Ben jij ondernemer en nog geen 18? En wil je een zakelijke rekening openen? Slim! Er zijn echter wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden omdat je nog minderjarig bent.

Waarom extra regels voor minderjarigen?

Omdat je nog geen 18 bent, ben je volgens de wet nog handelingsonbekwaam. Je ouders/voogd zijn wettelijk nog verantwoordelijk voor jou en je financiële zaken. Dit betekent dat je niet in je eentje rechtshandelingen mag uitvoeren die ongewoon zijn voor een minderjarige.

Simpeler gezegd: je mag wel een blikje cola halen bij de supermarkt of studieboeken kopen, want dat past bij je leeftijd. Maar je mag geen zakelijke overeenkomsten aangaan, want dat doe je meestal niet als je nog geen 18 bent. Een zakelijke overeenkomst is een afspraak die je aangaat als ondernemer, bijvoorbeeld over een financiering of een zakelijke rekening.

Ook als je inmiddels volwassen bent, kunnen je ouders/voogd een zakelijke afspraak ongedaan laten maken. Dit is mogelijk als jij nog geen 18 was toen je de afspraak maakte. Je ouders/voogd mogen dit doen tot 3 jaar nadat jij meerderjarig werd. Dat is ook voor de mensen met wie jij zaken doet geen lekker gevoel, want een afspraak met jou is dus geen 100% zekerheidje.

Goed om je te realiseren trouwens dat het ook niet de bedoeling is dat je je jongerenrekening voor je bedrijf gebruikt.

Ben je 16 of 17?

Dan kan je bij ons wel een zakelijke rekening openen. Je hebt hiervoor wel handlichting zonder limieten nodig. Dit kan je bij de rechtbank aanvragen. Handlichting is een soort meerderjarigheidsverklaring. Heb je handlichting, dan heb je jouw ondernemerschap juridisch afgedekt. Je zakelijke afspraken kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) vind je uitgebreide uitleg hoe je het aanvragen aanpakt.

Als je handlichting gaat aanvragen, let er dan op dat je handlichting zonder limieten aanvraagt. Limieten zijn beperkingen zoals een maximumbedrag waarmee je zelfstandig kan handelen, of dat je geen huurcontracten mag aangaan. Omdat onze systemen die beperkingen niet kunnen controleren, accepteren wij alleen handlichtingen zonder limieten.

Ben je 15 of jonger?

Als ondernemer ben jij echt iets bijzonders! Alleen heb je daar in dit geval ook een beetje hinder van, want een zakelijke rekening openen gaat helaas echt nog niet. Na je 16e verjaardag verandert dat. Dan kan je handlichting aanvragen bij de rechtbank en daarmee kan je wel een zakelijke rekening bij ons openen.

FAQ

Hoe werkt handlichting?

Hoe werkt handlichting?

Als je 16 of 17 bent, kan je de kantonrechter vragen om handlichting. Dat wil zeggen dat hij je toestemming geeft om zakelijke afspraken te maken. Iets wat normaal gesproken alleen mag als je 18 of ouder bent. 

De kantonrechter doet dit in een verslag dat we beschikking noemen. Hieruit blijkt op welk gebied de kantonrechter jou toestemming heeft gegeven om zakelijke afspraken te maken. Hiervoor heb je dan geen medewerking je ouders of voogd meer nodig. De handlichting geldt totdat je 18 wordt. Vanaf dat moment ben je meerderjarig en dus handelingsbekwaam volgens de wet. 

Als jij handlichting hebt en je wilt een rekening bij ons openen, dan vragen wij je om de beschikking van de kantonrechter. Daarmee stellen we vast voor welke handelingen jij toestemming hebt van de kantonrechter.

Bijvoorbeeld: Joris (16 jaar oud) krijgt van de kantonrechter toestemming zelfstandig een webshop te runnen, een rekening te openen en een krediet af te sluiten. Hij kan nu een rekening openen bij de bank. Hij moet natuurlijk nog wel aan onze overige voorwaarden voldoen (inschrijving KvK etc). 

Het is voor ons belangrijk dat jij als rekeninghouder zonder limieten over je rekening kunt beschikken. Daarmee bedoelen we dat je handlichting geen beperkingen kent, zoals een maximumbedrag of dat je geen huurcontract mag aangaan. Onze systemen kunnen zo’n limiet namelijk niet controleren. Rabobank accepteert daarom alleen handlichtingen waarbij in de beschikking geen limiet is opgenomen. Dit is belangrijk om aan te geven als je handlichting aanvraagt.

Kan mijn ouder/voogd een zakelijke betaalrekening voor me openen?

Kan mijn ouder/voogd een zakelijke betaalrekening voor me openen?

Nee, dit kan helaas niet. Dan geldt namelijk nog steeds dat jij als handelingsonbekwaam gezien wordt en dat voor iedere handeling toestemming gevraag moet worden aan je ouders/voogd. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een betaalpas. Hoe vervelend ook, dat is voor ons helaas niet mogelijk. 

Je kunt wel je ouder/voogd vragen om met zijn/haar gegevens een zakelijke rekening te openen. Zij moeten dan ook het KvK-nummer aanvragen. Eigenlijk zijn zij dan eigenaar van je bedrijf en ook als zodanig aansprakelijk.

Zelf regelen & Contact