In Rabo Internetbankieren (Professional), de Rabo Bankieren App en iDEAL kunnen soms foutmeldingen optreden. Hier zie je de uitleg van de meest voorkomende meldingen.

Een overzicht van de meest voorkomende foutmeldingen

Onduidelijke melding tijdens signeren

Ik krijg een melding dat ik een afspraak moet maken of wijzigen

Op dit moment verschijnt er bij een aantal pagina’s in Rabo Internetbankieren (Professional) een onduidelijke melding op je Rabo Scanner. Tijdens het signeren krijg je de melding: ‘Je maakt of wijzigt een afspraak met de lokale bank’. Je kunt hier veilig voor ‘ja’ kiezen en doorgaan met de handeling. 

De melding verschijnt op de volgende pagina’s: 

Zetten tweede handtekening - Vrijgeven opdrachten Stortingen Bedrijven SEPA Machtigingen Online Boekhoudpakket Instellingen Jouw gegevens Voormelden sealbags Overeenkomst ondertekenen 

Wij werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.

Foutmelding 0036

Krijg je foutmelding 0036 te zien in Rabo Internetbankieren, dan is waarschijnlijk het bedrag van jouw betaalopdracht hoger dan de toegestane limiet. Neem contact op met je eigen Rabobank om na te vragen wat jouw limiet is en of deze kan worden aangepast.

Foutmelding 0304

Foutmelding 0304 kun je alleen krijgen als je inlogt met een particuliere bankpas, en je een consumptief krediet hebt. De melding 'Op dit moment is het helaas niet mogelijk jouw consumptieve krediet(en) te raadplegen. Probeer het later a.u.b. opnieuw (0304)' krijg je als in Rabo Internetbankieren het onderdeel 'Lenen' niet te raadplegen is. Mogelijk is er een tijdelijk communicatieprobleem met een van onze servers. Je kunt het beste op een later moment nogmaals inloggen. Doet het probleem zich nog steeds voor, neem dan contact op met je eigen Rabobank.

Foutmelding 0901

De foutmelding 'onbekende gebruikersfunctie of versie (0901)' verschijnt als jouw iDEAL-betaling onverwacht wordt afgebroken. Je kunt na enige tijd bij je afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren controleren of je betaling goed is gegaan. 

Zie je de iDEAL-betaling tussen je afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren staan? Dan is de iDEAL-betaling goed verwerkt en hoef je niets te doen. Staat de iDEAL-betaling na enige tijd niet bij je afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren? Dan is de iDEAL-betaling niet goed gegaan en moet je de betaling opnieuw starten vanaf de site waar je de aankoop hebt gedaan.
Foutmelding 102

Deze kleurcode hoort niet bij deze pas. Controleer of je de juiste pasgegevens hebt ingevoerd: 

Heb je de juiste pas in de Rabo Scanner geplaatst? Controleer of het ingevulde rekeningnummer en pasnummer overeenkomen met de gegevens op jouw pas. Controleer of de gebruikte pas nog geldig is. Je vindt de vervaldatum achter op je pas ('valid thru'). Als je een nieuwe vervangende pas hebt ontvangen, gebruik deze dan in plaats van je oude bankpas. Rabo Bankieren App: Heb je recent een nieuwe bankpas ontvangen en maak je gebruik van de Rabo Scanner? Klik onderin het signeerscherm in de app op 'Gebruik je een andere pas of de Random Reader?' om naar het voorkeurenscherm te gaan. Vul vervolgens het nummer in van de nieuwe bankpas.
Foutmelding 406

Foutmelding 406 betekent dat de betaalopdracht niet op de geplande uitvoerdatum kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat het saldo niet toereikend is. De betaalopdracht wordt dan uitgesteld. 

Een uitgestelde betaling wordt gedurende enkele werkdagen opnieuw aangeboden: 

Twee werkdagen bij betaalopdrachten die je voor 12.00 hebt verzonden. Drie werkdagen bij opdrachten die je na 12.00 hebt verzonden. 

