Jouw rekeninginformatie iedere dag beschikbaar

Begin 2020 is de laatste klantgroep die werkt met RIB-PRO voor downloads van verantwoording omgezet naar iedere dag inzicht in het betalingsverkeer van de vorige kalenderdag, ook in het weekend en op feestdagen. Alleen de aanleveringen van verantwoordingsinformatie via de SWIFT-FIN route zijn nog gebaseerd op de indeling van boekdagen. Ook deze groep wordt gemigreerd. De datum waarop deze migratie plaatsvindt en de veranderingen die dit met zich meebrengt, wordt apart aan deze klantengroep gecommuniceerd.

Veelgestelde vragen

Je wordt op deze pagina op de hoogte gehouden over de voortgang van de overgang naar kalenderdag.

Waarom ontvang je iedere dag rekeninginformatie?

Het betalingsverkeer vindt steeds meer 24/7 plaats. Hierdoor groeit de behoefte aan actuele informatie over de ingestuurde opdrachten en uitgevoerde betalingen. Vanaf begin 2019 kun je met Instant Payments op ieder moment van de dag (24/7) geld overmaken en ontvangen. Zo staat het geld binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger.

Door rekeninginformatie iedere dag te verstrekken, heb je eerder inzicht in jouw betalingsverkeer.

Bekijk de Tarieven voor zakelijk betalingsverkeer
Wat verandert er?

Je kunt iedere dag rekeningafschriften en bestandsformaten van de vorige kalenderdag ontvangen. We nemen afscheid van boekdagen per werkdag van 19.00 uur tot 19.00 uur. Een boekdag bevat na de overgang straks alle uitgevoerde betalingen per dag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

Wat zijn de voordelen?

Je hoeft niet meer te wachten tot dinsdag om jouw boekingen van het weekend te ontvangen. Zo kun je op zondag je afschriften van zaterdag downloaden en op maandag je afschriften van zondag. Doordat we rekeninginformatie elke dag verstrekken zijn we voorbereid op Instant Payments. De rekeninginformatie sluit aan op het financieel jaaroverzicht en de vooraf ingevulde belastingaangifte.

Verandert de werking van mijn betaalopdrachten?

Nee, er verandert niets in de verwerking van betaalopdrachten. De wijziging heeft alleen betrekking op de verstrekking van rekeninginformatie.

Waar moet ik rekening mee houden op de dag van de overgang?

Verantwoordingen / afschriften via de SWIFT-FIN route worden als laatste groep omgezet naar kalenderdag. Om dit toe te lichten gaan we van een fictieve migratie datum uit. Stel de migratiedatum is 1 september. Dan sluiten we op 1 september de boekdag af om 24:00 en gaan we daarna over op de nieuwe situatie. Dat betekent:

Dat u op 1 september het laatste afschrift krijgt volgens de oude methode Dat u op 2 september eenmalig een afschrift krijgt van 31 augustus 19:00 uur t/m 1 september 24:00 uur. Uw rekeningafschrift bevat dan eenmalig boekingen over een periode van 29 uur. Vanaf 3 september ontvangt u dan elke kalenderdag een afschrift van de dag ervoor, 00:00 uur t/m 24:00 uur

Het valutaire saldo wordt na de overgang aan de hand van het aantal boekingen over de vorige kalenderdag berekend. Dit heeft mogelijk invloed op het valutair saldo.

Indien u via RIB-PRO een oude download (van vóór de migratie datum) opvraagt zal deze niet aansluiten op wat u eerder heeft ontvangen. De download zal gebaseerd zijn op kalenderdag (dus van 00:00 t/m 24:00). Indien gewenst kunnen wij u nog een afschrift conform oude boekdag tijdsspanne leveren. U kunt dat opvragen bij Rabobank Corporate Support.

Hoe laat worden de einde dag rapportages verstuurd (SWIFT-FIN)?

Elke nacht (7 dagen in de week) versturen we de einde dag rapportage direct na 01:00 in de vorm van een MT940 over de kalenderdag van de dag ervoor (dus maandag 01:00 over zondag etc.).

Er is een uitzondering: de MT940s over een zaterdag wordt op zondag geleverd kort na 10:00 vanwege een wekelijks onderhoudsmoment bij SWIFT.

Moet ik mijn boekhoudpakket aanpassen?

Je ontvangt ook op zaterdag, zondag en op feestdagen aparte rekeningafschriften en bestandsformaten. Jouw boekhoudpakket moet overweg kunnen met bestandsformaten met een boekdag in het weekend en op feestdagen.

Neem contact op met je boekhoudpakketleverancier om te bepalen wat de impact is op jouw boekhoudpakket.

Welke producten tonen in de nieuwe situatie de boekingen van 0.00 tot 24.00u?
Einde dag downloadformaten (CAMT.053 en MT940 Structered) Papieren afschriften • Digitale afschriften (PDF) Intradag downloadformaten (CAMT.052 en MT942 Structured)* CSV voor klanten met een zakelijke overeenkomst* Einde dag saldo en valutair saldo worden berekend over kalenderdagen

*Afhankelijk van de door jou geselecteerde periode.

Blijft het bestandsformaat ongewijzigd?

Bij deze migratie verandert voor de klanten die gebruik maken van de SWIFT-FIN route ook het bestandsformaat. Dit was nodig omdat er gebruik werd gemaakt van een verouderd formaat. De veranderingen zijn beschreven en apart aan deze klantengroep gecommuniceerd.