Prinsjesdag 2018: Gevolgen voor ondernemers

Binnenhof Prinsjesdag

De kabinetsplannen en de begroting voor het komende jaar zijn tijdens Prinsjesdag 2018 bekendgemaakt. De Nederlandse economie heeft de wind momenteel flink mee, maar wat betekent de Miljoenennota voor jou als ondernemer?

Bedrijven profiteren van een verlaging van de vennootschapsbelasting van 1%. Toch zien veel bedrijven lastenverzwaringen in de vorm van een beperking van de renteaftrek en versobering van de verliesverrekening.

Verlaging vennootschapsbelasting

Het belastingtarief in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Op dit moment worden winsten tot € 200.000 belast tegen 20% en daarboven tegen 25%. Deze tarieven zullen verlaagd worden naar: 19% en 24,3% in 2019. Door het verlagen van dit tarief kan het voor een ondernemer interessant zijn om eerder te investeren of aankopen te doen.

Beperking verliesverrekening

Ondernemers die verliezen willen verrekenen met toekomstige winsten (carry forward) krijgen te maken met een beperking. Vanaf 2019 kunnen zij voor verliezen geleden vanaf 2019 nog maar over zes boekjaren verliezen verrekenen, terwijl dat nu nog negen jaar is.

Beperking renteaftrek

Ook wordt de renteaftrek voor bedrijven beperkt voor zover het saldo meer bedraagt dan 30% van de winst of meer dan € 1.000.000. Met de beperking van de renteaftrek geeft het kabinet uitvoering aan de Europese ATA-richtlijn en wordt het financieren met eigen vermogen aantrekkelijker.

Verhoging belastingtarief box-2

In de komende jaren komt er een gefaseerde verhoging van het box-2 tarief. Deze wijziging heeft met name invloed op DGA’s. Het box-2 tarief ligt nu op 25%, maar zal worden verhoogd naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021. In 2019 zal dit tarief waarschijnlijk 25% blijven.

Verhoging lage btw-tarief

Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. De btw-verhoging geldt alleen voor diensten en producten die momenteel al belast worden met 6% btw. Kijk op de website van de Belastingdienst onder welk btw-tarief jouw producten en diensten vallen.

Vallen jouw producten en diensten onder het lage btw-tarief? Dan moet je als ondernemer rekening houden met een aantal zaken. Want overal waar nu het lage btw-tarief staat, moet straks 9% staan. Bijvoorbeeld op offertes, facturen, in je kassasysteem en administratie. Daarnaast sta je als ondernemer voor de keuze om de verhoging door te berekenen in de verkoopprijs of niet. Houd hier dus op tijd rekening mee.

Impact per sector verschilt

De impact van de btw-verhoging verschilt per sector. Van belang is welk deel van de omzet in het lage tarief valt en wat de prijselasticiteit is in die sector. De prijselasticiteit van voedingsmiddelen is bijvoorbeeld relatief laag, wat betekent dat een prijsverhoging geen enorme impact heeft op de vraag naar die middelen. Zo gaan mensen bijvoorbeeld niet zo snel minder brood eten zodra dat duurder wordt.

Lees meer over de impact van de verhoging van het lage btw-tarief

Utrecht, 19-9-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn