Letter of Credit

Extra zekerheid van betaling of levering van goederen

  • Meer zekerheid bij import- of exporttransacties
  • Versterk uw internationale onderhandelingspositie
  • Ook in te zetten om uw buitenlandse afnemer een financiering te bieden
  • Online af te sluiten als u importeert

Zo werkt een Letter of Credit

Letter of Credit bij import

Een Letter of Credit (L/C) biedt u als importeur meer zekerheid over levering. De Rabobank staat namelijk garant voor de betaling aan uw leverancier. Uw leverancier moet dan voldoen aan de voorwaarden die in het L/C staan beschreven. Door uw leverancier meer betalingszekerheid te bieden, kunt u beter onderhandelen over gunstigere betalingstermijnen of een betere prijs óf uw werkkapitaal verbeteren.

Hoe werkt het?

U geeft de Rabobank opdracht een L/C te openen ten gunste van uw buitenlandse leverancier. Hierin worden alle betalings- en leveringsvoorwaarden vooraf vastgelegd. Daarnaast kunt u de bestelde goederen en benodigde documenten beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan een bepaald kwaliteitscertificaat dat meegeleverd moet worden. Zo kunt u meer invloed uitoefenen op het nakomen van de leveringsafspraken. Bovendien krijgt u inzicht in, bijvoorbeeld, de kwaliteit van de goederen.

Nadat uw leverancier het L/C heeft ontvangen, regelt hij de levering en maakt de beschreven documenten op. De bank van uw leverancier controleert de handelsdocumenten en levert deze aan bij de Rabobank.

Aandachtspunt

Wij zijn verplicht te betalen als uw leverancier voldoet aan alle voorwaarden die in het L/C zijn beschreven. Hierdoor is uw leverancier niet langer afhankelijk van u voor de betaling.

Import Letter of Credit aanvragen

Letter of Credit bij export

Een Letter of Credit (L/C) geeft u als exporteur meer betalingszekerheid. Dat komt doordat de bank van uw buitenlandse afnemer garant staat voor de betaling. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen die in het L/C beschreven staan. U kunt een L/C als voorwaarde stellen tijdens de onderhandelingen met uw afnemer. Bijvoorbeeld als u uw afnemer nog niet kent. Of als u zakendoet met een afnemer in een economisch minder stabiel land.

Hoe werkt het?

Uw buitenlandse afnemer geeft zijn bank de opdracht een L/C te openen. Hierin worden alle betalings- en leveringsvoorwaarden vooraf vastgelegd. U ontvangt het L/C via de Rabobank. Daarna regelt u de levering en maakt u de beschreven documenten op. Deze handelsdocumenten levert u in bij de Rabobank. Wij controleren de documenten en leveren deze aan bij de bank van uw afnemer.

Direct uw geld ontvangen

Met een Letter of Credit (L/C) kunt u uw buitenlandse afnemer uitgestelde betaling bieden terwijl u toch direct bij levering uw geld ontvangt. Vooral voor afnemers in landen waar de rente hoog is, wordt het op deze manier extra aantrekkelijk om zaken met u te doen. Grotere kans dus dat u de order binnenhaalt.

Het werkt zo: uw buitenlandse afnemer vraagt een L/C aan bij zijn bank. U spreekt af dat hij negentig dagen na levering betaalt. Omdat u niet drie maanden wilt wachten op uw geld, vraagt u ons de vordering direct uit te betalen wanneer u aan alle voorwaarden onder het L/C heeft voldaan. Dit noemen we 'verdisconteren'. Onze adviseurs vertellen u er graag meer over.

Extra zekerheid

Doet u zaken met een afnemer in een economisch minder stabiel land? Dan biedt een L/C alleen mogelijk onvoldoende betalingszekerheid. De bank van de afnemer kan dan mogelijk ook niet aan de betalingsverplichting voldoen. U kunt de Rabobank dan vragen uw L/C te confirmeren. Wij nemen dan de betalingsverplichting van de buitenlandse bank over. Een voorwaarde hiervoor is dat wij het risico acceptabel achten. Aan het confirmeren van uw L/C zijn kosten verbonden. Informeer bij onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Aandachtspunten

Als u voldoet aan alle voorwaarden die in het L/C zijn beschreven, dan is de bank van uw buitenlandse afnemer verplicht te betalen.

Na de geldigheidsdatum is het L/C niet meer van kracht.

Lees meer over de Letter of Credit

Checklist Letter of Credit

Exportvereniging Fenedex heeft samen met de Rabobank een Checklist Letter of Credit opgesteld. Deze checklist kunt u gebruiken als hulpmiddel in het hele exporttraject, van het commerciële voortraject tot en met de afwikkeling van de transactie.

Bekijk de checklist

Online afhandelen

U kunt een import Letter of Credit online aanvragen en beheren via de oranje buttons op deze pagina of via Rabo Trade Access, een module in Rabo Corporate Connect.

Lees meer over Rabo Corporate Connect

Wilt u advies over het gebruik van een L/C bij uw exporttransactie? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs.

Kosten

U vindt meer informatie over de kosten in het tarievenoverzicht voor zakelijk betalingsverkeer.

Bekijk de Tarieven voor zakelijk betalingsverkeer

Voorwaarden

Internationaal zijn alle uniforme regels over het gebruik van een L/C bepaald en vastgelegd in de ‘Uniforme Regels voor Documentaire Kredieten (UCP600/ISP98)’. Deze zijn te bestellen op de website van de Internationale Kamer van Koophandel.

Service

Contact

Rabobank