Eurobetaling

Geld overmaken binnen Nederland en naar Europese SEPA-landen

 • geld overmaken in euro's
 • betaling binnen Nederland en alle SEPA landen
 • één tarief

U kunt op verschillende manieren Eurobetalingen doen. U kunt geld overboeken met:

 • Rabo Internetbankieren (Professional) 
 • Rabo Mobielbankieren 
 • iDEAL (o.a. via een ontvangen Betaalverzoek)
 • Overschrijvingsformulieren

Lees meer over Rabo Internetbankieren Professional

Lees meer over Rabo Mobielbankieren

Lees meer over betalen via iDEAL

Lees meer over betalen via Betaalverzoek

Verwerkingstijd betaling

Eurobetalingen
Uw losse betaalopdrachten naar een andere Rabobankrekening via Rabo Internetbankieren, Rabo Cash Management of de Rabo Bankieren App, worden direct af- en bijgeschreven. Voor betalingen naar andere banken of betaalbestanden gelden onderstaande verwerkingstijden.

 • Losse betalingen naar andere banken die u op werkdagen voor 15.00 uur instuurt ontvangt de bank van de ontvanger dezelfde dag.
 • Betalingen in een betaalbestand die u op werkdagen voor 14.30 uur instuurt ontvangt de bank van de ontvanger dezelfde dag.
 • Betalingen in een betaalbestand die u op werkdagen tussen 14.30 uur en 15.00 uur instuurt proberen wij nog dezelfde dag naar de bank van de ontvanger te sturen, maar de bank van de ontvanger kan deze ook de volgende werkdag ontvangen (best-effort).
 • Betalingen die u instuurt in het weekend of na 15.00 uur ontvangt de bank van de ontvanger de volgende werkdag.
 • De bank van de ontvanger bepaalt wanneer het geld wordt bijgeschreven op de rekening van de ontvanger. Meestal is dat op dezelfde dag als waarop de bank het geld heeft ontvangen. Wij hebben daar geen invloed op.

Lees voor meer informatie over de verwerkingstijden van Eurobetalingen onderstaande brochures.

Tijdslijnen girale verwerking Rabobank

Timeframes Payments

Kenmerken

 • u betaalt altijd in euro's
 • betalen binnen Nederland en naar andere SEPA-landen
 • invullen van een IBAN (International Bank Account Number) is verplicht
 • betaler en begunstigde betalen elk hun eigen bankkosten

Spoedbetaling

Een spoedbetaling is een Eurobetaling waarbij de betaling gegarandeerd binnen 1,5 uur is bijgeschreven op de rekening van de begunstigde. Doet u de spoedbetaling zelf, dan kost deze € 5. Via de bank zijn de kosten € 15.

Wanneer doet u wél een spoedbetaling?

 • Als u een betaling sneller wilt laten aankomen bij de ontvanger.
 • Op werkdagen tussen 15:00 en 16:30 uur als een betaling binnen het SEPA-gebied op dezelfde dag bijgeschreven moet worden bij de ontvanger.

Wanneer doet u géén spoedbetaling?
In de volgende gevallen kunt u een normale Eurobetaling doen. Dit geeft hetzelfde resultaat en scheelt u kosten.

 • Op werkdagen vóór 15:00 uur wordt het bedrag binnen het SEPA-gebied op dezelfde dag op de rekening van de ontvanger bijgeschreven.
 • Op werkdagen ná 16.30 uur en in het weekend. Deze (spoed)betalingen worden namelijk pas de eerstvolgende werkdag bijgeschreven op de rekening van de begunstigde.
 • Bij een overboeking naar een andere Rabobank-rekening. Deze overboeking wordt al direct bijgeschreven op de rekening van de ontvanger.
 • Als u een betaling wilt agenderen die gaat naar een rekening binnen het SEPA-gebied.

Wisselkoersen

Als u euro’s overmaakt naar een buitenlandse rekening in een andere muntsoort, dan zet de buitenlandse bank uw euro’s om naar die andere muntsoort. Dit heet muntsoortconversie. De buitenlandse bank bepaalt bij deze omzetting de wisselkoers. De Rabobank heeft hierop geen invloed.

