De miljoenennota

Prinsjesdag 2019: Gevolgen voor ondernemers

Deze gevolgen hebben de kabinetsplannen voor ondernemers

De kabinetsplannen, de begroting en fiscale maatregelen voor volgend jaar zijn tijdens Prinsjesdag 2019 bekendgemaakt. De koopkracht voor alle huishoudens gaat erop vooruit, maar ondernemers krijgen het zwaarder. Zowel de zzp’er als bedrijven, waar vorig jaar nog een verlaging van de winstbelasting aan werd beloofd. In dit artikel lees je over de belangrijkste plannen en wat deze voor jou als ondernemer betekenen.

‘Bedrijfsleven moet bijdragen leveren’

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden verhoogd en de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Dit betekent dat vooral werkenden er in 2020 op vooruitgaan, ten koste van de lastenverlichting voor ondernemers.

Lagere vennootschapsbelasting?

Alleen als lonen stijgen

De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt uitgesteld en voorwaardelijk gemaakt. Dit betekent dat bedrijven met winsten boven de € 200.000 volgend jaar het tarief van 25% blijven betalen, in plaats van de eerder beloofde 22,55%. In 2021 wordt het tarief verlaagd naar 21,70%. Mits deze bedrijven de lonen van werknemers verhogen.  

Voor bedrijven met winsten tot € 200.000 gaat de eerder beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting wel door. Volgend jaar betalen zij geen 19% belasting meer over hun winst, maar 16,50% en in 2021 zakt het tarief verder naar 15%.

Winstbelasting op de schop voor multinationals

Vanaf 2021 mag een internationaal bedrijf haar verliezen in het buitenland niet compenseren met behaalde winsten in Nederland. Dit plan ligt op tafel om te voorkomen dat multinationals ontkomen aan de winstbelasting in Nederland. 

Zzp’er ontvangt minder voordelen

Een aantal fiscale voordelen voor zzp’ers verdwijnt. Waar zij nu nog geen belasting hoeven te betalen bij een winst van € 7.280, wordt dat bedrag de komende jaren stapsgewijs verlaagd naar € 5.000. Daarbij komt wel dat in de komende drie jaar de zelfstandigen profiteren van de stijgende arbeidskorting.

Ondernemerschap, groei & circulariteit

De komende jaren wordt er een flink bedrag voor technologische ontwikkeling, innovatie en onderzoek gereserveerd. Zo wil het kabinet het gebruik van digitale mogelijkheden stimuleren, ondernemers aanmoedigen om te investeren in nieuwe technieken en hen steunen in het ontwikkelen van innovatieve producten. Dit doen zij onder andere door meer geld vrij te maken voor de WSBO subsidieregeling, het maximale aantal subsidie-aanvragen te verhogen en te investeren in circulaire projecten. 

Benieuwd naar wat je kunt doen om, met kleine stapjes, je bedrijf te vernieuwen? Laat je inspireren door andere ondernemers.

Ga naar rabobank.nl/groei

Ontdek vier innovatiesubsidies voor jouw bedrijf

Omslag naar kringlooplandbouw versnellen

Het kabinet wil de onderhandelingspositie van boeren met afnemers versterken. Om vervolgens de omslag naar kringlooplandbouw te versnellen. Hiervoor wordt de Mededingingswet aangepast en er komt een wet die oneerlijke handelspraktijken moet tegengaan.

Belasting brede weersverzekering afgeschaft

Vanaf volgend jaar betalen boeren over een brede weersverzekering geen 21% assurantiebelasting meer. Deze maatregel maakt de verzekering een stuk goedkoper en aantrekkelijker. Daartegenover staat wel dat boeren die hiervoor een subsidie ontvangen minder premiekosten terugkrijgen.

Brexit werkt onzekerheid in de hand

Op 31 oktober 2019 is de Brexit een feit. Het CPB houdt rekening met grote gevolgen voor de economie. Zo schat zij in dat een No Deal-Brexit een kleine 1% aan bbp-groei kost. Toch blijft het nog onzeker wat de Brexit voor ondernemers gaat betekenen. Op rabobank.nl/brexit vind je een overzicht van het belangrijkste nieuws en analyses van experts.

Over het investeringsfonds

Het kabinet werkt aan een investeringsfonds voor specifieke projecten die nodig zijn voor een sterke economie. Daarnaast heeft het Rijk de investeringsbank Invest-NL opgericht. Een bank die bedrijven stimuleert om te investeren in nieuwe technieken en internationaal ondernemen. Meer weten?

Kijk op Rijksoverheid.nl

Voordat enkele wetsvoorstellen zijn ingevoerd, kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Voor consumenten

Ook als je geen ondernemer bent, verandert er in 2020 veel voor je. Zo wordt de maximale hypotheekrente voor een eigen woning verder afgebouwd en daalt de belasting over je vermogen. Ben je benieuwd wat er verder allemaal nog verandert? En wat je daarvan gaat merken?

Bekijk de wijzigingen rondom Prinsjesdag voor consumenten