Veranderingen Rabo Internetbankieren

De Rabobank verbetert Rabo Internetbankieren Professional continu. Bekijk wat er voor jou verandert.

Wat gaat er nog veranderen?

Brexit: wijziging betalingsverkeer

Wat betekent de Brexit voor u in het betalingsverkeer?
Vanaf 1 januari 2021 is de overgangsperiode van de Brexit ten einde en treden veranderingen op in het betalingsverkeer naar het Verenigd Koninkrijk. De Europese wet- en regelgeving schrijft voor dat per deze datum aanvullende eisen gelden voor betaal- en incasso opdrachten - respectievelijk ten gunste van of ten laste van - rekeningen welke aangehouden worden bij banken in het Verenigd Koninkrijk.


Eurobetaling (SEPA Credit Transfer - SCT) en Instant Payment (SEPA Instant Credit Transfers – SCTInst)
Bij een betaalopdracht naar een begunstigde in het Verenigd Koninkrijk, verrijkt Rabobank de volledige adresgegevens van de opdrachtgever. Er zijn voor u daarom geen aanpassingen benodigd voor deze Eurobetalingen en Instant Payments.


Euro-incasso (SEPA Direct Debit - SDD CORE en SDD B2B)
Indien u incasseert ten laste van een rekening in het Verenigd Koninkrijk, dan geldt per 1 januari 2021 dat de volledige adresgegevens verstrekt dienen te worden van de geïncasseerde (= de debiteur). Dit geldt voor zowel handmatige incasso opdrachten als opdrachten die worden geïmporteerd via het pain.008.001.02 bestandsformaat.

Wanneer de volledige adresgegevens ontbreken loopt u het risico dat deze incasso opdracht door de bank in het Verenigd Koninkrijk wordt afgekeurd.

Bij het importeren van incasso opdrachten via het pain.008.001.02 bestandsformaat dienen de volgende elementen gevuld te zijn bij incasso opdrachten ten laste van rekeningen in het Verenigd Koninkrijk:

Heeft u vragen over dit pain.008.001.02 bestandsformaat, dan kunt u de geüpdate formaatbeschrijving raadplegen op www.rabobank.nl/seb onder het lamel ‘Initiëren van betaal- en incasso opdrachten’.


Wereldbetalingen
Voor Wereldbetalingen geldt dat naast kostenoptie SHA (= gedeelde kosten) nu ook de kostenopties OUR (= alle kosten voor de opdrachtgever) en BEN (= alle kosten voor de begunstigde) zijn toegestaan.

Voor meer informatie en veel gestelde vragen over de gewijzigde regelgeving klik hier.

Vernieuwde CSV formaat voor creditcard transacties

Vanaf eind juli 2020 kunnen transacties van de nieuwe creditcards (uitgegeven vanaf 12-02-2020) worden gedownload in het CSV formaat. Het CSV-formaat voor de vernieuwde creditcards is verbeterd. De transactie informatie van de “oude” creditcards blijft via het “oude” CSV-formaat te downloaden (tot maximaal 15 maanden terug na activering van de nieuwe card).

Waarom is het CSV-formaat gewijzigd?

Het CSV-formaat is zoveel als mogelijk uitgelijnd met de huidige CSV-formaten zoals bij betaal- en spaarrekeningen.

Dit houdt in dat het formaat onder andere is aangepast op onderstaande onderdelen:

Puntkomma gescheiden is gewijzigd in komma gescheiden; Het decimaal scheidingsteken is gewijzigd in een komma; De kolomnaam “Tegenrekening IBAN/BBAN” is gewijzigd in “Tegenrekening IBAN”; De kolomnaam “Transactie Referentie” is gewijzigd in “Transactiereferentie”; De volgorde van de velden is gewijzigd. “Tegenrekening IBAN” en “CreditcardNummer” zijn naar voren geplaatst. Hierdoor zijn meerdere kolommen verschoven; De schrijfwijze van de transactiedatum is aangepast naar EEJJ-MM-DD.

Voor meer informatie raadpleeg de formaatbeschrijving.

