Foutmeldingen

Rabo Internetbankieren Professional

In Rabo Internetbankieren (Professional), de Rabo Bankieren App en iDEAL kunnen soms foutmeldingen optreden. U krijgt dan een foutcode. Hier ziet u de uitleg van de meest voorkomende foutmeldingen.

Onduidelijke melding tijdens signeren

Ik krijg een melding dat ik een afspraak moet maken of wijzigen

Op dit moment verschijnt er bij een aantal pagina’s in Rabo Internetbankieren (Professional) een onduidelijke melding op uw Rabo Scanner. Tijdens het signeren krijgt u de melding: ‘U maakt of wijzigt een afspraak met de lokale bank’. U kunt hier veilig voor ja kiezen en doorgaan met de handeling. 

De melding verschijnt op de volgende pagina’s: 

 • Zetten tweede handtekening - Vrijgeven opdrachten
 • Stortingen
 • Bedrijven SEPA Machtigingen
 • Online Boekhoudpakket
 • Instellingen
 • Uw gegevens
 • Voormelden sealbags
 • Overeenkomst ondertekenen 

Wij werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.

Foutmelding 0036

Krijgt u foutmelding 0036 te zien in Rabo Internetbankieren, dan is waarschijnlijk het bedrag van uw betaalopdracht hoger dan de toegestane limiet. Neem contact op met uw eigen Rabobank om na te vragen wat uw limiet is en of deze kan worden aangepast.

Foutmelding 0304

Foutmelding 0304 kunt u alleen krijgen als u inlogt met een particuliere bankpas en een consumptief krediet heeft. De melding 'Op dit moment is het helaas niet mogelijk uw consumptieve krediet(en) te raadplegen. Probeer het later a.u.b. opnieuw (0304)' krijgt u als in Rabo Internetbankieren het onderdeel 'Lenen' niet te raadplegen is. Mogelijk is er een tijdelijk communicatieprobleem met een van onze servers. U kunt het beste op een later moment nogmaals inloggen. Doet het probleem zich nog steeds voor, neem dan contact op met uw eigen Rabobank.

Foutmelding 0901

De foutmelding 'onbekende gebruikersfunctie of versie (0901)' verschijnt als uw iDEAL-betaling onverwacht wordt afgebroken. U kunt na enige tijd bij uw afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren controleren of uw betaling goed is gegaan.

 • Ziet u de iDEAL-betaling tussen uw afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren staan? Dan is de iDEAL-betaling goed verwerkt en hoeft u niets te doen.
 • Staat de iDEAL-betaling na enige tijd niet bij uw afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren? Dan is de iDEAL-betaling niet goed gegaan en moet u de betaling opnieuw starten vanaf de site waar u de aankoop heeft gedaan.

Foutmelding 102

Deze kleurcode hoort niet bij deze pas. Controleer of u de juiste pasgegevens heeft ingevoerd:

 • Heeft u de juiste pas in de Rabo Scanner geplaatst?
 • Controleer of het ingevulde rekeningnummer en pasnummer overeenkomen met de gegevens op uw pas.
 • Controleer of de gebruikte pas nog geldig is. U vindt de vervaldatum achter op uw pas ('valid thru').
 • Als u een nieuwe vervangende pas heeft ontvangen, gebruik deze dan in plaats van uw oude bankpas.
 • Rabo Bankieren App: Heeft u recent een nieuwe bankpas ontvangen en maakt u gebruik van de Rabo Scanner? Klik onderin het signeerscherm in de app op 'Gebruikt u een andere pas of de Random Reader?' om naar het voorkeurenscherm te gaan. Vul vervolgens het nummer in van de nieuwe bankpas.

Foutmelding 406

Foutmelding 406 betekent dat de betaalopdracht niet op de geplande uitvoerdatum kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat het saldo niet toereikend is. De betaalopdracht wordt dan uitgesteld.

Een uitgestelde betaling wordt gedurende enkele werkdagen opnieuw aangeboden:

 • twee werkdagen bij betaalopdrachten die u voor 12.00 heeft verzonden
 • drie werkdagen bij opdrachten die u na 12.00 heeft verzonden

Op die dagen wordt de betaalopdracht tussen 8.15 en 14.15 uur elk half uur opnieuw aangeboden. Daarna nog twee keer tussen 16.00 en 18.00 uur.

Als u uw saldo aanvult binnen deze twee dagen, kan de opdracht alsnog worden uitgevoerd. Lukt het niet om uw betaalopdracht uit te voeren, dan wordt de opdracht afgekeurd.

Foutmelding 512

De melding "De opgevoerde machtiging bestaat al (512)" verschijnt als u een nieuwe machtiging opvoert via de menuoptie "Bedrijven SEPA machtigingen". Deze foutmelding verschijnt doordat de ingevoerde combinatie van 'Incassant-ID' en 'Kenmerk Machtiging' al voorkomt in de systemen van de Rabobank. U kunt dit controleren via Bedrijven SEPA machtigingen of in de lijst met bestaande machtigingen Afhankelijk van de status kunt u dan het volgende doen:

 • te beoordelen: de te beoordelen machtiging accepteren en indien gewenst wijzigen.
 • actief of nog niet gebruikt: de bestaande machtiging wijzigen, indien gewenst.
 • ingetrokken: de machtiging eerst weer actief maken en dan wijzigen, indien gewenst.
 • geweigerd of verlopen of niet meer geldig: een nieuw machtigingskenmerk aan de incassant vragen en een nieuwe machtiging invoeren.

In overige gevallen kunt u een nieuw, uniek machtigingskenmerk bij de incassant opvragen en daarmee een nieuwe machtiging invoeren.

Foutmelding 715

Als de Rabo Scanner deze foutmelding geeft, controleer dan eerst de batterijen en daarna uw Rabo Scanner of bankpas:

 • Om de batterijen te controleren, steekt u uw bankpas in de Rabo Scanner. Als de batterijen vol zijn, toont de batterij-indicator rechtsboven vier groene streepjes. Als de batterijen bijna leeg zijn, ziet u maar één groen streepje staan. Vervang in dat geval de batterijen.
 • Als u nog steeds niet kunt inloggen dan is uw pas of Rabo Scanner misschien kapot. Controleer dit door de Rabo Scanner te proberen met een andere pas. Of door uw pas in een andere scanner te gebruiken.
 • Heeft u deze mogelijkheid niet? Neem dan contact op met uw Rabobank.

Vervangende Rabo Scanner aanvragen

Bankpas vervangen

Naar uw bank

Foutmelding 718

Als de Rabo Scanner foutmelding 718 geeft, is uw pas of Rabo Scanner misschien kapot. U kunt dit controleren door de scanner te proberen met een andere pas. Of door uw pas in een andere scanner te gebruiken.

Heeft u deze mogelijkheid niet? Neem dan contact op met uw Rabobank.

Naar uw bank

Foutmelding 731

Als de Rabo Scanner foutmelding 731 geeft, is uw pas of Rabo Scanner misschien kapot. U kunt dit controleren door de scanner te proberen met een andere pas. Of door uw pas in een andere scanner te gebruiken.

Heeft u deze mogelijkheid niet? Neem dan contact op met uw Rabobank.

Naar uw bank

Foutmelding 733

Uw pas is geblokkeerd. Heeft u een Rabo Wereldpas? Dan kunt u met een geldig legitimatiebewijs de pas laten deblokkeren bij uw Rabobank. Heeft u een Rabo OnlineKey? Vraag dan een nieuwe Rabo OnlineKey aan.

