Zoeken

Veelgestelde vragen over de bankproducten

Algemeen

 • Hoe werkt de Overstapservice?

  • De Overstapservice zorgt ervoor dat:

   • de betalingen van en naar uw Privérekening bij Friesland Bank 13 maanden lang worden doorgezet naar uw nieuwe Rabo betaalrekening
   • uw automatische incasso's worden overgezet naar uw nieuwe Rabo betaalrekening
 • Worden mijn bankproducten automatisch omgezet?

  • Waar mogelijk worden uw Friesland Bank producten rechtstreeks omgezet naar gelijkwaardige Rabobank-producten. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. In sommige gevallen is nog aanvullende informatie of uw toestemming nodig. Daarvoor nemen we dan contact met u op. Op deze pagina vindt u een overzicht met vergelijkingen tussen producten van de Friesland Bank en vergelijkbare Rabobank producten. Dit overzicht wordt steeds verder aangevuld.

 • Zijn de producten van Friesland Bank en de Rabobank vergelijkbaar?

  • Voor veel producten van de Friesland Bank heeft de Rabobank een gelijkwaardig alternatief. In de loop van 2013 of in het eerste kwartaal van 2014 ontvangt u informatie over eventuele verschillen tussen het product dat u nu heeft en het product dat u bij de Rabobank krijgt. Wij informeren u ook over hoe de omzetting van uw bankzaken gaat verlopen.

   Voor een beperkt aantal producten heeft de Rabobank geen passend alternatief. In dat geval bespreekt een adviseur van de Rabobank samen met u welke oplossing het beste bij u past. U ontvangt voorafgaand aan de omzetting  van producten nadere informatie.  

Betalen en sparen

 • Krijg ik door het overdragen van mijn betaalrekening dubbele kosten?

  • Nee, er worden geen dubbele kosten berekend. Na overboeking van het saldo van uw betaalrekening worden geen kosten meer in rekening gebracht bij Friesland Bank. De Rabobank berekent kosten voor uw nieuwe Rabo BetaalPakket met ingang van de eerste maand na de productmigratie. Dat bedrag wordt pas in rekening gebracht in het eerstvolgende kwartaal.
 • Wanneer wordt mijn betaalrekening bij de Rabobank geactiveerd?

  • Dit verschilt per klant, maar gebeurt in de loop van 2013 of in het eerste kwartaal van 2014.

 • Houd ik hetzelfde rekeningnummer?

  • Nee, dat is helaas niet mogelijk.

 • Hoe wordt mijn betaalrekening omgezet?

  • Om de omzetting voor u zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, zetten wij uw betaalrekening in een aantal stappen om:

   1. De Rabobank stelt voor u een rekening beschikbaar met een ander rekeningnummer.
   2. U ontvangt voor die rekening een nieuw rekeningnummer, een nieuwe pas en een nieuwe pincode. Als u internetbankiert, krijgt u een Random Reader om gebruik te kunnen maken van Rabo Internetbankieren. Maakt u geen gebruik van internetbankieren? Dan ontvangt u een overschrijvingsboekje en toegang tot de Rabofoon.
   3. Wij zetten de Overstapservice voor u aan. De Overstapservice regelt dat 13 maanden lang alle betalingen van en naar uw oude betaalrekening bij de Friesland Bank worden doorgezet naar uw nieuwe betaalrekening bij de Rabobank. Bij een automatische incasso informeren we de tegenpartij (de incassant). Daarna vindt de automatische incasso plaats vanaf uw nieuwe rekeningnummer.
    Na overgang van de rekening naar Rabobank eindigt uw betaalrekening bij Friesland Bank.

   NB bij zakelijke klanten zal automatische omzetting van uw rekening vaak niet mogelijk zijn. Kan uw rekening niet automatisch omgezet worden dan nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

 • Wat regel ik zelf bij het omzetten van mijn betaalrekening?

  • Uw betaalrekening wordt in een aantal stappen omgezet. Helaas kunnen wij niet al uw gegevens omzetten. Wij vragen u onderstaande zaken zelf uit te voeren.

   • Binnen Rabo Internetbankieren uw adresboek overzetten.
   • Binnen Rabo Internetbankieren uw periodieke overboekingen overzetten. Het gaat alleen om de persoonlijke overboekingen die u zelf via internetbankieren van uw Friesland Bank rekening heeft ingevoerd. Persoonlijke overboekingen die u via een servicekantoor heeft geregeld gaan automatisch over.
   • Partijen die geld naar u overmaken, informeren over uw nieuwe rekeningnummer. Dit kunt u doen tijdens de 13 maanden dat de Overstapservice loopt.
 • Wat gebeurt er als ik al een betaalrekening bij de Rabobank heb?

  • Iedere betaalrekening bij Friesland Bank wordt overgezet naar een nieuwe rekening bij de Rabobank, ongeacht of u al een rekening bij de Rabobank heeft. U wordt minimaal twee maanden van tevoren geïnformeerd over het moment waarop de rekening wordt overgezet. U kunt er uiteraard voor kiezen om de rekening te beëindigen.

 • Kan ik nu al in internetbankieren mijn saldi bij de Rabobank zien?

  • In Internetbankieren van Friesland Bank heeft u inzage in de saldi die u bij Friesland Bank heeft. Zodra uw Rabobankrekening is geactiveerd, kunt u deze inzien via Rabo InternetBankieren.

 • Kan ik met mijn pas bij Rabo-geldautomaten al meer pinnen dan € 250?

  • Ja, dat kan. Met uw pas van Friesland Bank kunt u zowel bij geldautomaten van Friesland Bank als bij geldautomaten van de Rabobank tot € 1.250 per dag (maximaal € 4.500 per week) pinnen. Bij een geldautomaat van andere banken is dit maximaal € 250 per dag.

 • Waarom wordt mijn SBM-rekening omgezet naar Rabo-spaarrekening?

  • Wanneer u meer dan € 5.000 saldo heeft staan op uw SBM (Spaar- en Betaalmix)-rekening, wordt deze voor u omgezet in een betaalrekening en een internetspaarrekening bij de Rabobank. U kunt zelf bepalen hoeveel geld u naar de spaarrekening wilt overboeken.

 • Zijn er gevolgen voor de hoogte van mijn zorgbijdrage?

  • Maakt u gebruik van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De eigen bijdrage die u hiervoor betaalt, wordt onder meer berekend op basis van uw vermogen. Door de overgang naar de Rabobank hebben wij de rente van uw (KlimSpaar)deposito eerder uitbetaald. Hierdoor kan uw vermogen gegroeid zijn. Als uw vermogen gegroeid is, dan is uw eigen bijdrage mogelijk ook gestegen.

   Is uw eigen bijdrage inderdaad gestegen, dan kunt u telefonisch een vergoedingsverzoek indienen bij uw eigen Rabobank. Zorg dat u  het document 'Beschikking over 2014' van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bij de hand heeft.

Hypotheken

Beleggen