Incasseren

Ontvang uw geld via incasso

  • uw klanten betalen op tijd
  • minder betalingsherinneringen uitsturen
  • sneller en efficiënter beheer van betalingen

Met de Euro-incasso incasseert u via Rabo Internetbankieren (Professional) geld van de rekening van particulieren en bedrijven. Uw debiteur geeft hier vooraf toestemming voor met een machtiging.

Kenmerken

Geld ontvangen via incasso is geschikt voor bedrijven, overheidsinstanties, verenigingen, stichtingen en vrije beroepsbeoefenaren met een zakelijke betaalrekening van de Rabobank. Geld ontvangen via de Euro-incasso is één van de meest geaccepteerde betaalvormen in Nederland. U kunt incasso's ook in batches versturen. Zo kunt u meerdere incasso's in één keer versturen.

Welke variant past het beste bij u?

Euro-incasso Bedrijven Euro-incasso
Soort klant Particulier en Zakelijk Zakelijk
Terugboekingstermijn van uw klant ongeacht reden 8 weken 0 dagen
Registreren machtiging door uw klant bij zijn bank Nee Ja

Handmatig Incasseren (zonder boekhoudpakket)

Maak losse incasso-opdrachten of incassobestanden zelf aan met behulp van een adresboek in Rabo Internetbankieren.

Stap voor stap incasseren met een Euro-incasso

Incasseren met boekhoudpakket

U laadt incassobestanden op in Rabo Internetbankieren (Professional) of Rabo Cash Management.

Stap voor stap incasseren met een Euro-incasso

Bedrijven Euro-incasso

Dit is een variant op de Euro-incasso waarbij er geen terugboekingsrecht bestaat bij de debiteur. In plaats daarvan moet de debiteur de incasso-machtiging laten registreren bij zijn bank. Deze variant is alleen te gebruiken bij uw zakelijke debiteuren.

Stap voor stap incasseren met een Bedrijven Euro-incasso

Hoe werkt het

Zo werkt incasseren met de Euro-incasso

Hier leest u hoe incasseren werkt.

Meer informatie kunt u vinden op de supportpagina van Incasseren

1. Contract afsluiten

U sluit een Euro-incassocontract af met de Rabobank. Hierin spreekt u met de Rabobank onder andere maximum bedragen af die u mag incasseren.

2. Machtigingen verzamelen

Verzamel machtigingen van uw klanten. Dit kunnen zowel doorlopende als eenmalige machtigingen zijn. Uw klanten moeten daarvoor wel een bankrekening in een SEPA land hebben. Daarnaast kunt u kiezen tussen digitale en papieren machtigingen.

Digitale machtigingen

Met Digitaal Incassomachtigen ontvangt u online geldige incassomachtigingen van uw klanten. U stelt uw klanten in staat om op afstand akkoord te geven op de machtigingen die u vooraf heeft ingesteld. Uw klanten doen dit via hun eigen veilige internetbankierenomgeving. U heeft vervolgens de zekerheid dat u mag incasseren. Daarnaast bespaart u tijd op de processen rondom afgekeurde incasso's.

Voordelen

  • betrouwbare digitale incassomachtigingen van uw klanten op een efficiënte manier
  • geen risico van terugbetalen bij een Melding Onterechte Incasso, doordat u een machtiging kunt laten zien
  • grotere slagingskans van uw incasso’s door checks van de bank
  • uw machtigingen efficiënt digitaal archiveren

Lees meer over Digitaal Incassomachtigen

3. Machtigingen opvoeren

U voert de machtigingen op in een eigen machtigingenadministratie. Dit kunt u doen via een boekhoudpakket zijn of het incasso-adresboek in Rabo Internetbankieren.

4. Klanten informeren

Informeer uw klanten. Laat weten welk bedrag u van hun rekening gaat afschrijven en wanneer u dat van plan bent. Dit kan voorafgaand aan elke incasso, of in één keer voor meerdere afschrijvingen. De vorm is niet belangrijk, zolang uw klant de aankondiging vóór de incasso ontvangt.

5. Incasso-opdrachten aanleveren

Lever de incasso-opdrachten aan bij de Rabobank. Dit kan met Rabo Internetbankieren (Professional) of Rabo Cash Management, eventueel met behulp van een boekhoudpakket. De Rabobank stuurt de incasso-opdrachten door naar de verschillende banken van uw klanten.

6. Geld ontvangen

U ontvangt het geld in één bedrag op uw rekening. Een mislukte incasso door onvoldoende saldo boeken wij binnen vijf werkdagen terug. Klanten die het niet eens zijn met een incasso, kunnen het geld terugboeken.

Van aanvragen naar gebruiken

Van aanvraag tot gebruik

Een incassocontract afsluiten

1. Vraag een adviesgesprek aan

2. Denk zelf vast na over uw situatie waarin u wilt incasseren

3. Bespreek in adviesgesprek met de adviseur incasseren

4. Incassocontract tekenen 

5. U ontvangt een certificaat 

6. U kunt starten met incasseren

*Als u dit adviesgesprek goed voorbereidt, dan kunnen wij het contract sneller in orde maken voor u.   Zorg dat wij de actuele gegevens van uw organisatie hebben. Wij willen met name weten wie de meest actuele bestuurders zijn. Geef wijzigingen vooraf aan ons door.

Aandachtspunten

Aandachtspunten als u dit product kiest

  • U bent pas zeker van uw geld, nadat de terugboekingstermijn en de daaraan gekoppelde verwerkingstermijn bij de banken is verstreken.
  • Bij het verwerken van de incasso’s kan het voorkomen dat enkele incasso-opdrachten niet verwerkt kunnen worden. Op uw rekening ziet u het bedrag van de volledige bijschrijving van de batch. De incasso’s die niet zijn geslaagd, ziet u als losse afschrijvingen op uw rekeningoverzicht.

Kosten

Tarieven incasso

Incasso contract:kosteloos
Kosten per batch
(bundel uit te voeren incasso-opdrachten)
€ 2,00
Kosten per incasso-opdracht in een batch€ 0,11
Kosten van een incasso die wordt teruggeboekt€ 0,40

Ter vergelijking: een gewone bijschrijving kost € 0,15.

Rekenvoorbeeld

U heeft een sportschool en 120 klanten met een maandelijks te betalen abonnement. Van alle 120 klanten heeft u de machtiging ontvangen om te kunnen incasseren.

Per maand één batch€ 2,00
Per maand 120 incasso’s à € 0,11 = € 13,20€ 13,20
Totaal per maand€ 15,20

Bij gebruik van gewone bijschrijvingen in plaats van incasso, zou u € 0,15 x 120 = € 18 betalen.

Bekijk de Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Dit product valt onder het Rabo Startersvoordeel. Met het Rabo Startersvoordeel kunt u dit product kosteloos uitproberen zolang uw Startersvoordeel loopt.

Het Rabo Startersvoordeel

Voorwaarden

Voorwaarden incasso

Als u een incassocontract wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product.

Algemene voorwaarden Bedrijven Euro Incasso 2018

General conditions Euro Direct Debit 2018

Contact

Rabobank