Je Rabo OnlineKassa nog niet gekoppeld?

Koppel je Rabo OnlineKassa aan je webwinkel, om jouw klanten via je nieuwe kassa te laten betalen. Nog geen tijd om deze koppeling te maken? Je kunt gewoon gebruik blijven maken van je huidige Rabo OmniKassa. Na 4 maanden ga je abonnementskosten betalen voor Rabo OnlineKassa.

Voorkom dubbele kosten

Wij adviseren je om binnen 4 maanden de nieuwe Rabo OnlineKassa te koppelen aan jouw webwinkel. Als je op dat moment ook nog gebruik maakt van de oude Rabo OmniKassa, betaal je voor beide online kassa's de abonnementskosten.

Vragen?

Meer informatie over het koppelen van Rabo OnlineKassa aan jouw webwinkel vind je op de supportpagina van Rabo OnlineKassa.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met het Service Team Rabo OmniKassa via 030-213 13 11 of via contact@omnikassa.rabobank.nl.