Werken met vreemde valuta

Beheren van vreemde valuta en het beperken van valutarisico’s

Wanneer u vreemde valuta ontvangt of ermee betaalt, loopt u risico’s. De waarde van het bedrag in euro’s verandert door koersschommelingen. Dit valutarisico zet mogelijk uw winstmarges onder druk. De Rabobank biedt verschillende oplossingen om uw valutarisico’s beter te managen. Ook bieden we oplossingen die u helpen bij het beheren van uw vreemde valuta. Onze adviseurs vertellen er graag meer over. 

Valutarisico’s beperken

Met deze producten kunt u uw valutarisico’s beperken:

Deze drie producten zijn beschikbaar in 400 verschillende valutaparen.

Beheren van vreemde valuta

Met deze producten kunt u uw vreemde valuta optimaal beheren:

Vreemde valuta rekening

Voor het gebruik van deze vijf producten heeft u een Vreemde valuta rekening nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag aan uw adviseur hoe u deze kunt afsluiten.

Lees meer over de Vreemde valuta rekening

Aankopen of verkopen van valuta met een spottransactie

Is de koers gunstig en wilt u direct valuta omwisselen naar een andere valuta? Dan kunt u gebruikmaken van een spottransactie. Anders dan bij een standaard overboeking weet u bij een spottransactie vooraf welke wisselkoers u krijgt.

Hoe werkt het?

U vraagt telefonisch of via Rabo Corporate Connect een wisselkoers aan bij de Rabobank. Deze kunt u accepteren of weigeren. Bent u akkoord, dan  krijgt u het bedrag op uw Zakelijke rekening of Vreemde valuta rekening gestort.

Voordelen

 • U bepaalt zelf het moment van omwisselen.
 • U kunt de voorgestelde wisselkoers direct accepteren zodat u zekerheid heeft over de koers.

Kosten

Online: Geen kosten per transactie

Telefonisch: € 25 per transactie

Bekijk de Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Naast de standaard transactiekosten brengt de Rabobank een koersmarge in rekening voor de aan- en verkoop van vreemde valuta. Deze koersmarge is meegenomen in de wisselkoers die u accepteert. 

 

Zekerheid in de toekomst met een valutatermijntransactie

Ontvangt u over een aantal weken of maanden een bedrag in vreemde valuta? Of moet u over een aantal weken of maanden in een vreemde valuta betalen? Dan biedt een valutatermijntransactie vooraf zekerheid over de wisselkoers voor het te ontvangen of te betalen bedrag. 

Hoe werkt het?

Met een valutatermijntransactie spreekt u een vaste wisselkoers af met de Rabobank, voor een bepaald bedrag en vooraf vastgestelde periode. De koers van de vreemde valuta heeft in deze periode geen invloed op het bedrag in euro’s dat u betaalt of ontvangt. U weet vooraf precies hoeveel u ontvangt of moet betalen, los van de dan geldende wisselkoers. 

Aandachtspunten

 • Bij een valutatermijntransactie geldt een verplichting voor twee partijen. Als de deal niet doorgaat heeft u nog wel een verplichting naar de Rabobank om vreemde valuta te kopen of verkopen. Daarom is dit product bijvoorbeeld niet geschikt in het offertestadium.
 • Als u de valutatermijntransactie tussentijds beëindigt, kunt u met kosten te maken krijgen. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de marktwaarde. Heeft uw valutatermijntransactie een negatieve marktwaarde? Dan moet u het verschil betalen.
 • U profiteert niet van gunstige koersontwikkelingen.

Voordelen

 • U weet vooraf exact hoeveel u betaalt of ontvangt in euro’s.
 • U bent niet afhankelijk van een schommelende wisselkoers.

Kosten

Online: Geen kosten per transactie

Telefonisch: € 150 per transactie

Naast de standaard transactiekosten brengt de Rabobank een koersmarge in rekening voor de aan- en verkoop van vreemde valuta. 

Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Risico’s afdekken met valutaopties

Een valutaoptie kunt u afsluiten als u zeker wilt zijn van een minimale koers in de toekomst. Of als u een offerte heeft afgegeven in een vreemde valuta. Met een valutaoptie dekt u uw risico af, maar profiteert u wel van een gunstige koersontwikkeling. U betaalt hiervoor een premie.

Hoe werkt het?

Een valutaoptie is alleen mogelijk bij transacties vanaf € 100.000. Om uw risico’s af te dekken betaalt u een premie vooraf. Hierdoor heeft u recht op een afgesproken minimale wisselkoers in de toekomst. Valt de wisselkoers gunstiger uit? Dan kunt u de vreemde valuta op het gunstigere niveau aan- of verkopen.

Aandachtspunten

 • Verwacht u dat de koers zich niet gunstig gaat ontwikkelen? Overweeg dan een valutatermijntransactie. Dit bespaart u premie.

Voordelen

 • U profiteert van gunstige marktontwikkelingen,
 • U heeft zekerheid over een minimale koers.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. 

Tijdelijk omzetten van valuta met een valutaswap

Een valutaswap is een combinatie van een spottransactie en een valutatermijntransactie. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een overschot in dollars tijdelijk omzetten in euro’s. Of een tekort op een Vreemde valuta rekening tijdelijk aanvullen. Dit kan een rentevoordeel opleveren.

Hoe werkt het?

U vraagt telefonisch of via Rabo Corporate Connect een wisselkoers aan bij de Rabobank. U krijgt twee koersen aangeboden, een voor nu en een voor in de toekomst. Bent u akkoord, dan krijgt u het bedrag op uw Euro-rekening of Vreemde valuta rekening gestort. De valuta wordt na de afgesproken periode weer teruggewisseld voor de afgesproken wisselkoers.

Aandachtspunten

 • Als u de valutaswap tussentijds beëindigt, kunt u met kosten te maken krijgen. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de marktwaarde. Heeft uw valutaswaptransactie een negatieve marktwaarde? Dan moet u het verschil betalen.

Voordelen

 • U benut de saldi op uw rekeningen optimaal.
 • U profiteert van een rentevoordeel.

Kosten

Online: Geen kosten per transactie

Telefonisch: € 250 per transactie

Naast de standaard transactiekosten brengt de Rabobank een koersmarge in rekening voor de aan- en verkoop van vreemde valuta. Deze koersmarge is meegenomen in de wisselkoersen die u aangeboden krijgt.  

Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Vastzetten tegen een hogere rente : Rabo Vreemde Valuta Deposito

Een (tijdelijk) saldo-overschot hoeft niet werkeloos op uw rekening te blijven staan. Met een Rabo Vreemde Valuta Deposito legt u eenmalig een bedrag in vreemde valuta in. Uw inleg staat tot de vervaldatum vast tegen de afgesproken vaste rente. Dit levert vaak meer op dan de rente op de Vreemde valuta rekening.

Hoe werkt het?

U ontvangt een vaste rente over het tegoed op uw Rabo Vreemde Valuta Deposito. Het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd en de marktrente van de betreffende muntsoort. 

Op de vervaldatum boeken wij uw tegoed automatisch over naar uw Vreemde valuta rekening. Uiteraard kunt u na de vervaldatum een nieuwe depositoafspraak maken. 

Aandachtspunten

 • U kunt tussentijds niet opnemen of bijstorten.

Kosten

Om een Rabo Vreemde Valuta Deposito te kunnen openen heeft u een zakelijke Vreemde valuta rekening bij de Rabobank nodig. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor het deposito betaalt u niets.

Online afhandelen

Al deze producten kunt u afsluiten en afhandelen in Rabo Corporate Connect. Met Rabo Corporate Connect beheerst u uw valutarisico’s en liquiditeiten online. U kunt zelf handelen op de valutamarkt en deposito’s  afsluiten in verschillende valuta. Daarnaast heeft u inzicht in de marktwaarde van uw valutapositie.

Lees meer over Rabo Corporate Connect