Goed vooruitzicht akkerbouw, inventiviteit blijft nodig

Akkerbouwers op het land

Nederland mag trots zijn op de akkerbouwsector. Onze ondernemers lopen voorop in het gebruik van moderne technieken en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toch staan er ook uitdagingen voor de deur waarover u op tijd moet nadenken. Deze vooruitzichten en uitdagingen komen naar voren in het Akkerbouwrapport 2017.

Zeer goede vooruitzichten

De marktvooruitzichten van de Nederlandse akkerbouwzijn uitstekend. Zo stijgt de vraag naar aardappelen, suikerbieten en andere akkerbouwproducten. De groeiende wereldbevolking en een toenemende welvaart leiden tot een stijging van de vraag naar bijvoorbeeld veevoer en hoogwaardige voedselgrondstoffen.

Nederlandse akkerbouwers staan er goed voor

De Nederlandse akkerbouw staat goed voorgesorteerd voor de toekomst. Nederlandse ondernemers zijn al jaren gewend te voldoen aan hoge eisen voor bijvoorbeeld bemesting, gewasbeschermingsmiddelen en groenbemesters. Ook op het gebied van financiële soliditeit, gebruik van moderne techniek en opbrengst per hectare staat de Nederlandse akkerbouw er goed voor.

Toekomstige uitdagingen

Ondanks de fraaie vooruitzichten zijn er volop uitdagingen waar u tijdig op moet inspelen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende drie vragen.

  • Hoe behoudt u de bodemvruchtbaarheid?
  • Hoe maakt u succesvol gebruik van data?
  • Hoe kan uw bedrijf groeien zonder grond te kopen?

Akkerbouwrapport 2017

Het Akkerbouwrapport 2017 is een resultaat van de samenwerking tussen de Rabobank en de Brancheorganisatie Akkerbouw. U kunt het volledige rapport downloaden via onze site.

Lees het volledige artikel

Utrecht, 7-3-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn