Equens Corporate Payment Services

  • speciaal voor servicebureaus
  • voor meerdere klanten bij meerdere banken betalingen aanleveren

Equens Corporate Payment Services (CPS) is alleen beschikbaar voor servicebureaus. Zij kunnen namens hun klanten via Equens CPS Eurobetalingen en Euro-incasso’s aanbieden. Equens zorgt daarbij voor de correcte uitsplitsing van de betaalopdrachten en/of incasso’s naar de (verschillende) bank(en). 

Werkt u voor een servicebureau en wilt u meer informatie over Equens CPS? Neem dan contact op met uw Rabobank. 

Hoe werkt het

  • Het servicebureau en de klant maken afspraken over de goedkeuring van de opdrachten.
  • De klant tekent zelf de opdrachtbrieven of geeft een volmacht aan het servicebureau.
  • Het servicebureau levert de betaalopdrachten aan bij Equens. Equens stuurt de betaalopdrachten door naar de Rabobank.
  • De Rabobank controleert of de opdrachten via de opdrachtbrief goedgekeurd zijn.
  • Bij onduidelijkheden neemt de Rabobank contact met op met de klant van het servicebureau.
  • De opdracht wordt verwerkt.

Voordelen

Zakelijke klanten van de Rabobank kunnen het verwerken van betaalopdrachten uitbesteden aan een servicebureau. Het servicebureau kan dankzij Equens CPS efficiënt en voor meerdere klanten betalingen aanleveren bij verschillende banken.

Aandachtspunt

  • Equens CPS werkt alleen voor SEPA betalingsverkeer

Lees meer over Equens CPS

Kosten

Bekijk de Tarieven zakelijk betalingsverkeer

Voorwaarden

De voorwaarden van Equens CPS