Naar uw bank

Foutmelding 840

De melding "U bent niet geautoriseerd voor het importeren van incassobestanden. (840)" verschijnt bij het importeren van een euro-incassobestand. Krijgt u deze melding als u via "Euro-bestanden" een euro-incassobestand probeert te importeren dan heeft dat waarschijnlijk de volgende oorzaken:

 • Er is geen incassofunctionaliteit gekoppeld aan de gebruiker. In dit geval koppelt u de functionaliteit "incassofunctionaliteit" aan de gebruiker via Autorisatie.
 • Het euro-incassocontract is niet gekoppeld aan de gebruiker die inlogt. U kunt dan het product "euro-incasso" koppelen aan de gebruiker via Autorisatie.
 • Er is geen euro-incassocontract opgenomen in de overeenkomst. Neem dan contact op met uw Rabobank om een euro-incassocontract op te laten nemen in de overeenkomst.

Foutmelding 849

De foutmelding "849" Het bestand is geen valide Euro betaalbestand of Euro incassobestand. Fout gevonden in regel xx (849)" verhelpt u als volgt. Als de fout in regel 1 of 2 optreedt dan gaat het mogelijk om een verkeerd bestand. Controleer welk type bestand het betreft. U doe dit door het bestand te openen in kladblok of Internet Explorer en te kijken naar het begin van het bestand:

Euro betaalbestand (SEPA Credit Transfer):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" ...

Euro incassobestand (SEPA Direct Debit):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"

U kunt vervolgens de specificaties voor deze formaten opzoeken en het bestand corrigeren.

Formaatspecificaties opzoeken

Bent u van mening dat het bestand wel correct is? Dan kunt u uw bestand testen.

Bestand testen

Foutmelding 874

Foutmelding 'Het veld Betalingskenmerk acceptgiro is ongeldig (874)' in Rabo Internetbankieren verschijnt als het betalingskenmerk van de acceptgiro niet goed is ingevuld. Controleer het betalingskenmerk op de papieren acceptgiro en vul deze opnieuw in Rabo Internetbankieren in. Let erop dat u het plusje niet overneemt en vul het betalingskenmerk niet aan met nullen.

Blijft het probleem zich voordoen, dan heeft de verstrekker van de acceptgiro een onjuist betalingskenmerk gebruikt. Neem contact op met de verstrekker om de geldigheid van de acceptgiro te laten controleren.

Foutmelding 940

De melding "Toegang is niet mogelijk. Neem contact op met uw lokale Rabobank (940)" verschijnt in Rabo Internetbankieren of tijdens een iDealbetaling. U ziet deze foutmelding na het inloggen of verzenden in Rabo Internetbankieren of tijdens een iDealbetaling. U kunt deze melding verhelpen door de toolbar, extensie(s) of plugin uit te schakelen of van een andere browser gebruik te maken.

Foutmelding 942

Het is niet mogelijk om met deze pas in te loggen. Het volgende kan van toepassing zijn:

 • Gebruikt u Rabo Internetbankieren Professional? Mogelijk is uw pas nog niet ingesteld als toegangsmiddel. Laat een medewerker met de rol Eigenaar of Beheerder(Plus) de pas koppelen. Bent u zelf Eigenaar of Beheerder(Plus) dan kan uw pas door de bank gekoppeld worden.
 • De pas is nog niet geactiveerd. Heeft u deze pas recent ontvangen? U kunt uw pas online activeren.

Activeer uw pas

Krijgt u na het controleren van bovenstaande punten nog steeds dezelfde foutmelding? Neem dan contact op met uw Rabobank.

Naar uw bank

Foutmelding 943

De foutmelding '943 Toegang is niet mogelijk. Neem contact op met uw lokale Rabobank.' geeft aan dat uw pas is geblokkeerd. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn. Neem voor het achterhalen van de oorzaak en het deblokkeren van uw pas contact op met uw eigen Rabobank.

Lees hoe uw bankpas deblokkeert

Foutmelding 944

Foutmelding 944 geeft aan dat uw pas is verlopen. U kunt direct online of via uw bank een nieuwe pas aanvragen.

Vraag online een vervangende pas aan

Foutmelding 945

Foutmelding 945 betekent dat er te vaak een foutieve toegangs- of Signeercode is ingevoerd. Controleer uw pas- en rekeningnummer.

