PSD2: de nieuwe Europese betaalwet

Bedrijven toegang geven tot uw betaalrekening

 • Vanaf 2018 kunt u bedrijven toegang geven tot uw zakelijke rekening.
 • U bepaalt zelf óf en wie u toegang geeft.
 • Om betalingen te doen, rekeninginformatie op te halen of het saldo op uw rekening te checken.

In 2018 gaat er een herziene Europese betaalwet gelden: PSD2 (Payment Services Directive II). De exacte ingangsdatum is op dit moment nog niet bekend. Alle Europese banken zijn vanaf dan verplicht om bedrijven toegang te verlenen tot de betaalrekening van klanten. U bepaalt zelf als klant of u bedrijven toegang geeft tot uw betaalrekening(en). Hieronder leest u wat PSD2 inhoudt en wat het voor u gaat betekenen.

Wat is PSD2?

PSD2 (Payment Services Directive) is een herziene betaalrichtlijn die in 2018 van kracht wordt en de oude betaalrichtlijn volledig vervangt. Europese banken zijn vanaf die datum verplicht om betaalrekening(en) toegankelijk te maken voor bedrijven (financiële- en niet-financiële instellingen), mits klanten daar toestemming voor geven. Klanten kunnen via deze bedrijven ook betalingen doen, mits zij in het bezit zijn van de juiste vergunningen. Er worden geen gegevens gedeeld of betalingen verricht zonder toestemming van de klant.

Wat betekent dit voor u?

Toegang tot uw rekening

U bepaalt zelf of u bedrijven wel of geen toegang geeft tot uw rekening(en). Als u geen toegang geeft, blijft alles zoals het is. Indien u wel toegang geeft, kunt u elk moment deze toestemming weer intrekken. Daarnaast gaan er ook nieuwe betaalregels gelden voor bedrijven die betalingen ontvangen. Zo mogen zij u vanaf begin 2018 geen toeslag meer vragen als u met uw creditcard wilt betalen.

Aanbieders betaaldiensten

Bedrijven die geld ontvangen namens een ander, worden door DNB gezien als betaaldienstverlener. Tot nu toe geldt er geen vergunningplicht als het verlenen van de betaaldienst niet de hoofdactiviteit is. Vanuit PSD2 worden de mogelijkheden beperkt om betaaldiensten zonder vergunning te mogen doen. Een vergunning verkrijgen en onderhouden is een kostbaar en tijdrovend. Zie ook de informatie op de site van DNB voor meer informatie over betaaldienstverlening en vergunningplicht.

Wilt u zelf niet langer uw betaaldienst namens een ander uitvoeren? De Rabobank kan dit - en daarmee de vergunningplicht - van u overnemen. Neemt contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat zijn de voordelen voor mij als klant?

Door uw betaalgegevens te delen met bedrijven krijgt u als klant meer keuze in financiële toepassingen. Daarnaast kunnen bedrijven het gebruikersgemak van hun eigen financiële diensten verhogen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook via niet-financiële bedrijven betalingen doen, uw rekeninginformatie ophalen en uw saldo checken.

Dit betekent ook dat wij u als Rabobank nog beter kunnen helpen om u inzicht in uw totale financiële situatie te geven, zoals we dat nu al met Extra Inzicht doen. U kunt dan ook toestemming geven om de betaalrekening van een andere bank op te nemen in het rekeningoverzicht van Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App en van daaruit betalingen van uw rekeningen bij andere banken te doen, zonder dat u bij andere banken hoeft in te loggen.

Wat zijn de voordelen voor mijn bedrijf?

Bedrijven kunnen zich ook zelf richten op de kansen die PSD2 biedt. Mits uw onderneming voldoet aan de strenge regelgeving kunt u als bedrijf ook rekeninginformatie bij banken ophalen en beschikbaar stellen. Of zelfs betalingen regelen namens klanten. U maakt dan gebruik van API’s (Application Programming Interface) die banken ter beschikking stellen. Zo kunt u bijvoorbeeld rekeninginformatie van klanten opvragen om zeker te weten of u achteraf betalen wilt toestaan.

Hoe werkt het toegang geven?

U kunt een bedrijf toegang geven tot uw zakelijke betaalrekening(en) die u gebruikt in uw online bankieren omgeving. Dat kan op 3 manieren:

 1. Saldo en de transacties van uw rekening opvragen
  U kunt toestemming geven voor het opvragen van saldo én transacties van uw betaalrekening. Bijvoorbeeld voor automatische verwerking in een boekhoudprogramma. U heeft hiervoor uw Rabo Scanner nodig.
 2. Een betaling rechtstreeks van uw rekening doen
  U kunt betalingen doen van uw betaalrekening via een zogenaamde ‘betaalinitiatie dienstverlener’. Dit is een bedrijf dat een vergunning heeft om na uw toestemming een betaling van uw rekening te doen. Dat gaat ongeveer op dezelfde manier als bij een iDEAL-betaling. Bij een volgende betaling via hetzelfde bedrijf moet u steeds weer opnieuw toestemming geven.
 3. Het saldo op uw rekening checken
  U kunt ook toestemming geven aan een bedrijf om te laten checken of u voldoende saldo heeft bij een betaling. De bank zal aangeven of er wel of niet voldoende saldo aanwezig is op de rekening.

Wat doet de Rabobank?

Als u besluit uw betaalgegevens met een bedrijf te delen, dan controleren wij eerst of het bedrijf voldoet aan de gestelde veiligheidseisen, of zij uw betaalgegevens mag ophalen, of zij uw betalingen mag doen en of u daarvoor goedkeuring heeft gegeven. Klopt dit? Dan zorgen wij ervoor dat uw betaalgegevens beschikbaar komen voor het bedrijf of dat uw betaling wordt uitgevoerd. Dit zal onder strikte veiligheidseisen vanuit de wet gebeuren.

Rabobank gaat zelf ook gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden. Zo maken wij bankieren makkelijker en krijgt u meer overzicht in uw financiën. U kunt bijvoorbeeld straks de transacties van uw rekeningen bij uw andere bank(en) inzien en betalingen hiervan uitvoeren in uw Rabo Internetbankieren of in uw Rabo Bankieren App.

Is het veilig?

Het uitwisselen van data met een bedrijf is spannend. Het geven van toegang tot uw betaalrekening is iets waar u zorgvuldig mee om moet gaan. Pas op voor phishingmails waarin criminelen dit onderwerp misbruiken voor fraudepogingen. U hoeft bij de Rabobank namelijk niets te doen om uw rekening voor PSD2 geschikt te maken. Kijk voordat u toestemming aan een bedrijf geeft goed of u inderdaad een relatie heeft met dat bedrijf. En waarbij u de vraag om toestemming ook verwacht, bijvoorbeeld omdat u hierover een afspraak heeft gemaakt. Controleer altijd bij een betaling of het bedrag en de omschrijving kloppen.

Hoe zit het met de privacy?

Controleer eventueel wat het bedrijf in haar voorwaarden en in haar privacy policy zegt over wat zij met uw transactiegegevens of saldo doen. Als u toestemming geeft, blijven de gedeelde gegevens in het bezit van het bedrijf. Vertrouwt u het niet? Geef het bedrijf dan geen toestemming. U bent dit nooit verplicht. Indien u een bedrijf al toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment weer opheffen.

Lees meer over veiligheid

Als u dit niet wilt, wat dan?

Wilt u bedrijven geen toegang verlenen tot uw betaalgegevens, dan hoeft u straks niets te doen. Als u geen toegang geeft, blijft alles zoals het is. Indien u wel toegang geeft, kunt u elk moment deze toestemming weer intrekken.

Wijziging kostenverdeling betalingen door PSD2

Met de ingang van PSD2 op 13 januari 2018 betalen de opdrachtgever en de begunstigde bij betalingen binnen Europa (EER) ieder alleen de kosten van hun eigen bank, ongeacht de muntsoort. De kostenopties BEN en OUR zijn vanaf dat moment wel mogelijk bij betalingen in vreemde valuta naar Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, San Marino en Zwitserland.

Meer informatie

Contact

Rabobank