Op die dagen wordt de betaalopdracht tussen 8.15 en 14.15 uur elk half uur opnieuw aangeboden. Daarna nog twee keer tussen 16.00 en 18.00 uur. 

Als je jouw saldo aanvult binnen deze twee dagen, kan de opdracht alsnog worden uitgevoerd. Lukt het niet om je betaalopdracht uit te voeren, dan wordt de opdracht afgekeurd.

Foutmelding 512

De melding ‘De opgevoerde machtiging bestaat al (512)’ verschijnt als je een nieuwe machtiging opvoert via de menuoptie ‘Bedrijven SEPA machtigingen’. Deze foutmelding verschijnt doordat de ingevoerde combinatie van 'Incassant-ID' en 'Kenmerk Machtiging' al voorkomt in de systemen van de Rabobank. Je kunt dit controleren via Bedrijven SEPA-machtigingen of in de lijst met bestaande machtigingen. Afhankelijk van de status kun je dan het volgende doen: 

Te beoordelen: de te beoordelen machtiging accepteren en indien gewenst wijzigen. Actief of nog niet gebruikt: de bestaande machtiging wijzigen, indien gewenst. Ingetrokken: de machtiging eerst weer actief maken en dan wijzigen, indien gewenst. Geweigerd of verlopen of niet meer geldig: een nieuw machtigingskenmerk aan de incassant vragen en een nieuwe machtiging invoeren. 

In overige gevallen kun je een nieuw, uniek machtigingskenmerk bij de incassant opvragen en daarmee een nieuwe machtiging invoeren.

Foutmelding 715

Als de Rabo Scanner deze foutmelding geeft, controleer dan eerst de batterijen en daarna je Rabo Scanner of bankpas: 

Om de batterijen te controleren, steek je jouw bankpas in de Rabo Scanner. Als de batterijen vol zijn, toont de batterij-indicator rechtsboven vier groene streepjes. Als de batterijen bijna leeg zijn, zie je maar één groen streepje staan. Vervang in dat geval de batterijen. Als je nog steeds niet kunt inloggen dan is je pas of Rabo Scanner misschien kapot. Controleer dit door de Rabo Scanner te proberen met een andere pas. Of door je pas in een andere scanner te gebruiken. Heb je deze mogelijkheid niet? Neem dan contact op met jouw Rabobank.

Naar jouw bank

Foutmelding 718

Als de Rabo Scanner foutmelding 718 geeft, is je pas of Rabo Scanner misschien kapot. Je kunt dit controleren door de scanner te proberen met een andere pas. Of door je pas in een andere scanner te gebruiken. 

Heb je deze mogelijkheid niet? Neem dan contact op met jouw Rabobank.

Naar jouw bank

Foutmelding 731

Als de Rabo Scanner foutmelding 731 geeft, is je pas of Rabo Scanner misschien kapot. Je kunt dit controleren door de scanner te proberen met een andere pas. Of door je pas in een andere scanner te gebruiken. 

Heb je deze mogelijkheid niet? Neem dan contact op met jouw Rabobank.

Naar jouw bank

Foutmelding 733

Je pas is geblokkeerd. Heb je een Rabo WereldPas? Dan kun je met een geldig legitimatiebewijs de pas laten deblokkeren bij jouw Rabobank. Heb een Rabo OnlineKey? Vraag dan een nieuwe Rabo OnlineKey aan.

