Rabo Circulair Ondernemen Challenge

Rabobank helpt ondernemers groeien met circulair ondernemen

Ondernemen is vernieuwen. En Rabobank juicht dat toe, want wie vernieuwt blijft groeien. Rabobank laat ondernemers groeien door hen te helpen om hun businessmodel te verduurzamen. We gaan de komende vijf jaar met meer dan 15.000 grote zakelijke klanten in gesprek over circulair ondernemen. In de circulaire (of kringloop) economie worden gebruikte producten verwerkt tot nieuwe grondstoffen, waardoor afval niet langer bestaat en tevens nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe verdienmodellen ontstaan.

Rabobank is de afgelopen jaren met ondernemers aan de slag gegaan tijdens de Rabo Circulair Ondernemen Challenge om ondernemers te helpen om hergebruik van grondstoffen te stimuleren en de aarde minder uit te putten, kortom circulair ondernemen. Na afloop van de Challenge beschikken ondernemers over een kant-en-klaar actieplan waarmee ze direct aan de slag kunnen.

De resultaten van de eerste 200 Challenges zijn ronduit spectaculair. Ondernemers zien hun footprint slinken terwijl hun reputatie verbetert. Ze leggen nieuwe contacten, gaan nieuwe samenwerkingen aan en boren nieuwe doelgroepen aan. De omzetten stijgen navenant.

Eenderde van de deelnemende bedrijven heeft direct financieel voordeel behaald dankzij de circulaire manier van werken. Nog eens eenderde verwacht in de nabije toekomst financieel voordeel te behalen uit de circulaire economie. Driekwart van de deelnemers heeft circulariteit onderdeel gemaakt van de bedrijfsstrategie.

De Challenge bewijst dat werkelijk iedere onderneming kan bijdragen aan het circulair maken van onze economie. Van schoonmaakbedrijf Orienza tot bouwbedrijf Pleijsier. En van meubelfabrikant Thereca tot stallenbouwer G. Van Beek & Zn en automattenfabrikant Visscher-Caravelle.

De impact van de Challenge rijkt verder dan de verduurzaming van het businessmodel van de deelnemende bedrijven. Ondernemers zijn vaak van elkaar afhankelijk om hun circulaire doelstellingen te kunnen realiseren. Het afval van ondernemer A is de grondstof voor ondernemer B. De circulaire economie verspreidt zich zo als een olievlek door ondernemend Nederland.

Circulariteit vormt een belangrijk onderdeel van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het hergebruik van grondstoffen is noodzakelijk om de wereld leefbaar te houden. De noodzaak hiertoe wordt ook nadrukkelijk gevoeld door ondernemers, zo blijkt uit onderzoek van Bain & Company onder 297 internationale bedrijven. Maar liefst 90 procent van de bedrijven voelt de urgentie het businessmodel te verduurzamen. En zo is in het Rijksbrede programma Nederland Circulair afgesproken dat de economie in 2050 volledig circulair moet zijn.  

‘Als bank kunnen wij een belangrijke rol spelen als aanjager van de circulaire economie’, zegt programma manager Sustainability & Circularity Martje Fraaije van Rabobank. ‘Daarom maken we circulariteit nu standaard onderdeel van onze gesprekken met grote zakelijke klanten.’

Rabobank speelt met de Circulair Ondernemen Challenge een belangrijke rol bij het stimuleren van de circulaire economie, zegt directeur Maria van der Heijden van MVO Nederland. ‘Circulair ondernemen is voor MVO Nederland vooral ook met en voor elkaar ondernemen. De uitdaging van de ene ondernemer is de oplossing van de ander.’ Rabobank heeft een uitgebreid netwerk van zakelijke klanten, en brengt ondernemers actief bij elkaar om ze te helpen samen hun productie circulair te maken. ‘Hiermee doen ze precies wat we bij MVO Nederland zo belangrijk vinden’, aldus Van der Heijden.