Meer informatie en downoads voor Saldogroepen

Sinds afgelopen jaar kent Internetbankieren Professional de menukeuze Saldo-overzicht. Onder deze keuze kunt u rekeningen in een groep opnemen. Vervolgens kun u van die rekeningen/groepen een overzicht oproepen van de boekhoudkundige- of valutaire saldi op al uw rekeningen. Ook kunt u hier de standen en saldi uit het verleden opvragen en downloads in CSV maken voor verwerking van deze gegevens in andere programma’s. Deze functionaliteit die vooral de Treasury/ Cash Management functie bij bedrijven kan ondersteunen zal in 2020 steeds verder uitgebreid worden. Inmiddels kunt u ook reeds de transacties op die rekeningen oproepen over de periode waarop u de ontwikkeling van het saldo raadpleegt. Door de “feedback”-knop op het scherm kunt u ons vertellen wat voor u waardevolle uitbreidingen op de functionaliteit kunnen zijn.

Overzicht van alle veranderingen

Nieuwe opdracht voor losse overboekingen vernieuwd in 3e/4e kwartaal 2020

Het “Nieuwe opdracht”-scherm voor het aanmaken van losse overboekingen wordt in het 3e/4e kwartaal van 2020 vernieuwd en uitgebreid. Naast een nieuwe look & feel biedt het ook meer mogelijkheden:

Verwachte aankomsttijd van betaling bij ontvanger wordt getoond (direct, vandaag, morgen, later). Periodieke betalingen met betalingskenmerk, bijvoorbeeld naar de belastingdienst. Periodieke betalingen van eigen spaar- naar betaalrekening. ISO betalingskenmerk (ISO11649) wordt ondersteund. Vreemde valuta overboeken tussen eigen rekeningen. Wereldbetaling met een afwijkende routing (BIC), na opvoeren van BIC correspondentbank in adresboek. Emailbevestiging naar ontvanger bij Wereldbetaling.

Oktober 2020

Nieuwe Autorisatie voor betaalverzoek

Binnenkort voegen we een extra mogelijkheid toe voor gebruikers van Rabo Betaalverzoek zakelijk; een aparte autorisatie. Nu is het zo dat enkel de eigenaar, beheerder, of medewerker met de rechten voor het aanmaken van een betaalopdracht en tekenrechten een Rabo Betaalverzoek aan kan maken. Met de komst van deze nieuwe autorisatie, wordt het mogelijk om één of meerdere andere personen binnen de organisatie de autorisatie te geven om ook een Rabo Betaalverzoek aan te maken. Hij of zij krijgt dan alleen de autorisatie om een Rabo Betaalverzoek te maken, en in het Betaalverzoek overzichtsscherm te zien of deze betaald is.

Dit is vooral handig voor kleine MKB bedrijven (geen ZZP) met een factuurbehoefte en/of bedrijven die sporadisch een directe betaling moeten ontvangen. Dus stel je voor dat je een content creatie bureau bent met 12 mensen in dienst. Dan kan naast de eigenaar en de financiële man/vrouw ook iemand anders enkel de autorisatie gegeven worden om een Rabo Betaalverzoek te sturen. Deze persoon heeft dan geen inzicht in de transacties en saldo’s van de rekeningen.

Dit geldt natuurlijk ook voor iets grotere organisaties die bijvoorbeeld werken met een financiële afdeling of klantcontactteam, je zou in feite al die mensen enkel de autorisatie kunnen geven een Rabo Betaalverzoek te versturen. Dat is handig als ze een klant spreken en direct een Rabo Betaalverzoek willen kunnen versturen en meteen willen kunnen checken of deze betaald is.

September 2020

Zakelijk Betaalverzoek en QR

Op en vanaf 1 september is het mogelijk om een zakelijk betaalverzoek meerdere te keren te betalen. Dit was een veelgehoorde wens van goede doelen, verenigingen en andere organisaties. Deze mogelijkheid bestond al in de Rabo app en is per 1 september ook mogelijk op Internet Bankieren professional.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid toegevoegd om een Betaalverzoek QR code te genereren. Klanten kunnen nu snel betalen door de QR code te scannen met hun smartphone. Voor meer informatie over de werking, zie de betaalverzoek pagina.