Foutmelding 946

Krijgt u foutmelding 946 te zien in Rabo Internetbankieren, dan moet u opnieuw inloggen wegens veiligheidsredenen. Deze melding wordt alleen getoond als daar gegronde redenen voor zijn.

Foutmelding 947

De melding '947 Combinatie rekeningnummer, pasnummer en toegangscode onjuist' kan meerdere dingen betekenen.

 • U heeft mogelijk uw rekeningnummer, pasnummer of de toegangscode fout ingevuld. Controleer de ingevulde gegevens en vul ze eventueel opnieuw in.
 • U gebruikt een verkeerde bankpas of uw bankpas is verlopen. De vervaldatum staat op de voorkant van uw pas. Is de geldigheidsduur verstreken? Vraag dan een nieuwe pas aan. Wilt u weten of u de goede pas gebruikt, dan kunt u dat telefonisch bij ons navragen.

Een nieuwe pas aanvragen

Krijgt u na het controleren van bovenstaande punten nog steeds dezelfde foutmelding? Dan kunt u een (vervangende) Rabo Scanner aanvragen.

Een (vervangende) Rabo Scanner aanvragen

Meer lezen over de Rabo Scanner

De defecte Rabo Scanner kunt u kosteloos naar ons terugsturen in de envelop die u bij uw nieuwe Rabo Scanner ontvangt.

Foutmelding 948

Krijgt u melding 948, controleer dan of u dezelfde bankpas gebruikt bij het bevestigen van uw betaalopdracht als bij het inloggen op Rabo Internetbankieren.

Foutmelding 950

Krijgt u foutmelding 950 'U kunt momenteel niet inloggen. Probeer het later opnieuw.' in Rabo Internetbankieren te zien, dan is er een technische verstoring. Hierdoor is het niet mogelijk om op dat moment in te loggen. Probeer het op een later tijdstip opnieuw.

Foutmelding 952

De foutmelding 952 kan meerdere dingen betekenen:

 • U heeft een cookie verwijderd of geweigerd. Accepteer de cookie alsnog.
 • De systeemklok van uw computer geeft een tijdstip in de toekomst aan. Controleer of dat zo is en zet de klok alsnog goed.
 • De verbinding is om technische redenen is verbroken. Log uit en log vervolgens opnieuw in.

Foutmelding 953

Foutmelding 953 betekent dat cookies niet worden geaccepteerd of dat de datum en tijd niet goed staan ingesteld op uw computer. Krijgt u deze melding:

 • wis de cookies op uw computer en log daarna opnieuw in in internetbankieren
 • zorg dat cookies van de Rabobank worden geaccepteerd
 • voeg bij de internetopties in uw browser https://*.rabobank.nl toe aan de vertrouwde websites en log opnieuw in
 • stel de datum en tijd van uw computer goed in

Krijgt u hierna nog steeds foutmelding 953 te zien, dan heeft u waarschijnlijk een programma op uw computer staan dat cookies niet toelaat. Wij adviseren u om dit programma uit te schakelen als u gaat internetbankieren. U kunt ook het programma zo instellen dat cookies van de Rabobank worden geaccepteerd of u kunt het programma van uw computer verwijderen.

Krijgt u na het controleren van bovenstaande punten nog steeds dezelfde foutmelding? Dan kunt u een (vervangende) Rabo Scanner aanvragen.

Een (vervangende) Rabo Scanner aanvragen

Foutmelding 955

Deze foutmelding kan optreden in de Rabo Bankieren App als u een overboeking wilt doen terwijl het chatvenster geopend is. Sluit het chatvenster en voer de overboeking opnieuw in.

Foutmelding 957

Uw opdracht kan niet worden verwerkt. Controleer alle gegevens van de opdracht en probeer het nogmaals.

Foutmelding 958

Foutmelding 958 wordt vertoond op uw beeldscherm als er iets is misgegaan tijdens het signeren (digitaal ondertekenen) van een betaling in iDEAL. 

