Incasso

Geld automatisch van uw rekening laten afschrijven

Met een incasso geeft u een bedrijf toestemming om een bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven. U betaalt dan op tijd zonder dat u hieraan nog iets moet doen. U ontvangt van het bedrijf (de incassant) een machtiging. Door deze te tekenen geeft u toestemming geld van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging kan eenmalig of doorlopend zijn.

De incassant geeft vooraf een aankondiging van de afschrijving, bijvoorbeeld op de factuur of jaarafrekening. Een incasso kan alleen doorgaan bij voldoende saldo op uw rekening.

Er zijn twee incassovormen. Lees hieronder de kenmerken van beide vormen en hoe u machtigingen afgeeft.

Euro-incasso

Kenmerken van de Euro-incasso

 • als u het niet eens bent met een incasso kunt u deze gedurende acht weken terugboeken
 • u kunt limieten instellen voor het uitvoeren van incasso’s

Machtiging afgeven voor de Euro-incasso

Door het tekenen van een machtiging geeft u goedkeuring om een bedrag van uw rekening te laten overboeken.

Bedrijven Euro-incasso

De Bedrijven Euro-incasso wordt alleen tussen bedrijven onderling gebruikt. U kunt hiermee uw leveranciers in Nederland en andere Europese (SEPA) landen machtigen. U komt de Bedrijven Euro-incasso ook tegen onder namen als SEPA Bedrijvenmachtiging of Europese bedrijvenincasso.

Kenmerken van de Bedrijven Euro-incasso

 • Door de machtiging in Rabo Internetbankieren te registreren, geeft u de Rabobank vooraf expliciet toestemming om voor een bepaalde machtiging Bedrijven Euro-incasso’s af te schrijven.
 • Alleen te gebruiken als u met uw zakelijke rekening gebruikmaakt van Rabo Internetbankieren (Professional) of Rabo Corporate Connect.
 • Een incasso vooraf tegenhouden is mogelijk door uw registratie tijdelijk in te trekken in Rabo Internetbankieren (in menu Betalen onder Bedrijven SEPA machtiging) of in Rabo Corporate Connect. Tot op de dag van afschrijving kunt u de bank verzoeken de incasso tegen te houden.
 • U kunt een maximale limiet instellen voor het uitvoeren van incasso's.
 • Geen terugboekingsrecht: reeds geïncasseerde bedragen terugboeken is niet mogelijk.

Machtiging afgeven voor de Bedrijven Euro-incasso

U ontvangt van uw leverancier een machtigingsformulier. Door dit te tekenen gaat u ermee akkoord dat u na de incasso geen terugboekingsrecht heeft. Uw leverancier is verplicht u voorafgaand aan een afschrijving te informeren.

Registreren van de machtiging voor de Bedrijven Euro-incasso

Zonder registratie worden door de Rabobank geen Bedrijven Euro-incasso's van uw rekening afgeschreven. Daarom moet u uw machtiging ook bij de bank registreren. Bij de Rabobank doet u dat online in Rabo Internetbankieren (Professional) of via Rabo Corporate Connect. U kunt hierbij ook een maximum bedrag aangeven waarboven niet mag worden geïncasseerd. Door online uw machtiging te registreren, is deze direct na een juiste invoer actief. Ook kunt u de machtiging zelf wijzigen of intrekken. Het is belangrijk dat u bij uw registratie het 'Incassant-ID' en het 'kenmerk machtiging' correct overneemt.

Registreren via Rabo Internetbankieren (Professional)

U kunt een machtiging registreren als u betaalbevoegdheid heeft in Rabo Internetbankieren.

 • Kies in het menu ‘Euro-incasso overzicht’ voor 'nieuwe machtiging' om uw machtiging te registeren.
 • Bevestig eventueel aan uw leverancier dat u uw machtiging geregistreerd heeft.
 • U kunt tot slot een alert instellen om een waarschuwing te krijgen wanneer er nog een machtiging klaarstaat om door u getekend te worden.

Registreren via Rabo Corporate Connect

U kunt alleen een machtiging registreren via Rabo Corporate Connect als u hiervoor geautoriseerd bent.

 • Kies in het menu voor 'Rabo Cash Management'.
 • Ga vervolgens naar 'Bedrijven SEPA-machtiging'.

