Sponsoring

Wat is het

Samen bereik je meer

De coöperatieve gedachte van Rabobank Vallei en Rijn is dat we samen meer bereiken dan alleen. We zoeken op verschillende manieren de verbinding met de lokale samenleving, zo ook via sponsoring. Rabobank sponsort activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. We zien deze sponsoring als een samenwerking van twee partijen. Hierbij gaat het niet alleen om een financiële bijdrage, maar om het delen van kennis en middelen om het maatschappelijke belang te behartigen. Wij verwachten daarvoor een originele tegenprestatie.

Wij zijn trotse hoofdsponsor van MHC Ede

Sport, cultuur en maatschappij

Ons sponsorbeleid richt zich op sportieve, culturele en maatschappelijke projecten in ons werkgebied. Het werkgebied valt binnen de kernen Ede, Wageningen, Bennekom, Veenendaal, Rhenen en Achterberg. Bij sport richten we ons bij voorkeur op hockey, paardensport en wielrennen. Bent u benieuwd wie wij sponsoren? Kijk voor een overzicht bij tabblad Voorbeelden.

Voorwaarden

Sponsorcriteria

Wij toetsen alle sponsorverzoeken aan de hand van een aantal criteria:

  • uw project heeft een lokale uitstraling
  • uw project vindt plaats in Bennekom, Ede, Rhenen, Achterberg, Veenendaal of Wageningen 
  • uw project sluit aan bij een brede doelgroep uit de regio 
  • uw project sluit aan bij onze merkwaarden: betrokken, dichtbij en toonaangevend 
  • uw organisatie bankiert bij Rabobank Vallei en Rijn 
  • uw project heeft geen politieke of religieuze doelstellingen 
  • uw project is niet gevaarlijk of milieubelastend 
  • u biedt een aantrekkelijke, originele en creatieve tegenprestatie
Voorbeelden
Aanvraagproces

Sponsorverzoek indienen?

Heeft u een project dat aansluit op onze  criteria en wilt u een aanvraag indienen? Vul dan ons digitale aanvraagformulier in. Wij toetsen uw aanvraag aan onze criteria en aan ons sponsorbeleid. U ontvangt binnen twee weken een terugkoppeling. Wij adviseren u om uw aanvraag op tijd in te dienen. Onvolledig ingediende en fysieke verzoeken per post worden niet in behandeling genomen