Je Rabo OnlineKassa nog niet gekoppeld?

Koppel je Rabo OnlineKassa aan je webwinkel, om jouw klanten via je nieuwe kassa te laten betalen. Nog geen tijd om deze koppeling te maken? Je kunt gewoon gebruik blijven maken van je huidige Rabo OmniKassa. Na 4 maanden ga je abonnementskosten betalen voor Rabo OnlineKassa.

Voorkom dubbele kosten

Wij adviseren je om binnen 4 maanden de nieuwe Rabo OnlineKassa te koppelen aan jouw webwinkel. Als je op dat moment ook nog gebruik maakt van de oude Rabo OmniKassa, betaal je voor beide online kassa's de abonnementskosten.

Ontvang je graag een herinnering?

Geef aan ons door wanneer je jouw Rabo OnlineKassa wilt koppelen. Dan sturen wij je op die datum een herinnering. Zo voorkom je straks dubbele kosten.

Datum doorgeven

Zelf regelen & Contact