Bekijk Rabo Betaalverzoek QR

Juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kan het BTL91 formaat niet meer worden ingelezen

Vorig jaar is gecommuniceerd dat het BTL91 formaat wordt beëindigd. Dit formaat kan tot op heden nog worden gebruikt. Per 1 juli 2020 kan dit formaat vanwege vernieuwing van onze systemen niet meer worden ingelezen. Ingelezen (geïmporteerde) BTL91 bestanden worden vanaf deze datum afgekeurd. Opdrachten kunt u aanleveren via het formaat pain.001.001.03 (Generic Payment File). Meer informatie over de Generic Payment File vindt u hier.

Juni 2020

Gewenste uitvoerdatum van een batch wijzigen

In een geïmporteerde batch met status ‘’klaar voor verzenden’’, kunnen gebruikers met de rechten ‘’openbreken batch’’ (gebruikersniveau) in combinatie met ‘’wijzigen betaalopdracht’’ (rekeningniveau) de gewenste uitvoerdatum van een batch wijzigen. Dit doet u door in de betreffende batch achter de gewenste uitvoerdatum op de button met een pen te klikken. Als de gewenste uitvoerdatum van de batch aanpast, zal dit resulteren in een doorhaling van de som rekeningnummers en SHA controle getallen waarbij zowel de oorspronkelijke- als de nieuwe uitvoerdatum getoond wordt. Tevens zal de status van de batch wijzigen naar ‘’klaar voor verzenden - gewijzigd’’.

April 2020

Het bedrag en omschrijving van een transactie in een batch wijzigen

In geïmporteerde batch met status ‘’klaar voor verzenden’’, kunnen gebruikers met de rechten ‘’openbreken batch’’ (gebruikersniveau) in combinatie met ‘’wijzigen betaalopdracht’’ (rekeningniveau), het bedrag en omschrijving van een transactie wijzigen. Dit doe je door achter de betreffende post op de button met een pen te klikken. Als je transacties uit de batch aanpast zal dit resulteren in een doorhaling van de som rekeningnummers en SHA controle getallen. Daarnaast wordt ook weergeven hoeveel posten er gewijzigd zijn en verandert de status naar ‘’klaar voor verzenden - gewijzigd’’. Bij een wijziging van een transactiebedrag wordt het oude totaalbedrag van de batch doorgehaald en wordt daaronder het nieuwe totaalbedrag van de batch weergeven.

Multibank en Rabo Network Banking rekeningen in formaten CAMT.052/3

De CAMT.053 en CAMT.052 formaten wijzigen voor Multibank en Rabo Network Banking rekeningen.
Tot 8 april 2020 wordt de inhoud van veld-61 sub-7, sub-8 en sub-9 uit de inkomende SWIFT MT940/942) in de CAMT053/052 getoond in tag 2.235 Unstructured (Remittance Information). Na deze datum wordt de informatie niet meer getoond in tag 2.235 maar is deze te vinden in de daarvoor bestemde CAMT tags:

De inhoud uit de inkomende SWIFT MT940/2 veld-61 sub-7 ‘Referentie rekeninghouder’ is te vinden in CAMT tag 2.147 Instruction Identification;De inhoud uit de inkomende SWIFT MT940/2 veld-61 sub-8 ‘Referentie rekening houdende instantie’ is te vinden in CAMT tag 2.84 Account Servicer Reference;De inhoud uit de inkomende SWIFT MT940/2 veld-61 sub-9 ‘Aanvullende gegevens’ is te vinden in CAMT tag 2.313 Additional Transaction Information.

Meer informatie over de formaatbeschrijvingen van de CAMT.053 en CAMT.052 is hier beschikbaar.

Februari 2020

Download Kostenspecificaties in CSV formaat

In ‘Download Transacties’ is een extra tab toegevoegd voor grootzakelijke klanten die extra inzicht in de specificaties van bankkosten willen hebben. De functionaliteit is echter voor alle zakelijke klanten beschikbaar. Door een bepaalde periode en één of meerdere rekeningen te selecteren kunt u een CSV bestand downloaden waarin de kosten die bij u in rekening worden gebracht zijn gespecificeerd. Meer informatie over dit formaat (en andere downloadbestanden) vindt u op deze hier.

