. Hierbij maken we onderscheid tussen lokale en bovenregionale projecten.  Voor lokale projecten geldt dat deze binnen het werkgebied plaatsvinden, voor bovenregionale gaat het om organisaties die gevestigd zijn in het werkgebied, maar waarvan de activiteiten daarbuiten plaatsvinden. Dit kan ook in het buitenland zijn.

Voorbeelden
Kerk en minima

Stichting Kerk en Minima, Veenendaal: € 5.000,-

Stichting Kerk en Minima biedt een groot scala aan activiteiten. Een kleine greep uit de projecten zijn het verlenen van voedselhulp, het voorkomen van huisuitzetting en het oplossen van belastingproblemen voor cliënten. Dit jaar heeft Stichting Kerk en Minima een financieel zwaar jaar gehad, onder andere door de opheffing van de Voedselbank in Veenendaal. Daarnaast wordt het dubbele aantal mensen geholpen. De stichting zal al het mogelijke doen om voldoende geld in kas te hebben, zodat zij hulpverlening kunnen blijven uitvoeren.

De wijde wereld

Vereniging De Wijde wereld, Wageningen: € 5.000,-

Het doel van deze vereniging is het behartigen van het welzijn en de belangen van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De bijdrage uit het Coöperatiefonds gaat naar het woonproject aan het Spijk in Wageningen. Het gaat hierbij om de éénmalige inrichting van de gezamenlijke ruimtes van het woonzorghuis dat op dit moment gebouwd wordt aan het Spijk in Wageningen. De Wijde Wereld richt de gezamenlijke ruimte in van het woonzorghuis. De bewoners betalen zelf de inrichting van hun eigen huis, maar kunnen door hun inkomenspositie niet meebetalen aan de gezamenlijke ruimte. Vereniging De Wijde Wereld wil een gezellige, complete en duurzame inrichting. Naar verwachting wordt het huis in september 2014 opgeleverd.

Korfbal DVO

Stichting DVO-hal, Bennekom: € 5.000,-

Stichting DVO is een grote korfbalvereniging uit Bennekom en komt met haar eerste team uit in de hoogste klasse, de korfbal league. Voor alle leeftijden heeft DVO meerdere teams op verschillende niveaus, zowel hoofdklasse als breedte korfbal. De bijdrage uit het Coöperatiefonds gaat naar de vervanging van de oude muziekinstallatie, een nieuwe beamer die ook bij licht kan projecteren en een kast voor de speakers die aan de muur worden gehangen. De reden voor de vervanging van deze middelen is dat zij dateren uit 1999. De installatie wordt ingezet bij een sportwedstrijd: op deze manier wordt het publiek meer geënthousiasmeerd. Daarnaast wordt de hal aantrekkelijker voor verhuur als deze faciliteiten goed zijn geregeld.

Oldtimerclub grebbetrekkers

Oldtimerclub "De Grebbetrekkers", Achterberg: € 2.500,-

In juni vieren De Grebbetrekkers het 20-jarig jubileum van hum oldtimerclub. Zij willen dit feestelijk vieren met onder andere een dauwtraprit met tractoren en diverse demonstraties. Alle leden en leden van naburige verenigingen worden uitgenodigd om het 20-jarige bestaan te vieren, op een evenemententerrein in Achterberg. De club ziet het evenement als belangrijk voor het historisch besef van de jeugd. Op deze dag kunnen zij zien hoe de tractoren en landbouwvoertuigen er vroeger uitzagen. Voor de oudere generatie is het juist een jeugdherinnering. Maar minstens net zo belangrijk is het voor mensen die niets van het boerenleven afweten: op deze dag kunnen mensen zien hoe agrarische ondernemers net na de oorlog werkten en hoe de mechanisatie in de landbouw begon. De bijdrage uit het Coöperatiefonds besteden zij aan de veilige organisatie van deze dag, zoals de huur van tenten, toiletvoorzieningen, verkeersbegeleiders en EHBO.

Stichting Odensehuis

Odensehuis Gelderse Vallei, Wageningen: € 10.000,-

Het Odensehuis Gelderse Vallei in Wageningen is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. De initiatiefnemers van het Odensehuis zijn bezorgd over het gat dat er in veel gevallen ontstaat tussen het moment van de diagnose en de professionele zorg. Hierom hebben zij een inloophuis, met als functies ontmoeting, informatie, advies en ondersteunen aan mensen met dementie en hun naasten. Alles draait om contact met lotgenoten en het samen organiseren en ondernemen van activiteiten. Met de Stichting Beheer Arboretum Belmonte is een huurovereenkomst aangegaan en is het huis sinds 4 november 2013 twee dagen per week geopend. Wel heeft het gebouw nog enkele aanpassingen nodig. Het Coöperatiefonds draagt bij aan de realisatie van de verbouwing.

De vierde musketier

Stichting De 4de Musketier: € 500,-

De 4e Musketier, is een stichting die in actie komt tegen armoede en ongerechtigheid. Zij zamelen geld in om goede doelen te ondersteunen. Dit jaar voeren zij een project uit van stichting Compassion gevestigd in Apeldoorn: de stichting die de hulp daadwerkelijk uitvoert. De sponsorgelden worden gebruikt ter ondersteuning van de projecten om moeders en baby’s, kinderen en studenten in Ethiopië een toekomst te geven.

Vilente

Verpleeghuis Vilente Pieter Pauw, Wageningen: € 2.000,-

Verpleeghuis Vilente Pieter Pauw uit Wageningen biedt woonruimte en intensieve zorg aan 90 patiënten met psychogeriatrische problematiek en aan 41 cliënten met somatische aandoeningen. De cliënten hebben een een- of tweepersoonskamer en er is een gezamenlijke ruimte. Pieter Pauw geeft vorm aan een belevingsgerichte zorg aan de bewoners met dementie. Daarom willen zij graag een tweede mobiel kookeiland inclusief een oven aanschaffen. Het zelf bereiden van de maaltijd, de geur van het eten en het voelen van de groenten hebben een positief effect op het welzijn van de bewoners. Daarnaast zorgt het zelf bereiden van maaltijden ervoor dat bewoners beter gaan eten.

Aanvragen

Wilt u beroep doen op ons Coöperatiefonds? Dien online een aanvraag in via het aanvraagformulier Coöperatiefonds. We vragen hierbij altijd om de volgende gegevens:

  • omschrijving en doel van uw organisatie 
  • beschrijving van het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd 
  • wie is de doelgroep en wat is het voordeel voor deze doelgroep 
  • begroting van het project inclusief het bedrag 
  • Uittreksel uit het verenigingen – en stichtingenregister van de KvK

Eerstvolgende beoordelingsronde:

  • aanleveren projecten: uiterlijk woensdag 7 mei 2014
  • beoordeling: donderdag 22 mei 2014
  • terugkoppeling: donderdag 29 mei  2014

Heeft u net dat extra duwtje nodig om uw project te realiseren en voldoet u aan de voorwaarden? Vul het aanvraagformulier in om een bijdrage uit het Coöperatiefonds aan te vragen.