Zuivelsector: hoge melkprijzen en voeropbrengsten

Koeien lopen over het land

In het Kwartaalbericht Zuivel blikt de Rabobank terug op het afgelopen kwartaal en kijken we vooruit naar het restant van 2017. Er is aandacht voor de zuivelmarkt in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Ook de invloed van het fosfaatreductieplan wordt belicht.

Opvallende ontwikkelingen

Enkele ontwikkelingen binnen de sector springen in het oog:

  • Nederlandse melkveehouders hebben gezamenlijk een knappe prestatie geleverd op het gebied van fosfaatreductie. Nu is het zaak om deze reductie te behouden.
  • De belangrijkste Europese zuivellanden produceerden in juli 35% meer melk dan in een dezelfde maand vorig jaar.
  • In de VS groeit de zuivelproductie al veertig opeenvolgende maanden.

Hoe gaat u de hoge melkprijzen benutten?

Melkveehouders plukken op dit moment de vruchten van hoge melkprijzen en goede voeropbrengsten. Nu rest de vraag hoe u dit gunstige klimaat gaat benutten. Bouwt u een financiële buffer op voor een volgend prijsdal, legt u een extra voervoorraad aan of zet u in op fosfaatrechten?

Lees het Kwartaalbericht Zuivel

Utrecht, 4-10-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn