Digitaal Incassomachtigen Support

Ontvang online geldige machtigingen van uw klanten.

Digitaal incassomachtigen

 • efficiënt en betrouwbaar alternatief voor papieren machtiging
 • meer geslaagde incasso’s
 • meer gemak voor uw klanten

Vraag online aan via machtigen.rabobank.nl

Kenmerken

Met Digitaal Incassomachtigen kunt u online geldige incassomachtigingen van uw klanten ontvangen. U stelt uw klanten in staat om op afstand akkoord te geven op de machtigingen die u vooraf heeft ingesteld. Uw klanten doen dit via hun eigen veilige internetbankierenomgeving. U heeft vervolgens de zekerheid dat u mag incasseren. Daarnaast bespaart u tijd op de processen rondom afgekeurde incasso's.

Voordelen

 • Betrouwbare digitale incassomachtigingen van uw klanten op een efficiënte manier.
 • Geen risico van terugbetalen bij een Melding Onterechte Incasso, doordat u een machtiging kunt laten zien.
 • Grotere slagingskans van uw incasso’s door checks van de bank.
 • Uw machtigingen efficiënt digitaal archiveren.

Met Digitaal Incassomachtigen weet u zeker dat:

 • Het rekeningnummer van uw klant bestaat.
 • Het opgegeven rekeningnummer bij uw klant hoort.
 • Een bevoegd persoon de machtiging heeft afgegeven.
 • U wordt toegevoegd aan een eventuele incasso-goedkeuringslijst van uw debiteur.
 • Eventuele incassoblokkades die door de debiteur zijn ingesteld, worden verwijderd.
 • De machtiging alleen wordt afgegeven als u echt kunt incasseren bij de desbetreffende debiteur.

Voor wie is Digitaal Incassomachtigen geschikt?

Digitaal Incassomachtigen is in het bijzonder geschikt wanneer u:

 • meer dan 1.000 incasso's per jaar doet
 • regelmatig nieuwe debiteuren heeft die willen machtigen
 • (ook) met Bedrijven Euro-incasso incasseert

Lees meer over Digitaal Incassomachtigen met Bedrijven Euro-Incasso

Handleiding Rabo Digitaal Incassomachtigen

Hoe werkt Digitaal Incassomachtigen?

 1. U installeert Digitaal Incassomachtigen op uw website, of u leidt uw klant door naar de ‘kassa’ van uw serviceprovider.

 2. Uw klant bestelt online een product of sluit een overeenkomst.

 3. Hij kiest Digitaal Incassomachtigen als betaalmethode. Digitaal Incassomachtigen is herkenbaar aan het logo en de tekst 'Incassomachtigen via uw bank'.

 4. Uw klant selecteert zijn bank en komt direct in zijn vertrouwde internetbankieromgeving.

 5. De relevante gegevens zijn al ingevuld, met uitzondering van het bedrag.

 6. Uw klant keurt de machtiging goed op de manier die voor zijn bank gebruikelijk is.

 7. De bank van uw klant controleert of er blokkades zijn ingesteld en heft die op waar mogelijk.

 8. Uw klant keert terug naar uw website.

 9. De digitale machtiging wordt online opgevraagd via uw bank.

 10. U ontvangt de digitale machtiging. 

Wilt u zien hoe het afgeven van een machtiging via Digitaal Incassomachtigen werkt? In de demo op Incassomachtigen.nl kunt u zelf de stappen doorlopen. Selecteer de Rabobank in het veld 'Kies uw bank'.

Bekijk de demo op Incassomachtigen.nl

Kies uw aansluiting op Digitaal Incassomachtigen

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden voor de aansluiting op Digitaal Incassomachtigen:

 • Uw eigen aansluiting
 • Aansluiting via een service provider, met gebruik van uw eigen incassocontract
 • Aansluiting via een service provider, met gebruik van zijn incassocontract

Kies uw serviceprovider

De Rabobank werkt samen met een aantal serviceproviders. De volgende Mandaat Service Providers bieden een snelle aansluiting met de Rabobank:

Facturis

Buckaroo

Lodder Applicaties (tankstations en oliehandel)

PayIBAN

Stiply

Studielink (onderwijsinstellingen)

Twikey NV (ook België)

Betaalmachtigen.nl

Bluem viamijnbank

Eigen aansluiting Aansluiting via service provider, met uw eigen incassocontract Aansluiting via een service provider, met zijn incassocontract
 • U incasseert met uw eigen Rabo Euro-incassocontract
 • U incasseert met uw eigen Rabo Euro-incassocontract
 • U gebruikt het incassocontract en de aansluiting op Digitaal Incassomachtigen van uw service provider
 • U vraagt de aansluiting op Digitaal Incassomachtigen zelf aan
 • U vraagt de aansluiting op Digitaal Incassomachtigen zelf aan
 • Uw serviceprovider verzorgt de aansluiting op Digitaal Incassomachtigingen
 • U maakt zelf de integratie met uw website en uw klantenadministratie. U heeft hiervoor programmeerkennis nodig, omdat alle berichten via uw site afgewikkeld worden
 • De serviceprovider regelt (grotendeels) de integratie met uw website. U moet zelf een eventuele koppeling met uw klantadministratie leggen
 • De serviceprovider regelt de integratie met uw website
 • U ontvangt en archiveert zelf de digitale machtigingen
 • U ontvangt en archiveert zelf de digitale machtigingen. Uw serviceprovider kan ook het archiveren van de machtigingen als service aanbieden
 • De serviceprovider ontvangt en archiveert de digitale machtigingen. Wanneer u wilt veranderen van serviceprovider en de machtigingen wilt meenemen, dan moeten de betreffende klanten worden geïnformeerd over de wijzigingen
 • U betaalt maandelijkse abonnementskosten en kosten per machtiging aan de Rabobank
 • U betaalt maandelijkse abonnementskosten en kosten per machtiging aan de Rabobank. Daarnaast betaalt u een tarief aan de serviceprovider voor de services die hij verleent
 • U betaalt een tarief aan de serviceprovider voor de services die hij verleent

Public key

Onderstaande Public Key van de Routing Service dient u bij een eigen aansluiting in uw test- en productie omgeving te installeren.

Incassomachtigen certificaat voor acceptanten

Incassomachtigen certificaat voor acceptanten

Kosten

Tarieven Digitaal Incassomachtigen

Aansluiting op Rabobank Digitaal Incassomachtigingen € 10,00 per maand (tot eind van het jaar)
Per nieuwe of gewijzigde Digitale Incassomachtiging € 0,50 (tot eind van het jaar)

Aandachtspunten

 • Digitaal Incassomachtigen is gebaseerd op Europese regelgeving, maar vooralsnog alleen te gebruiken door Nederlandse rekeninghouders, zowel zakelijk als particulier, die toegang hebben tot internetbankieren.
 • Digitaal Incassomachtigen omvat het afgeven en wijzigen van een machtiging voor een incasso. Het intrekken van een machtiging gebeurt op de bestaande manier, via een mededeling door uw klant aan u. Een digitale Bedrijven Euro-incassomachtiging kan wel via de website van de incassant ingetrokken worden.