Naar jouw bank

Foutmelding 840

De melding ‘Je bent niet geautoriseerd voor het importeren van incassobestanden. (840)’ verschijnt bij het importeren van een euro-incassobestand. Krijg je deze melding als je via ‘Euro-bestanden’ een euro-incassobestand probeert te importeren? Dan heeft dat waarschijnlijk de volgende oorzaken: 

Er is geen incassofunctionaliteit gekoppeld aan de gebruiker. In dit geval koppel je de functionaliteit ‘incassofunctionaliteit’ aan de gebruiker via Autorisatie. Het Euro-incassocontract is niet gekoppeld aan de gebruiker die inlogt. Je kunt dan het product ‘Euro-incasso’ koppelen aan de gebruiker via Autorisatie. Er is geen Euro-incassocontract opgenomen in de overeenkomst. Neem dan contact op met jouw Rabobank om een Euro-incassocontract op te laten nemen in de overeenkomst.
Foutmelding 849

De foutmelding ‘Het bestand is geen valide Euro betaalbestand of Euro-incassobestand. Fout gevonden in regel xx (849)’ verhelp je als volgt. Als de fout in regel 1 of 2 optreedt dan gaat het mogelijk om een verkeerd bestand. Controleer welk type bestand het betreft. Je doet dit door het bestand te openen in kladblok of Internet Explorer en te kijken naar het begin van het bestand:

Euro-betaalbestand (SEPA Credit Transfer): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" ...

Euro-incassobestand (SEPA Direct Debit): 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"

Je kunt vervolgens de specificaties voor deze formaten opzoeken en het bestand corrigeren.

Bestand testen

Foutmelding 874

Foutmelding 'Het veld Betalingskenmerk acceptgiro is ongeldig (874)' in Rabo Internetbankieren verschijnt als het betalingskenmerk van de acceptgiro niet goed is ingevuld. Controleer het betalingskenmerk op de papieren acceptgiro en vul deze opnieuw in Rabo Internetbankieren in. Let erop dat je het plusje niet overneemt en vul het betalingskenmerk niet aan met nullen. 

Blijft het probleem zich voordoen, dan heeft de verstrekker van de acceptgiro een onjuist betalingskenmerk gebruikt. Neem contact op met de verstrekker om de geldigheid van de acceptgiro te laten controleren.

Foutmelding 940

De melding ‘Toegang is niet mogelijk. Neem contact op met je lokale Rabobank (940)’ verschijnt in Rabo Internetbankieren of tijdens een iDEAL-betaling. Je ziet deze foutmelding na het inloggen of verzenden in Rabo Internetbankieren of tijdens een iDEAL-betaling. Je kunt deze melding verhelpen door de toolbar, extensie(s) of plugin uit te schakelen of van een andere browser gebruik te maken.

Foutmelding 942

Het is niet mogelijk om met deze pas in te loggen. Het volgende kan van toepassing zijn: 

Gebruik je Rabo Internetbankieren Professional? Mogelijk is jouw pas nog niet ingesteld als toegangsmiddel. Laat een medewerker met de rol Eigenaar of Beheerder(Plus) de pas koppelen. Ben je zelf Eigenaar of Beheerder(Plus) dan kan je pas door de bank gekoppeld worden. De pas is nog niet geactiveerd. Heb je deze pas recent ontvangen? Je kunt je pas online activeren.

Activeer jouw pas

Krijg je na het controleren van bovenstaande punten nog steeds dezelfde foutmelding? Neem dan contact op met jouw Rabobank.

Naar jouw bank

Foutmelding 943

De foutmelding '943 Toegang is niet mogelijk. Neem contact op met je lokale Rabobank' geeft aan dat je pas is geblokkeerd. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn. Neem voor het achterhalen van de oorzaak en het deblokkeren van je pas contact op met jouw eigen Rabobank.

Lees hoe je jouw bankpas deblokkeert

Foutmelding 944

Foutmelding 944 geeft aan dat je pas is verlopen. Je kunt direct online of via je bank een nieuwe pas aanvragen.

Vraag online een vervangende pas aan

Foutmelding 945

Foutmelding 945 betekent dat er te vaak een foutieve toegangs- of signeercode is ingevoerd. Controleer je pas- en rekeningnummer.