 • Controleer of u het juiste rekeningnummer heeft ingevuld.
 • Controleer of u het juiste pasnummer heeft ingevuld.
 • Heeft u nog steeds problemen met signeren? Neem dan contact op met uw Rabobank

Foutmelding 964

De melding "U kunt niet inloggen. Registreer eerst uw eigen overeenkomst op dit toestel (0964)" verschijnt als u wilt inloggen op Rabo Mobielbankieren. Deze foutmelding verschijnt na invoer van uw rekeningnummer. U kunt de melding verhelpen door opnieuw de toestelregistratie te doorlopen en daarbij een nieuwe toegangscode in te stellen.

Foutmelding 965

De melding "! Toegangscode geblokkeerd" (0965) verschijnt als u bij het inloggen op Rabo Mobielbankieren de toegangscode onjuist hebt ingevoerd. U kunt deze melding verhelpen door in te loggen op de Rabofoon. Krijgt u via de Rabofoon de melding "Uw ingetoetste toegangscode is niet correct" of de melding "U heeft op dit moment geen toegang"? Vraag dan een nieuwe toegangscode aan via Rabo Internetbankieren. U kunt uw nieuwe toegangscode via de Rabofoon wijzigen in een persoonlijke toegangscode. Kunt u wel inloggen via de Rabofoon? Dan is er waarschijnlijk sprake van een typfout in uw toegangscode. U kunt dan opnieuw proberen om in te loggen op Rabo Mobielbankieren.

Foutmelding 991

Als u via een website een aankoop doet, zijn cookies nodig om deze website goed te laten werken. Foutmelding 991 komt voor als u op een website met iDEAL wilt betalen, maar uw internetbrowser geen cookies van deze site accepteert.

 • accepteer de cookies van de website waarop u met iDEAL wilt betalen
 • controleer bij de instellingen van uw browser of uw browser de acceptatie van deze cookies ook toestaat

Lees meer over privacy en cookies

Foutmelding 999

Foutmelding 999 in Rabo Internetbankieren is een algemene foutmelding. Krijgt u deze te zien, log dan uit en sluit de browser. Log daarna opnieuw in.

Foutmelding 1057

De foutmelding "Gebruik de juiste bankpas om de creditcard mee te activeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw bank (1057)" kan verschijnen als u uw nieuwe creditcard wilt activeren.

 • Controleer of de bankpas aan dezelfde rekening gekoppeld is als de creditcard.
 • Heeft u een nieuwe bankpas ontvangen? Activeer die dan eerst.
 • Blijft de melding verschijnen, neem dan contact op met uw eigen Rabobank.

Naar uw bank

Foutmelding 1090

De foutmelding 1090 “iDEAL kan uw verzoek niet verwerken” geeft aan dat het betaalproces onverwacht is afgebroken. Deze foutmeldingen kan voorkomen wanneer u gebruik heeft maakt van de knoppen in de browser om terug of verder te gaan. U kunt na ongeveer 15 minuten in Rabo Internet- of Mobielbankieren via uw rekeningoverzicht controleren of uw betaling is gelukt. Ziet u de iDEAL-betaling tussen uw afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren staan? Dan is de iDEAL-betaling goed verwerkt en hoeft u niets te doen. Staat de iDEAL-betaling niet bij uw afschrijvingen in Rabo Internet- of Mobielbankieren? Dan is de iDEAL-betaling niet goed gegaan en moet u de betaling opnieuw starten vanaf de site waar u de aankoop heeft gedaan.

Foutmelding 1091

De melding "U bent niet geautoriseerd voor deze functie. (1091)" verschijnt bij Euro-incasso of Bedrijven SEPA machtigingen. U krijgt deze melding als de creditrekening niet is gekoppeld aan de gebruiker die gaat incasseren. U kunt dan de betreffende rekening koppelen aan de gebruiker via "Autorisatie" in Rabobank Internetbankieren Pro of u neemt hiervoor contact op met uw Rabobank. De foutmelding kan ook verschijnen als de creditrekening niet is opgenomen in uw overeenkomst. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw Rabobank.