Oktober 2019

Vernieuwingen Rekening- en Dagafschrift (.pdf)

In ‘Downloaden transacties’ kan je het Rekeningafschrift en het Dagafschrift (PDF) downloaden. Naar aanleiding van een veel gehoorde klantwens zijn de volgende vernieuwingen doorgevoerd:

Bij het downloaden van het Rekeningafschrift (.pdf) kan je nu ook de transacties van de huidige dag (intraday) downloaden. Dit doe je door bij periode te kiezen voor de optie ‘Sinds laatst afgesloten boekdag’ of ‘Laatste download binnen huidige boekdag’. Bij het downloaden van het Dagafschrift (.pdf) zijn voortaan de volgnummers van jouw dagafschriften aansluitend óók als je de afschriften zonder transacties onderdrukt. De optie om geen lege dagafschriften te ontvangen stel je in via Betalen & Sparen – Zelf Regelen – Internet en mobielbankieren – Instellen afschriften zonder lege pagina’s.
Downloaden creditcard transacties

Heb je één of meerdere creditcards? In Rabo Internetbankieren (Professional) kan je nu de creditcard transacties van de laatste 15 maanden downloaden in een CSV bestand. Binnen Rabo Internetbankieren Professional kunnen gebruikers met de rol Eigenaar en BeheerderPlus de eventueel aanwezige creditcards inzien en de creditcard transacties downloaden.

Je kan de creditcard transacties downloaden via Betalen & Sparen – Downloaden transacties – tabblad Creditcards

Multibank en Rabo Network Banking rekeningen in verantwoordingsformaten MT940 Structured en MT942 Structured

Op 15 oktober 2019 heeft Rabobank een klantwens in voor Multibank en Rabo Network Banking (RNB) rekeningen ingewilligd. In het MT940 Structured en MT942 Structured formaat wordt veld 25 ‘Identificatie van de rekening’ verrijkt met de muntsoortcode voorafgegaan door een spatie. Hierdoor zal het rekeningnummer altijd uniek zijn als deze in verschillende valuta bestaat.

Meer informatie over de formaatbeschrijvingen van de MT940 Structured en MT942 Structured is hier beschikbaar.

Optimalisatie voor gebruik van groot aantal rekeningen

Heb jij meer dan 300 rekeningen in jouw overeenkomst Rabo Internetbankieren Professional? Binnenkort optimaliseren we het gebruik van een groot aantal rekeningen op sommige pagina’s.

Juli 2019

Hieronder vind je de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Vernieuwingen Rekening- en Dagafschrift (.pdf)

In ‘Downloaden transacties’ kan je het Rekeningafschrift en het Dagafschrift (PDF) downloaden. Naar aanleiding van een veel gehoorde klantwens zijn de volgende vernieuwingen doorgevoerd:

Bij het downloaden van het Rekeningafschrift (.pdf) kan je nu ook de transacties van de huidige dag (intraday) downloaden. Dit doe je door bij periode te kiezen voor de optie ‘Sinds laatst afgesloten boekdag’ of ‘Laatste download binnen huidige boekdag’. Bij het downloaden van het Dagafschrift (.pdf) zijn voortaan de volgnummers van jouw dagafschriften aansluitend óók als je de afschriften zonder transacties onderdrukt. De optie om geen lege dagafschriften te ontvangen stel je in via Betalen & Sparen – Zelf Regelen – Internet en mobielbankieren – Instellen afschriften zonder lege pagina’s.
Oude versies export formaten CAMT.052 en CAMT.053 vervallen

Per 1 juli 2019 zijn de oude versies van de verantwoordingsformaten CAMT.052 en CAMT.053 vervallen. Je kunt gebruik maken van de nieuwe formaat versies die sinds januari 2019 beschikbaar zijn. Meer informatie over de nieuwe formaatversies, vind je hier.

Oude versies export formaten MT940 Structured en MT942 Structured vervallen

Per 1 juli 2019 zijn de oude versies van het de verantwoordingsformaten MT940 Structured en MT942 Structured vervallen. Je kunt gebruik maken van de nieuwe formaat versies die sinds januari 2019 beschikbaar zijn. Meer informatie over de nieuwe formaatversies, vind je hier.

Mei 2019

Hieronder vind je de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Downloaden creditcard transacties

Heb je één of meerdere creditcards? In Rabo Internetbankieren (Professional) kan je de creditcard transacties van de laatste 15 maanden downloaden in een CSV bestand. Binnen Rabo Internetbankieren Professional kunnen gebruikers met de rol Eigenaar en BeheerderPlus de eventueel aanwezige creditcards inzien en de creditcard transacties downloaden.

Je kan de creditcard transacties downloaden via Betalen & Sparen – Downloaden transacties – tabblad Creditcards

Importformaat BTL91 niet meer geaccepteerd

Per 1 mei 2019 is het importformaat BTL91 niet meer te gebruiken. Voor het importeren van betaalopdrachten maak je voortaan gebruik van het Generic Payment File (PAIN 001.001.03).

Lees hier meer informatie over het Generic Payment File

April 2019

Hieronder vind je de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Betalingen direct bijgeschreven bij de ontvanger

Met de invoering van Instant Payments worden betalingen in euro’s steeds vaker direct bijgeschreven op de rekening van de ontvanger, 7 dagen per week. Dit geldt voor betalingen in euro’s naar Rabobank rekeningen, maar ook voor betalingen in euro’s naar andere Nederlandse banken die aangesloten zijn bij Instant Payments. Deze snelle manier van betalen geldt medio 2019 nog alleen voor enkelvoudige overboekingen in euro’s via Internet Bankieren en Mobiel Bankieren.

Betaalverzoeken sturen in Rabo Internetbankieren (Professional)

Rabo Betaalverzoek is nu ook beschikbaar via Rabo Internetbankieren (Professional). Hiermee kan je jouw klanten eenvoudig een Rabo Betaalverzoek of een betaallink in de factuur sturen. Rabo Betaalverzoek is beschikbaar voor gebruikers met autorisatie voor 'Aanmaken betalingen' en '1e Handtekening'. Uw klant kan direct betalen, waardoor het geld sneller op uw rekening staat.

De voordelen van Rabo Betaalverzoek:

Klanten betalen de factuur sneller; Het bedrag staat na betaling direct op uw rekening; Ontvang een melding als het geld is gestort (optioneel); Ook handig als betalingsherinnering; Afrekenen zonder betaalautomaat.
Herberekenen totaalbedrag opdrachtbestanden

Als er opdrachten uit een batch zijn verwijderd, wordt het totaalbedrag opnieuw berekend. Het oorspronkelijke totaalbedrag wordt doorgehaald en het nieuwe totaalbedrag wordt eronder of ernaast getoond. Voorheen bleef het totaalbedrag ongewijzigd.

De wijziging heeft betrekking op de volgende pagina’s van Opdrachtbestanden.

Maart 2019

Hieronder vind je de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Je rekeninginformatie iedere dag beschikbaar

Sinds 13 maart heb je iedere dag inzicht in jouw betalingsverkeer van de vorige kalenderdag, ook in het weekend en of feestdagen. Op www.rabobank.nl vindt je meer informatie over wat dit voor je betekent.

Meer informatie op Rabobank.nl

Februari 2019

Hieronder vind je de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Vernieuwd rekening- en creditcardoverzicht

Het rekeningoverzicht ziet er anders uit. Je krijgt u dezelfde informatie maar in een nieuwe gebruikersvriendelijker jasje. Daarnaast zie je de informatie over je creditcard(s) via de menu-optie Rekeningoverzicht. Het rekeningoverzicht is aangevuld met een tabblad Creditcards. Via het tabblad Creditcards zie je de detailinformatie van je creditcard(s) en de card transacties.

Verplicht betalingskenmerk bij betaling naar de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft altijd een betalingskenmerk voor jouw betalingen nodig om deze goed te kunnen verwerken in de administratie. Om de kans op fouten te verkleinen is het daarom in Rabo Internetbankieren (Professional) voortaan verplicht het betalingskenmerk voor betalingen naar de Belastingdienst in te vullen. Hierdoor is een periodieke betaling naar de Belastingdienst niet meer mogelijk, omdat bij een periodieke betaling geen uniek betalingskenmerk kan worden meegegeven.

Meer informatie over het verplichte betalingskenmerk

Januari 2019

Hieronder vind je de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Logboek opdrachtbestanden

In Rabo Internetbankieren Professional kan je zoeken in de loggegevens van geïmporteerde opdrachtbestanden. Hiermee kan je achterhalen wie welke handelingen, wanneer heeft uitgevoerd bij het importeren en verwerken van de opdrachtbestanden en batches. Het zoekresultaat is het ‘Logboek opdrachtbestanden’ en kan je downloaden in PDF. Het logboek opdrachtbestanden geeft een overzicht van wijzigingen over een door jouw geselecteerde periode en eventueel andere toegekende zoekcriteria. Deze is geschikt voor je eigen administratie. Je vindt deze nieuwe mogelijkheid via Betalen & Sparen – Opdrachtbestanden - keuze ‘Zoeken’.

Lees meer over geld ontvangen en onze betaalmethoden
Wijziging verantwoordingsformaten CAMT.053 en CAMT.052

Wat is er voor je veranderd?

Op 14 januari 2019 zijn de CAMT.053 en CAMT.052 verantwoordingsformaten veranderd. Met deze wijziging voldoen we aan de internationale richtlijnen van de SWIFT Common Global Implementation (CGI). De belangrijkste wijzigingen zijn:

Behoud van de originele related party en related agent tags bij teruggedraaide transacties;Uitbreiding van balans type PRCD;Wijziging van balans type OPBD;Nieuwe tags Transaction Amount en Proprietary Amount;Wijziging van de Creditor Scheme Identification.

Wij raden je aan te controleren of uw boekhoudpakket of ERP-systeem de betreffende wijzigingen kan verwerken.

Lees meer informatie over de formaten CAMT.053 en CAMT.052
Wijziging verantwoordingsformaten MT940 Structured en MT942 Structured

Op 14 januari 2019 zijn de MT940 Structured en MT942 Structured uitgebreid met nieuwe informatie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Nieuw sub veld met unieke Rabobank referentie in veld 61;Aanpassing van de transactiesoortcodes;Nieuwe codewoorden in veld 86.

Wij raden je aan te controleren of uw boekhoudpakket of ERP-systeem de betreffende wijzigingen kan verwerken.

Lees meer informatie over de formaten MT940 Structured en MT942
Adresgegevens van betalers niet meer beschikbaar

Gebruik je adresgegevens van betalers om uw boekhouding bij te werken? Sinds 1 januari 2019 verstrekken wij geen adresgegevens van betalers meer via onze downloadformaten. Dit is een afspraak van alle Nederlandse banken. Deze maatregel kan gevolgen hebben voor de administratieve afhandeling van je binnenkomende betalingen.

Wat betekent dit voor jou?

Sinds 1 januari 2019 ontvang je geen adresgegevens van de betaler meer bij betalingen op je rekening. Dit geldt voor de downloadformaten CAMT.052, CAMT.053, SWIFT MT940 Structured en SWIFT MT942 Structured; Controleer of je boekhoudprogramma je ontvangen betalingen correct verwerkt, ook zonder adresgegevens van jouw klanten. Neem voor meer informatie contact op met je softwareleverancier; Denk na over alternatieve betaalmethoden, bijvoorbeeld een automatische incasso, iDEAL (eventueel met QR code) of een betaalverzoek. Zo bepaal je zelf het betalingskenmerk bij de betalingen en vergroot je de kans dat je deze geautomatiseerd in jouw boekhouding kunt verwerken.

Let op: sommige banken zijn al eerder gestopt met het doorgeven van adresgegevens. ABN AMRO is al begin december gestopt met het verstrekken van deze gegevens.

Lees meer over geld ontvangen en onze betaalmethoden

Belangrijke links