Foutmelding 946

Krijg je foutmelding 946 te zien in Rabo Internetbankieren, dan moet je opnieuw inloggen wegens veiligheidsredenen. Deze melding wordt alleen getoond als daar gegronde redenen voor zijn.

Foutmelding 947

De melding '947 Combinatie rekeningnummer, pasnummer en toegangscode onjuist' kan meerdere dingen betekenen. 

Je hebt mogelijk jouw rekeningnummer, pasnummer of de toegangscode fout ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en vul ze eventueel opnieuw in. Je gebruikt een verkeerde bankpas of je bankpas is verlopen. De vervaldatum staat op de voorkant van jouw pas. Is de geldigheidsduur verstreken? Vraag dan een nieuwe pas aan. Wil je weten of je de goede pas gebruikt, dan kun je dat telefonisch bij ons navragen.

Een nieuwe pas aanvragen

Krijg je na het controleren van bovenstaande punten nog steeds dezelfde foutmelding? Dan kun je een (vervangende) Rabo Scanner aanvragen.

Een (vervangende) Rabo Scanner aanvragen

De defecte Rabo Scanner kun je kosteloos naar ons terugsturen in de envelop die je bij je nieuwe Rabo Scanner ontvangt.

Foutmelding 948

Krijg je melding 948, controleer dan of je dezelfde bankpas gebruikt bij het bevestigen van jouw betaalopdracht als bij het inloggen op Rabo Internetbankieren.

Foutmelding 950

Krijg je foutmelding 950 'Je kunt momenteel niet inloggen. Probeer het later opnieuw' in Rabo Internetbankieren te zien, dan is er een technische verstoring. Hierdoor is het niet mogelijk om op dat moment in te loggen. Probeer het op een later tijdstip opnieuw.

Foutmelding 952

De foutmelding 952 kan meerdere dingen betekenen: 

Je hebt een cookie verwijderd of geweigerd. Accepteer de cookie alsnog. De systeemklok van jouw computer geeft een tijdstip in de toekomst aan. Controleer of dat zo is en zet de klok alsnog goed. De verbinding is om technische redenen is verbroken. Log uit en log vervolgens opnieuw in.
Foutmelding 953

Foutmelding 953 betekent dat cookies niet worden geaccepteerd of dat de datum en tijd niet goed staan ingesteld op jouw computer. Krijg je deze melding: 

Wis de cookies op je computer en log daarna opnieuw in in internetbankieren. Zorg dat cookies van de Rabobank worden geaccepteerd. Voeg bij de internetopties in je browser https://*.rabobank.nl toe aan de vertrouwde websites en log opnieuw in. Stel de datum en tijd van je computer goed in.

Krijg je hierna nog steeds foutmelding 953 te zien, dan heb je waarschijnlijk een programma op je computer staan dat cookies niet toelaat. Wij adviseren je om dit programma uit te schakelen als je gaat internetbankieren. Je kunt ook het programma zo instellen dat cookies van de Rabobank worden geaccepteerd of je kunt het programma van je computer verwijderen. 

Krijg je na het controleren van bovenstaande punten nog steeds dezelfde foutmelding? Dan kun je een (vervangende) Rabo Scanner aanvragen.

Een (vervangende) Rabo Scanner aanvragen

Foutmelding 955

Deze foutmelding kan optreden in de Rabo Bankieren App als je een overboeking wilt doen terwijl het chatvenster geopend is. Sluit het chatvenster en voer de overboeking opnieuw in.

Foutmelding 957

Je opdracht kan niet worden verwerkt. Controleer alle gegevens van de opdracht en probeer het nogmaals.

Foutmelding 958

Foutmelding 958 wordt vertoond op je beeldscherm als er iets is misgegaan tijdens het signeren (digitaal ondertekenen) van een betaling in iDEAL. 

