Onze zorgverzekering: Interpolis ZorgActief®

Zorgverzekering Interpolis

Zorgverzekering met korting voor Rabobankklanten

 • 100% vrije keuze in ziekenhuis
 • Hulp bij zorg met Interpolis zorgservices
 • Samen fysio delen met MeerZeker
Overzicht

Basisverzekering

 • 10% korting voor Rabobankklanten: vanaf € 71,19 per maand Bij een vrijwillig eigen risico van € 500
 • 100% vrije keuze in ziekenhuis
 • bemiddeling bij wachtlijsten

Aanvullende verzekeringen

ZonderMeer

 • 6 fysiobehandelingen
 • 100% dekking bij spoedeisende zorg in het buitenland
 • Best Doctors: wereldwijd toegang tot de beste specialisten 

MeerZeker

 • 12 fysiobehandelingen per persoon of 24 delen per gezin
 • orthodontie tot € 2.000
 • stottertherapie en oorstandcorrectie

ZonderZorgen

 • 27 fysiobehandelingen
 • eigen bijdrage geneesmiddelen tot € 1.000
 • huidverzorging tot € 300
 • orthopedische behandelingen tot € 300

 

Tandverzekering

 • herstel van uw gebit tot € 10.000 bij schade door een ongeval
 • verzekerd bedrag van € 250, € 500, € 1.000 of € 1.250 voor overige tandheelkundige behandelingen

Al klant?

Heeft u al een zorgverzekering Interpolis ZorgActief? Als u zorg nodig heeft, kunt u zonder extra kosten rekenen op onze zorgservices.

Waarom een zorgverzekering bij de Rabobank?

Wij bieden u graag een breed aanbod op het gebied van financiële producten en diensten. Voor Interpolis ZorgActief® werken wij samen met Interpolis, huisverzekeraar van de Rabobank. Zo krijgt u als klant van de Rabobank een zorgverzekering met een goede dekking tegen een voordelig tarief.

Dekkingen

Samenstelling zorgverzekering Interpolis ZorgActief®

Met de zorgverzekering Interpolis ZorgActief® bent u verzekerd voor zorg met de verplichte basisverzekering. Voor zorgkosten die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed, kunt u kiezen voor een aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op dezelfde aanvullende verzekering als de meest ruim verzekerde ouder.

 • Basisverzekering Interpolis ZorgActief®

  • Verplichte verzekering
   De basiszorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt:

   • kinderen tot 18 jaar betalen niets voor de basisverzekering
   • u heeft een wettelijk verplicht eigen risico van € 360 (2014)
   • welke zorgkosten vergoed worden en de hoogte van de vergoeding, wordt vastgesteld door de overheid

   Verzekerd voor de basis
   De dekking van de basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. De basisverzekering vergoedt de basis van de zorgkosten, zoals

   • de huisarts
   • behandeling en verblijf in een ziekenhuis
   • medische specialisten
   • geneesmiddelen
   • ziekenvervoer
   • paramedische zorg (logopedie, ergotherapie)
   • verloskundige zorg
   • kraamzorg
   • tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   Vrije keuze zorgverlener
   De basisverzekering van Interpolis ZorgActief biedt u de voordelen van zowel een natura- als een restitutiepolis. U bent vrij in de keuze voor uw zorgverlener. Interpolis heeft met de meeste zorgverleners goede afspraken gemaakt, waardoor u zelf bijna geen zorgnota's hoeft voor te schieten. Bij een aantal typen zorg krijgt u soms een lagere vergoeding bij een zorgverlener waar we geen overeenkomst mee hebben. Met de ZorgZoeker kunt u controleren of Interpolis ook afspraken heeft met uw zorgverlener. Voor ziekenhuizen geldt in ieder geval 100% vrije keuze.

   Premie en korting
   Als rekeninghouder of lid van de Rabobank krijgt u 10% korting op de premie van de basisverzekering. U betaalt dan € 92,03 per maand. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico van € 500, dan krijgt u nog eens € 250 korting op de premie per jaar. U betaalt dan slechts € 71,19 premie per maand.

 • Verplicht en vrijwillig eigen risico

  • Verplicht eigen risico
   Bij de basisverzekering hoort een wettelijk verplicht eigen risico. Dat betekent dat u zelf een deel betaalt van de zorg die u nodig heeft. Uw zorgverzekering vergoedt uw kosten pas nadat dit eigen risico is gebruikt.

   • Het door de overheid verplichte eigen risico op de basisverzekering bedraagt in 2014 € 360.
   • Het eigen risico geldt niet voor verzekerden jonger dan 18 jaar.
   • Het eigen risico geldt niet voor huisartsbezoek, verloskundige zorg en kraamzorg.
   • Het eigen risico geldt niet voor kosten die vanuit de aanvullende verzekering of tandheelkundige verzekering worden vergoed.

   Vrijwillig eigen risico
   Vanaf 18 jaar kunt u, naast het verplicht eigen risico, kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100 tot € 500. Totaal wordt het eigen risico dan maximaal € 860, inclusief het verplicht eigen risico.

   • Kiest u voor een hoog eigen risico, dan betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf, maar betaalt u ook minder premie voor de basisverzekering. Bij een maximaal eigen risico van € 860 krijgt u bij Interpolis ZorgActief € 250 korting per jaar. U betaalt dan slechts € 71,19 premie per maand (2014).
   • Kiest u voor een laag eigen risico, dan betaalt u iets meer premie, maar hoeft u minder kosten zelf te betalen. Als u kiest voor alleen het wettelijk verplicht eigen risico van € 360, betaalt u voor Interpolis ZorgActief vanaf € 92,03 per maand (2014).

   Kies dus alleen voor een hoger eigen risico als u een extra bijdrage in de zorgkosten direct kunt betalen mocht het nodig zijn. 

 • Aanvullende verzekering Interpolis ZorgActief ZonderMeer®

  • Voor als u weinig zorgkosten verwacht
   De Interpolis ZorgActief ZonderMeer® is een aanvullende verzekering waarmee u alleen verzekert wat u echt nodig heeft. Deze verzekering vergoedt de behandelingen die niet in de basisverzekering worden gedekt en wel hoge kosten met zich meebrengen. ZonderMeer is iets voor u als u in 2014 weinig tot geen zorgkosten verwacht. En als u bereid en in staat bent om relatief lage kosten zelf te betalen. U kunt bijvoorbeeld sparen voor kosten die u kunt voorspellen, zoals een nieuwe bril.

   Belangrijke dekkingen

   • buitenlandhulp: spoedeisende zorg (100%)
   • vervoer en verblijf voor gezinsleden na zorgbemiddeling naar het buitenland
   • fysiotherapie en oefentherapie: 6 behandelingen per jaar (onbeperkt voor kinderen tot 18 jaar)
   • mondzorg tot 18 jaar: vergoeding van kronen, bruggen, inlays en implantaten (maximaal € 225)
   • uitgestelde kraamzorg: 15 uur (via door Interpolis gecontracteerd kraamcentrum)

   Premie en korting
   Als rekeninghouder of lid van de Rabobank krijgt u 15% korting op de aanvullende verzekering ZonderMeer. U betaalt dan vanaf € 5,40 per maand.

 • Aanvullende verzekering Interpolis ZorgActief MeerZeker®

  • Voor u en uw gezin
   De Interpolis ZorgActief MeerZeker® is een aanvullende verzekering voor u en uw gezin, waarmee u alleen verzekert wat u echt nodig heeft. Deze verzekering vergoedt de behandelingen die niet in de basisverzekering worden gedekt en wel hoge kosten met zich meebrengen. Kosten die u kunt voorspellen, zoals een bril of reisvaccinaties, betaalt u zelf, bijvoorbeeld door hiervoor te sparen. MeerZeker biedt meer vergoedingen voor u en voor uw kind(eren) dan de ZonderMeer. Denk hierbij voor kinderen aan de kosten van orthodontie, stottertherapie en oorstandcorrectie.

   Samen fysiotherapie delen
   Kiezen u en uw partner allebei voor MeerZeker en wonen jullie op hetzelfde adres? Dan kunt u uw fysiotherapiedekkingen met elkaar delen. U heeft dan 24 behandelingen met uw gezin, in plaats van 12 behandelingen per volwassene. Dat is handig als u of uw partner iets overkomt en u voor langere tijd een fysiotherapeut nodig heeft.

   Belangrijkste dekkingen

   • buitenlandhulp: spoedeisende zorg
   • vervoer en verblijf voor gezinsleden na zorgbemiddeling naar het buitenland
   • fysiotherapie en oefentherapie: 12 behandelingen per persoon of 24 behandelingen per gezin (met twee volwassenen)
   • orthodontie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal € 2.000)
   • gezinshulp en kinderopvang bij ziekenhuisopname en ziekte (thuis)
   • uitgestelde kraamzorg: 15 uur (via door Interpolis gecontracteerd kraamcentrum)
   • mondzorg tot 18 jaar: vergoeding van kronen, bruggen, inlays en implantaten (maximaal € 450)
   • correctie oorstand tot 18 jaar
   • stottertherapie

   Premie en korting
   Als rekeninghouder of lid van de Rabobank krijgt u 15% korting op de aanvullende verzekering MeerZeker. U betaalt dan vanaf € 10,16 per maand.

 • Aanvullende verzekering Interpolis ZorgActief ZonderZorgen®

  • Uitgebreid verzekerd
   De uitgebreide aanvullende verzekering Interpolis ZorgActief ZonderZorgen® sluit u af als u weinig risico wilt lopen wat betreft zorguitgaven. Of als u chronische zorg nodig heeft. U kiest voor ZonderZorgen om het risico van (on)voorziene, grote uitgaven te verzekeren die niet door de basisverzekering worden gedekt.

   Belangrijkste dekkingen

   • buitenlandhulp: spoedeisende zorg
   • vervoer en verblijf voor gezinsleden na zorgbemiddeling naar het buitenland
   • fysiotherapie en oefentherapie: 27 behandelingen
   • geneesmiddelen uit de basisverzekering: aangevuld met vergoeding wettelijke eigen bijdrage tot € 1.000
   • orthopedische geneeskunde: € 300 per persoon per jaar
   • huidverzorging: € 300 per persoon per jaar
   • mondzorg tot 18 jaar: vergoeding van kronen, bruggen, inlays en implantaten (maximaal € 450)
   • correctie oorstand tot 18 jaar
   • orthodontie: € 2.000 per persoon
   • uitgestelde kraamzorg: 15 uur (via door Interpolis gecontracteerd kraamcentrum)

   Premie en korting
   Als rekeninghouder of lid van de Rabobank krijgt u 15% korting op de aanvullende verzekering ZonderZorgen. U betaalt dan vanaf € 15,47 per maand.

 • Aanvullende tandheelkundige verzekering GebitActief®

  • Tandheelkundige zorg valt niet onder de basisverzekering of 'gewone' aanvullende verzekeringen. Hiervoor kunt u zich apart verzekeren.

   • Een aanvullende tandheelkundige verzekering is niet verplicht.
   • Voor kinderen onder 18 jaar hoeft u geen aanvullende tandheelkundige verzekering af te sluiten. De tandarts valt onder de basisverzekering en orthodontie wordt vergoed uit de 'gewone' aanvullende verzekering van de meest ruim verzekerde ouder.

   Verzekering voor uw gebit
   Interpolis GebitActief® is een aanvullende tandheelkundige verzekering waarmee u voor uw gebit alleen verzekert, wat u echt nodig heeft. Zo vergoedt GebitActief het herstel van uw gebit bij beschadiging door een ongeval tot maximaal € 10.000. Deze ongevallen worden voor volwassenen niet in de basisverzekering gedekt en brengen hoge kosten met zich mee.

   Keuze uit vier verzekerde bedragen
   Een jaarlijkse controle van uw gebit vermindert de kans op gaatjes en andere beschadigingen. Daarom dekt GebitActief een aantal preventieve en kleine behandelingen tot € 250. U kunt ook voor een hoger verzekerd bedrag kiezen, voor bijvoorbeeld een vergoeding voor kronen en bruggen, namelijk € 500, € 1.000 of € 1.250.

   Premie en korting
   Als rekeninghouder of lid van de Rabobank krijgt u 15% korting op de aanvullende verzekering GebitActief. U betaalt dan vanaf € 10,92 per maand (GebitActief € 250).

Services

Extra services zonder extra kosten

Als u zorg nodig heeft, kunt u rekenen op de zorgservices van Interpolis. Dit kost u niets extra.

Hulp in

Direct online regelen

Dien uw declaraties online in, vind de behandelaar met wie Interpolis een contract heeft en gebruik de Zorgapp om u te begeleiden bij uw doktersbezoek.

 • Online declareren

  • Van 90% van de zorgdeclaraties die bij Interpolis worden ingediend, ziet u geen factuur. In ongeveer 10% van de gevallen ontvangt u een factuur van uw zorgverlener. Als u deze factuur zelf voorschiet, kunt u zonder formulier de rekening per post doorsturen naar Interpolis. U kunt uw ingescande nota, of een digitale nota die u van uw zorgverlener ontving, ook digitaal bij Interpolis indienen.

 • Een zorgverlener of ziekenhuis zoeken

  • Interpolis heeft afspraken met alle ziekenhuizen en huisartsen in Nederland. Verder contracteerde zij 90% van alle fysiotherapeuten en apothekers. Met de ZorgZoeker kunt u controleren of Interpolis ook afspraken met uw zorgverlener heeft.

 • Zorgapp

  • De Interpolis ZorgAssistent is een applicatie voor uw smartphone die u praktische hulp biedt bij een doktersconsult. Of het nu gaat om een moeilijk gesprek met een specialist of een vraag aan de huisarts over een huis-, tuin- en keukenkwaaltje. De Interpolis ZorgAssistent ondersteunt u zowel voor, tijdens als na het bezoek aan de arts.

 • Inzien en wijzigen van uw zorgverzekering

  • U kunt uw zorgverzekering inzien in Rabo Internetbankieren. Vanaf het moment dat de premies 2015 bekend zijn, kunt u uw zorgverzekering ook weer online wijzigen.

   Wilt u uw persoonlijke gegevens wijzigen? Bel dan de ZorgActief Lijn: (013) 462 20 25.

Advies via de ZorgActief Lijn

Voor onder meer advies bij de keuze van een goede specialist, een (wereldwijde) second opinion en hulp bij mantelzorg belt u de ZorgActief Lijn. U kunt hier ook terecht voor het wijzigen van uw verzekering. De ZorgActief Lijn is bereikbaar op (013) 462 20 25 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur).

 • Wijzigen van uw zorgverzekering

  • Als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen, kunt u dat doorgeven aan de ZorgActief Lijn. Denk aan een gewijzigd telefoonnummer of het verzekeren van uw pasgeboren kind. Een wijziging in uw aanvullende verzekeringen en eigen risico kunt u weer doorvoeren voor 2015, vanaf het moment dat de premies bekend zijn. Dit kan dan via de ZorgActief Lijn of online via Rabo Internetbankieren.

 • Wachtlijstbemiddeling

  • Er bestaan nog steeds veel wachtlijsten in de Nederlandse zorg. Interpolis wil u hierbij graag tegemoetkomen en biedt daarom Zorgbemiddeling. Wanneer u als verzekerde gewoon graag snel en goed geholpen wilt worden, bemiddelt Interpolis voor u. U schakelt Zorgbemiddeling in via de ZorgActief Lijn.

 • Medisch advies

  • Heeft u een vraag over uw aandoening? Vraag het Interpolis via de ZorgActief Lijn. Interpolis biedt haar verzekerden de mogelijkheid om binnen 5 tot 7 werkdagen antwoord te krijgen van 's werelds beste specialisten. Deze service voeren wij uit in samenwerking met Best Doctors.

 • Second opinion

  • Heeft u twijfels over de juiste diagnose? Wilt u weten of een operatie de enige optie is? Of heeft u vragen over uw ziekte? Bel ook dan de ZorgActief Lijn. Via Zorgbemiddeling kunnen wij bijvoorbeeld een second opinion voor u regelen. En als het nodig is, schakelen we 's werelds beste medisch specialisten in via Best Doctors.

 • Een nieuwe huisarts of tandarts vinden

  • Als u verhuist of als de praktijk van uw huisarts of tandarts stopt, helpt Zorgbemiddeling van Interpolis u bij het vinden van een nieuwe behandelaar. U belt hiervoor eenvoudig de ZorgActief Lijn.

 • Hulp bij mantelzorg

  • De ZorgRegelaar wijst u de weg bij het vinden van de juiste zorg uit de AWBZ of Wmo en beantwoordt uw zorgvragen. U kunt telefonisch terecht met uw specifieke zorgvragen over bijvoorbeeld thuiszorg, indicatiestelling, aanpassingen in de woning of persoonsgebonden budget. U schakelt de ZorgRegelaar in via de ZorgActief Lijn.

Hulp in het buitenland

Ook als u op vakantie bent en zorg nodig heeft, kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 • Spoedeisende hulp

  • Voor spoedeisende hulp in het buitenland belt u de Alarmcentrale Eurocross Assistance. Deze alarmcentrale is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor advies en hulp in het buitenland. De Alarmcentrale heeft wereldwijde kennis van de lokale gezondheidszorg en de kwaliteit van ziekenhuizen. Het telefoonnummer is +31 71 364 18 50 (lokaal tarief).

 • Niet-spoedeisende hulp

  • Voor niet-spoedeisende hulp in het buitenland belt u de Vakantiedokter. De Vakantiedokter beantwoordt uw gezondheidsvragen terwijl u op vakantie bent. Dit is een Nederlands sprekende hulpverlener die 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is op telefoonnummer +31 71 364 18 02 (lokaal tarief).

Preventie

Alles verzekeren is geen oplossing. Dat geldt ook voor uw zorgverzekering. Daarom biedt Interpolis u hulp bij het voorkomen van ongelukken.

 • Interpolis Preventiewinkel

  • In de Interpolis Preventiewinkel vindt u allerlei zaken om de veiligheid in het dagelijks leven te vergroten. Niet alleen effectieve preventiemiddelen voor uw huis, auto, vrije tijd, persoonlijke veiligheid, kinderen en bedrijf, maar ook diensten zoals de Preventiecheck. Of een installatiemannetje dat ervoor zorgt dat alles op de juiste manier wordt bevestigd.

 • Cursussen

 • Kortingen

  • Als klant van Interpolis ZorgActief® krijgt u op vertoon van uw ZorgActiefpas de volgende kortingen:

   • brillen en lenzen bij Eye Wish, Specsavers of het Collectief van Zelfstandige Opticiens (CvZO)
   • ooglaseren bij VisionClinics, Eyescan of Oogkliniek Heuvelrug
   • hulpmiddelen zoals een rollator of sta-opstoel bij Vegro en Harting Bank/Ligtvoet
Tips

5 tips voor het afsluiten van uw zorgverzekering

Door uw zorgverzekering goed te vergelijken, kunt u besparen op uw zorgpremie. Wij helpen u op weg met vijf vergelijkingstips.

 • Tip 1: let op de voorwaarden van de basisverzekering

  • Iedere basisverzekering vergoedt de basiszorg, zoals de huisarts. Maar u kunt niet bij iedere verzekering zelf bepalen bij welk ziekenhuis een behandeling of consult plaatsvindt.

   • Bij Interpolis ZorgActief® heeft u 100% vrije ziekenhuiskeuze.
 • Tip 2: bepaal de hoogte van uw eigen risico

  • Voor 2014 is het wettelijk eigen risico € 360. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico van € 500 (dus totaal € 860), dan heeft u een lagere zorgpremie.

   • Bij Interpolis ZorgActief® krijgt u € 250 korting op jaarbasis bij een eigen risico van € 860. U betaalt dan vanaf € 71,19 premie per maand.
 • Tip 3: betaal niet voor overbodige vergoedingen

  • U kunt het beste alleen verzekeren wat u nodig heeft. Sluit dus alleen een aanvullende verzekering af als u denkt er gebruik van te gaan maken. En als u eventuele zorgkosten niet zelf kunt dragen. Een voorbeeld: blijven uw tandartskosten beperkt tot de halfjaarlijkse controle, dan is een aanvullende tandheelkundige verzekering niet nodig.

   • De aanvullende verzekeringen van Interpolis ZorgActief® verzekeren alleen onvoorspelbare kosten die te hoog zijn om zelf te betalen. Al vanaf € 5,40 per maand.
 • Tip 4: check welke service uw verzekeraar biedt

  • U weet pas of u de goede zorgverzekering heeft gekozen als u zorg nodig heeft. Zo kan het handig zijn dat u zorgkosten online kunt declareren en dat u recht heeft op een second opinion.

   • Bij Interpolis ZorgActief® horen standaard extra services zonder extra kosten. Zorgbemiddeling bijvoorbeeld, door klanten beoordeeld met een 8,5.
 • Tip 5: spaar voor uw zorgkosten

  • Sparen voor zorgkosten kan voordeliger zijn dan aanvullend verzekeren. Bijvoorbeeld voor zorgkosten die u kunt voorspellen, zoals een nieuwe bril. Wat u bespaart aan premie, zet u apart op een spaarrekening voor als u zorgkosten heeft. En als u het geld daarvoor niet nodig heeft, is het nog steeds van u.

   • Het voordeel van verzekeren via uw bank: sparen voor zorg met spaarpotten in Rabo Internetbankieren.
Voorwaarden

Voorwaarden

Als u een verzekering afsluit, is het verstandig om uzelf vooraf goed te informeren. Bekijk de productkenmerken en voorwaarden die aan de zorgverzekering Interpolis ZorgActief® verbonden zijn.