Gunstiger wisselkoers
Maakt u euro’s over naar iemand in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen met een rekening in een andere valuta? Dan geldt er meestal een betere wisselkoers voor de ontvanger. Wij hebben daarover afspraken gemaakt met een correspondentbank. Deze bank is een soort tussenpersoon die voor ons de omzetting van euro’s naar bepaalde vreemde valuta regelt. Deze conversies kunnen plaatsvinden als:

 • Het rekeningnummer van de ontvanger in het Verenigd Koninkrijk een GBP-rekening is (een rekening in Britse ponden) en het bedrag dat u overmaakt maximaal € 100.000 is.
 • Het rekeningnummer van de ontvanger in Zweden of Noorwegen een rekening in de lokale valuta is (respectievelijk Zweedse of Noorse Kronen) en het bedrag dat u overmaakt maximaal € 25.000 is.

Wilt u deze conversie niet laten uitvoeren, neem dan contact met ons op voordat u het geld overmaakt. Er wordt standaard geen muntsoortconversie toegepast als u boven het genoemde bedrag overmaakt, of als u het bedrag naar een euro-rekening overmaakt.

Aandachtspunten

Laatste 10 cijfers van Nederlands IBAN vanaf januari 2020 niet meer los gebruiken!

Conversie naar IBAN leidt tot fouten.
Vanaf 1 januari 2020 zullen Nederlandse banken zelf de laatste 10 cijfers van een nieuw IBAN bepalen. Dit betekent dat de laatste 10 cijfers van het IBAN niet meer uniek hoeven te zijn én dat de laatste 10 cijfers van het IBAN niet meer hoeven te voldoen aan de ‘11-proef’. Alleen het volledige IBAN van 18 cijfers en letters is na 1 januari 2020 nog uniek.

Particuliere en klein zakelijke klanten merken niets van deze aanpassing.
Alleen als u, als zakelijke klant, nog gebruik zou maken van het omzetten van het (oude) 10-cijferige rekeningnummers naar het IBAN (of omgekeerd) en/of gebruik maken van de 11-proef, dan dient u vóór 1 januari 2020 hiermee moeten stoppen om te voorkomen dat uw betaling of incasso naar een verkeerde IBAN wordt verstuurd.

Een Eurobetaling wordt soms een Wereldbetaling

Sommige Europese gebieden vallen buiten het SEPA-gebied.

Lees meer over de betalingsinformatie per land

Lees meer over Wereldbetaling

Betaalbestanden

Via uw boekhoudpakket kunt u betaalbestanden aanmaken. Deze betaalbestanden kunt u via internet veilig en gemakkelijk naar de Rabobank sturen. Bestanden voor de Eurobetaling kunt u op twee manieren aanleveren:

 • Als batch: alle betalingen worden als één totaalbedrag verwerkt en verantwoord.
 • Als bulk: alle betalingen worden als individuele betalingen verwerkt en verantwoord.

Let op! Voor iedere boeking die op uw (elektronische) rekeningafschrift staat, brengt de Rabobank verantwoordingskosten in rekening. U kunt besparen op uw verantwoordingskosten als u meerdere betalingen tegelijk als batch aanlevert. In dat geval betaalt u namelijk maar één keer verantwoordingskosten.

Lees meer over bestandsformaten

Bestanden testen

Wij adviseren u om uw nieuwe bestandsformaten en de aansluiting met de Rabobank te testen. Zo controleert u of de nieuwe betaalbestanden voldoen aan SEPA, de regels van de Betaalvereniging en de vereisten van de Rabobank.

Lees meer over het testen van bestanden

Kosten

Digitale overboeking € 0,08
Digitale overboeking per batch € 2,00
Schriftelijke overboeking € 2,75
Periodieke betaalopdracht (via bank) € 0,08
Spoedopdracht digitaal € 5
Spoedopdracht schriftelijk € 15

Bekijk de Tarieven Zakelijk betalingsverkeer

Dit product valt onder het Rabo Startersvoordeel. Met het Rabo Startersvoordeel kunt u dit product kosteloos uitproberen zolang uw Startersvoordeel loopt.

Het Rabo Startersvoordeel

Voorwaarden

Voor het aanleveren van Eurobetalingen hoeft geen aparte overeenkomst te worden gesloten. Dit is opgenomen in de voorwaarden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden Rekening-Courant.

Algemene Voorwaarden Rekening-courant 2018

Betaal via Rabo Internetbankieren

Contact

Rabobank