Rabobank belooft concrete verbeteracties aan de hand van Vertrouwensmonitor Banken 2018

Vertrouwensmonitor 2018

Hoeveel vertrouwen hebben consumenten in banken in het algemeen en in het bijzonder in de Rabobank? Hoe beoordeelt de AFM de dienstverlening? En welke verbeteracties gaat de Rabobank de komende tijd doorvoeren? Dat is te lezen in de Vertrouwensmonitor Banken 2018.

Vertrouwensmonitor Banken
Banken doen sinds 2015 samen onderzoek naar consumentenvertrouwen en de kwaliteit van hun dienstverlening. Ook de Rabobank doet hieraan mee. Net als vorig jaar hebben jongeren (18-34 jaar) het meeste vertrouwen. Mensen van 50-64 jaar hebben het minste vertrouwen. Mannen hebben relatief minder vertrouwen in banken dan vrouwen. De score is 3,3. Vorig jaar was de score 3,2 (op een schaal van 1 tot 5). Net als eerdere jaren hebben Rabobankklanten meer vertrouwen in de eigen bank dan in de sector.

Verbeterkansen voor alle banken
De sector wil op basis van het onderzoek het komende jaar drie verbeterkansen oppakken. Ten eerste gaan banken hun dienstverlening rondom consumptieve kredieten verder verbeteren. Bijzondere inzet geldt voor de doorlopende kredieten: kredieten zonder einddatum. Banken die (semi)automatisch vermogensbeheer aanbieden (waarbij klanten niet te maken hebben met een fysieke vermogensbeheerder), nemen komend jaar deze processen extra onder de loep en verbeteren ze waar nodig. Verder gaan banken hun maatschappelijke ambities beter zichtbaar maken, bijvoorbeeld hun bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving en de zorg voor financieel veilig ouder worden.

Wat gaat de Rabobank veranderen?
Sinds 10 juli 2018 zijn we gestopt met het verstrekken van doorlopende kredieten en beperken we de looptijd van bestaande doorlopende consumptieve kredieten. Consumptieve kredieten hebben voortaan een looptijd van maximaal zeven jaar. De opnameperiode voor bestaande klanten wordt voortdurend vrije opnameruimte. Ook zijn we bezig om onze klanten te informeren over het verkorten naar maximaal 2 jaar.

Voor (semi)automatisch vermogensbeheer hebben we de afgelopen periode het voor klanten makkelijker gemaakt om online aan te geven of de uitgangspunten voor het (vermogens)beheer nog actueel zijn. Binnenkort wordt het ook makkelijker om online de uitgangspunten te wijzigen. Daardoor kunnen we altijd op basis van de meest actuele uitgangspunten de beleggingen van de klant beheren.

Inzicht in de maatschappelijke rol van de Rabobank
De Rabobank is traditioneel sterk geworteld in de maatschappij. We geven daarom jaarlijks inzicht in onze maatschappelijke impact. De projecten en resultaten worden prominent gepresenteerd op Rabobank.com en op de websites van lokale Rabobanken.

Utrecht, 21-11-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn