Disclaimer

Algemeen

De door Rabobank Nederland op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Contract

Rabobank Nederland

Rabobank Nederland is een handelsnaam van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

Rabobank Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30046259.

Inhoud

De informatie die door Rabobank Nederland wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rabobank Nederland kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Rabobank Nederland en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Rabobank Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Rabobank Nederland zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Rabobank Nederland.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Rabobank Nederland omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Beleggen

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rabobank Nederland en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De op deze website genoemde beleggingsinstellingen beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht.

U dient zelf na te gaan of de in een publicatie opgenomen beleggingsproducten in overeenstemming zijn met uw doelrisicoprofiel. U kunt daarvoor contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. Indien u (deels) belegt met geleend geld, betekent dit dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt.

De Rabobank ontvangt een vergoeding voor de distributie van bepaalde beleggingsinstellingen.

Prospectus

Uw beslissing om te beleggen in een van de genoemde beleggingsproducten op deze website dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus en de daarvan deel uitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden via deze website.

Financiële bijsluiter/Essentiële beleggersinformatie

Voor complexe producten waaronder bepaalde levensverzekeringsproducten is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over onder meer het product, de kosten en de risico's. Voor beleggingsfondsen en trackers is deze informatie beschikbaar in de vorm van Essentiële beleggersinformatie. Vraag erom en lees hem deze informatie voordat u het product koopt. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter en/of de Essentiële beleggersinformatie.

Indicatief

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Toezicht
Contract

Rabobank Nederland, alle lokale Rabobanken en de Rabohypotheekbank N.V. vallen onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten.

Toezicht

Bij vragen over het toezicht kunt u bellen met de Toezichtslijn van De Nederlandsche Bank N.V. (0900) 520 0520 of met de Toezichtlijn van de Autoriteit Financiële Markten (0900) 5400 540. Uw vraag kunt u ook e-mailen naar toezichtslijn@dnb.nl.

Verzekeren

Deze website bevat behalve informatie over de Rabobank ook informatie over verzekeringsproducten van Interpolis N.V. Op deze producten is het fraudebeleid van Interpolis van toepassing.

Fraudebeleid

Voor Interpolis is vertrouwen één van de belangrijkste bouwstenen in de relatie met klanten. Interpolis weet dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dat vertrouwen door te frauderen. Via uw premie betaalt u mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Om dat te voorkomen heeft Interpolis een fraudebeleid opgesteld dat van toepassing is op zijn verzekeringsproducten.

E-mail

E-mail disclaimer

De informatie opgenomen in e-mails van de Rabobank kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Rabobank Nederland is een handelsnaam van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Rabobank Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30046259.

E-mail disclaimer English

The information contained in e-mail messages from Rabobank may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive a message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-mail. Rabobank Nederland is a trade name of Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Rabobank Nederland is registered by the Chamber of Commerce under number 30046259.