Controleer of je het juiste rekeningnummer hebt ingevuld. Controleer of je het juiste pasnummer hebt ingevuld. Heb je nog steeds problemen met signeren? Neem dan contact op met jouw Rabobank.
Foutmelding 964

De melding ‘Je kunt niet inloggen. Registreer eerst je eigen overeenkomst op dit toestel (0964)’ verschijnt als je wilt inloggen op Rabo Mobielbankieren. Deze foutmelding verschijnt na invoer van je rekeningnummer. Je kunt de melding verhelpen door opnieuw de toestelregistratie te doorlopen en daarbij een nieuwe toegangscode in te stellen.

Foutmelding 965

De melding ‘Toegangscode geblokkeerd’ (0965) verschijnt als je bij het inloggen op Rabo Mobielbankieren de toegangscode onjuist hebt ingevoerd. Je kunt deze melding verhelpen door in te loggen op de Rabofoon. Krijg je via de Rabofoon de melding ‘Je ingetoetste toegangscode is niet correct’ of de melding ‘Je hebt op dit moment geen toegang’? Vraag dan een nieuwe toegangscode aan via Rabo Internetbankieren. Je kunt jouw nieuwe toegangscode via de Rabofoon wijzigen in een persoonlijke toegangscode. Kun je wel inloggen via de Rabofoon? Dan is er waarschijnlijk sprake van een typfout in je toegangscode. Je kunt dan opnieuw proberen om in te loggen op Rabo Mobielbankieren.

Foutmelding 991

Als je via een website een aankoop doet, zijn cookies nodig om deze website goed te laten werken. Foutmelding 991 komt voor als je op een website met iDEAL wilt betalen, maar je internetbrowser geen cookies van deze site accepteert. 

Accepteer de cookies van de website waarop je met iDEAL wilt betalen. Controleer bij de instellingen van je browser of jouw browser de acceptatie van deze cookies ook toestaat.

Lees meer over privacy en cookies

Foutmelding 999

Foutmelding 999 in Rabo Internetbankieren is een algemene foutmelding. Krijg je deze te zien, log dan uit en sluit de browser. Log daarna opnieuw in.

Foutmelding 1057

De foutmelding ‘Gebruik de juiste bankpas om de creditcard mee te activeren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je bank (1057)’ kan verschijnen als je jouw nieuwe creditcard wilt activeren. 

Controleer of de bankpas aan dezelfde rekening gekoppeld is als de creditcard. Heb je een nieuwe bankpas ontvangen? Activeer die dan eerst. Blijft de melding verschijnen, neem dan contact op met jouw eigen Rabobank.

Naar jouw bank

Foutmelding 1090

De foutmelding 1090 ‘iDEAL kan je verzoek niet verwerken’ geeft aan dat het betaalproces onverwacht is afgebroken. Deze foutmelding kan voorkomen wanneer je gebruik hebt gemaakt van de knoppen in de browser om terug of verder te gaan. Je kunt na ongeveer 15 minuten in Rabo Internet- of Mobielbankieren via je rekeningoverzicht controleren of jouw betaling is gelukt. Zie je de iDEAL-betaling tussen je afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren staan? Dan is de iDEAL-betaling goed verwerkt en hoef je niets te doen. Staat de iDEAL-betaling niet bij je afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren? Dan is de iDEAL-betaling niet goed gegaan en moet je de betaling opnieuw starten vanaf de site waar je de aankoop hebt gedaan.

Foutmelding 1091

De melding ‘Je bent niet geautoriseerd voor deze functie. (1091)’ verschijnt bij Euro-incasso of Bedrijven SEPA-machtigingen. Je krijgt deze melding als de creditrekening niet is gekoppeld aan de gebruiker die gaat incasseren. Je kunt dan de betreffende rekening koppelen aan de gebruiker via ‘Autorisatie’ in Rabobank Internetbankieren Pro of je neemt hiervoor contact op met jouw Rabobank. De foutmelding kan ook verschijnen als de creditrekening niet is opgenomen in jouw overeenkomst. Ook hiervoor kun je contact opnemen met jouw Rabobank.

Zelf regelen & Contact