Instructie registratie van afgegeven machtiging in Rabo Cash Management

Manual Rabo Mandate management (Rabo Cash Management)

Lees de vertalingen van het buitenlandse machtigingsformulier voor Bedrijven Euro-incasso

Digitaal Incassomachtigen

De Nederlandse banken bieden gezamenlijk Digitaal Incassomachtigen. Hiermee geeft u digitaal een machtiging voor een (Bedrijven) Euro-incasso af aan een incassant. Digitaal Incassomachtigen werkt net als iDEAL. Via de website van de incassant:

 • geeft u een wijziging van een Digitale Incassomachtiging door
 • wijzigt u het rekeningnummer
 • wijzigt u het maximale bedrag van de Bedrijven Euro-incassomachtiging
 • trekt u de Digitale Incassomachtiging in

Kenmerken

 • Een Digitale Incassomachtiging kan alleen afgegeven worden door Nederlandse particuliere en zakelijke rekeninghouders die toegang hebben tot Internetbankieren. Deze functionaliteit is bij de Rabobank niet beschikbaar voor klanten die met RCM werken.
 • U kunt alleen een Digitale Incassomachtiging afgeven van een rekening waarbij incasso toegestaan is en waarop geen bankblokkade actief is.
 • Als u een incassoblokkade heeft ingesteld dan wordt deze opgeheven als u de Digitale Incassomachtiging tekent.
 • Als u een Goedkeuringslijst heeft dan wordt die automatisch bijgewerkt wanneer u een nieuwe incassant machtigt.
 • Als u meervoudig moet tekenen dan moet de tweede handtekening uiterlijk binnen zeven dagen gezet worden.
 • Digitaal Incassomachtigen zorgt voor een grote tijdbesparing bij B2B incasso doordat de registratie bij de debetbank automatisch geregeld wordt.
 • Wijzigingen van een Digitale Incassomachtiging regelt u gemakkelijk via de website van de incassant.

Lees meer over Digitaal Incassomachtigen

Handleiding Digitaal Incassomachtigen

Niet eens met incasso

Bent u het niet eens met de incasso? Dan kunt u deze zonder opgave van reden laten terugboeken. In het geval van een Euro-incasso is terugboeken binnen acht weken na afschrijving mogelijk. 

Meer lezen over incasso terugboeken

Incasso wijzigen of stopzetten

Een doorlopende incasso kunt u daarnaast ook wijzigen of blokkeren.

Meer lezen over incasso wijzigen

Meer lezen over doorlopende euro incasso stopzetten

Incasso bij te laag saldo

Heeft u onvoldoende saldo op de rekening staan, dan wordt een Euro-incasso of Bedrijven Euro-incasso wel gewoon afgeschreven.

 • U heeft bij een Euro-incasso dan vier werkdagen na afschrijving de tijd om uw saldo aan te vullen.
 • U heeft bij een Bedrijven Euro-incasso tot 14:00 uur op de werkdag na afschrijving de tijd om uw saldo aan te vullen.
 • Blijft het saldo onvoldoende, dan wordt het bedrag teruggeboekt.

U kunt een melding (Rabo Alert) per e-mail of sms krijgen als uw saldo te laag is na afschrijven van een incasso.

Aandachtspunten

 • Een afgeschreven Bedrijven Euro-incasso kunt u niet terugboeken. Let daarom goed op aan wie u een machtiging afgeeft.
 • U kunt via Rabo Internetbankieren of via een Digitale Incassomachtiging altijd een maximum bedrag instellen.
 • Bij onvoldoende saldo wordt een Bedrijven Euro-incasso gewoon afgeschreven.

Kosten

Incasso (afschrijving)€ 0,11
Terugboeking incasso (afschrijving)*€ 0,40

Het registreren van een machtiging is gratis.

*Eventuele extra kosten die debetbanken in rekening brengen voor de verwerking van terugboekingen, kunnen wij u in rekening brengen.

Bekijk de Tarieven Zakelijk betalingsverkeer

Dit product valt onder het Rabo Startersvoordeel. Op deze manier kunt u op een goedkopere manier ontdekken of dit product bij uw situatie past.

Het Rabo Startersvoordeel

Voorwaarden

De voorwaarden voor gebruik van de (Bedrijven) Euro-incasso door onze klant als debiteur zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden voor de Rekening-courant.

Algemene Voorwaarden Rekening-courant 2018

Contact

Rabobank