Een internationale bankgarantie biedt jou én je buitenlandse handelspartner zekerheid van levering en betaling.

  Zekerheid van levering of betaling. Financiële vergoeding als verplichtingen niet worden nagekomen. Keuze uit standaardversie of tekst op maat.

  Zo werkt een internationale bankgarantie

  Online afhandelen via Rabo eTrade

  Met Rabo eTrade regel je eenvoudig en online jouw Trade zaken op een vertrouwde manier. Maak je regelmatig gebruik van internationale bankgaranties of wil je bijvoorbeeld graag direct inzicht in de status van jouw producten?

  Kijk dan op onze Rabo eTrade pagina voor informatie en meer voordelen

  Productdetails

  Internationale bankgarantie

  Bankgaranties bieden meer zekerheid in het handelsverkeer. Doe je zaken met een buitenlandse handelspartner, dan gaat dit vaak gepaard met wederzijdse risico’s. Om duidelijkheid te scheppen welke verplichtingen over en weer zijn overeengekomen, worden afspraken vastgelegd in een contract. Een bankgarantie biedt jouw handelspartner extra zekerheid dat jij alle verplichtingen kunt en zal nakomen. Bijvoorbeeld wanneer je exporteert en jouw afnemer zekerheid wenst dat jij de verplichtingen van levering kan nakomen. Rabobank kan zich namens jou garant stellen door een bankgarantie aan je leverancier af te geven. Wanneer je zelf zekerheid van betaling of levering wilt, kun je natuurlijk ook een bankgarantie vragen van je handelspartner.

  Het is van belang dat je een einddatum geeft aan de bankgarantie. Na het passeren van de einddatum kan een begunstigde geen beroep meer doen op de garantie waardoor je zeker weet wanneer je van je verplichting ontslagen bent. Met het vervallen van de bankgarantie word je kredietruimte of creditgeld vrijgegeven. Als een garantie geldig is tot vrijgave, dan ben je afhankelijker van de begunstigde van de bankgarantie.

  Belangrijkste voordelen:

  • Je handelspartners verkrijgen zekerheid van de Rabobank.
  • Je geeft je afnemer meer zekerheid van levering of nakoming van afronding van een project.
  • Als koper geef je je leverancier meer zekerheid van betaling.
  • Door meer zekerheid te bieden versterk je je handelspositie.
  Lees meer over internationale bankgaranties (PDF)
  Voorbeeldteksten bankgarantie

  Hier vind je voorbeelden van bankgarantieteksten van Rabobank. Deze voorbeelden kun je ook gebruiken om te versturen naar jouw klant of leverancier.

  Kosten

  De behandelingskosten en bankgarantieprovisie welke van toepassing zijn bij het aanvragen van een bankgarantie staan in de tarievenfolder zakelijk betalingsverkeer. Indien er een correspondent bank bij de transactie betrokken is, kan het zijn dat deze kosten ook bij je in rekening gebracht worden.

  Bekijk de tarievenfolder zakelijk betalingsverkeer

  Bankgarantieprovisie

  De bankgarantieprovisie is een percentage over het bankgarantiebedrag en de looptijd van de bankgarantie en is afhankelijk van de gestelde zekerheid. Deze provisie wordt afgeschreven van een van je zakelijke rekeningen bij de Rabobank. Dit gebeurt na ieder kwartaal.

  Voor bankgaranties met gebruik van een bankgarantiefaciliteit vindt een kredietbeoordeling plaats. Bij de beoordeling voor de bepaling van de hoogte van de bankgarantieprovisie wordt gekeken naar de volgende factoren:

  • De hoogte van de financieringen die je eventueel al bij ons hebt.
  • De waarde van de door jou te stellen of al gestelde zekerheden.
  • Het risico dat wij lopen als wij geld aan je uitlenen (je risicoprofiel).
  • De kosten- en winstdoelstellingen van Rabobank.
  Voorwaarden

  De Rabobank maakt voor bankgaranties gebruik van de 'Uniforme Regels voor Bankgaranties (URDG758)'. Deze zijn te bestellen op de website van de Internationale Kamer van Koophandel.

  Veelgestelde vragen

  Het formulier geeft een foutmelding

  Als de formulieren bovenaan niet werken is het raadzaam om de onderstaande formulieren in te vullen.

  Bij verstoring bankgarantie aanvragen Bij verstoring bankgarantie wijzigen

  Als deze formulieren niet werken kun je contact opnemen met Trade Service Desk 030 – 216 36 00 tussen 8:00 – 17:30 uur of mailen naar trade.servicedesk@rabobank.nl

  Waar moet ik mijn opdrachtformulieren naartoe sturen?

  Je kunt jouw opdrachtformulieren aanleveren bij ons via e-mail: ts.verwerking@rabobank.nl of je kunt ze via de post opsturen naar:

  Rabobank, afdeling Trade Services
  Winthontlaan 1 (UW 5)
  3526 KV Utrecht

  Hoe krijg ik ondersteuning bij het invullen van de online opdrachtformulieren?

  Voor inhoudelijke vragen over onze producten kun je contact opnemen met de Trade Service Desk via telefoon: +31 (0) 30 216 36 00 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur) of per e-mail. Wil je meer weten over het managen van handelsrisico’s bij jouw internationale transacties? Neem dan contact op met je accountmanager.

  Stuur een e-mail

  Disclaimer Informatie Service Centrum Trade (PDF)
  Ik moet een sleutelgetal invullen, wat is dat?

  Op het opdrachtformulier wordt bij de handtekening gevraagd om een sleutelgetal. Dit hoef je alleen in te vullen als je dit met de bank bent overeengekomen. Anders kun je dit veld blanco laten.

  Hoe beëindig ik een bankgarantie?
  1. Controleer in de tekst van uw garantie wat daarin is bepaald  ten aanzien van het beëindigen van de garantie. Als hierin opgenomen is dat de garantie na een bepaalde datum komt te vervallen, dan zal de bank deze garantie automatisch uitboeken 7 werkdagen na verstrijken van deze datum (tenzij er voor die datum onder de garantie een claim is ingediend, die nog niet is afgewikkeld).
  2. Is er geen afloopdatum genoemd en is er bepaald dat de garantie komt te vervallen na retour ontvangst van de garantie en decharge door de begunstigde? Dan wordt de garantie pas afgesloten, nadat wij een door de begunstigde ondertekende schriftelijke verklaring van decharge, al dan niet vergezeld van de originele bankgarantie ontvangen hebben.

   Deze kan door de begunstigde per aangetekende post gezonden worden naar:

   Rabobank, afdeling Trade Services
   Winthontlaan 1 (UW 5)
   3526 KV Utrecht


  3. Indien de garantie is gesteld door een buitenlandse bank onderworpen aan het lokale recht van die bank; neem dan telefonisch (030-2163600) contact op met de Trade Service Desk voor advies omtrent de beëindiging.
  Kan ik mijn documenten digitaal ondertekenen?

  Het is mogelijk om overeenkomsten en overige documenten digitaal te ondertekenen via de toepassing digital signing. Je ondertekent de overeenkomst via iDIN, met je particuliere pas, waarbij je inlogt en ondertekent met jouw bank naar keuze. Voor meer informatie over de toepassing en het gebruik klik je op onderstaande link.

  Digitaal ondertekenen (PDF)
  Hoe kan ik de status van mijn zending volgen?

  De status van jouw zendingen kun je volgen via de website van Parcel International op basis van het referentienummer van je product. Dit nummer vind je op de correspondentie van de Rabobank. De referentienummers voor Bankgaranties beginnen met GU, GB, RTGI, RTGD, RTGU of RTGB. Letters of Credit beginnen met LM of LX en documentaire incasso’s beginnen met CM of CX.

  Volg je zending via www.parcelinternational.nl

  Corona en internationale bankgaranties

  Vanwege de impact van het coronavirus kan het voorkomen dat koeriersdiensten documenten niet tijdig afleveren. Neem altijd vooraf contact op met jouw handelspartner over de mogelijkheden om zaken te doen.

  Lees meer over de impact van het coronavirus

  Contact

  Voor overige vragen kun je contact opnemen met Trade Service Desk 030 – 216 36 00 tussen 8:00 – 17:30 uur of mailen naar trade.servicedesk@rabobank.nl

  Zelf regelen & Contact