Veranderingen Rabo Internetbankieren

De Rabobank verbetert Rabo Internetbankieren (Professional) continu. Bekijk wat er voor u verandert.

Wat is er voor u veranderd?

Berekening van uw bestedingsruimte is veranderd

In uw rekening- en transactieoverzicht is de berekening van de bestedingsruimte veranderd. Naast het actueel saldo en eventuele kredieten op uw rekening bestaat de bestedingsruimte nu ook uit de volgende onderdelen:

 • Reserveringen zoals iDEAL betalingen, pinnen in het buitenland en tanken bij een onbemand tankstation.
 • Inperkingen zoals bankgaranties of beslaglegging.
 • Verruimingen zoals extra krediet.
 • Saldo compensatie

Dit betekent dat u een beter inzicht krijgt in wat u te besteden heeft. Het saldo kan hiermee mogelijk hoger of lager uitkomen dan dat u in eerste instantie verwacht.

U ziet de bestedingsruimte door een mouse over wanneer de cursor op het saldo staat.

Verwijderen opdracht uit batch

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u nu een betaal- of incasso opdracht uit een geïmporteerde batch verwijderen. U kunt een ‘batch openbreken’ zolang:

 • Er nog geen eerste en tweede handtekening is gezet.
 • De geïmporteerde batch nog niet is verwerkt.

In de details van de verwijderde opdracht kunt u zien door wie en wanneer de opdracht verwijderd is. U verwijdert een opdracht via Betalen & Sparen – Opdrachtbestanden – Raadplegen bestand – Raadplegen batch.

Een gebruiker heeft de autorisatie ‘Openbreken batch’ nodig om opdrachten uit een batch te verwijderen. De gebruiker kan hiermee batches openbreken voor rekeningen waarvoor hij geautoriseerd is. Het instellen van de autorisatie ‘Openbreken batch’ gaat via Betalen & Sparen – Zelf regelen - Autorisaties – Gebruikers – Gebruikersoverzicht - Generieke autorisaties, keuze ‘Openbreken batch’.

Betaalopdrachten in andere muntsoort

Als u een betaling in een vreemde muntsoort doet, ziet u bij de te verzenden opdrachten de betreffende muntsoort nu als eerste bij de opdracht. Het indicatieve bedrag in Euro’s staat eronder. Het totaal van de geselecteerde opdrachten geeft ook aan uit welke muntsoort het totaalbedrag is opgebouwd. Op de Rabo Scanner staat de muntsoort waarin de opdracht wordt uitgevoerd als het totaal van de opdrachten bij het ondertekenen uit 1 muntsoort bestaat. Het bedrag op de Rabo Scanner staat in Euro’s als het totaal van opdrachten meerdere muntsoorten heeft.

Valutair saldo in Saldo-overzicht

In maart zijn in Rabo Internetbankieren Professional onze einde dag downloadformaten uitgebreid met een valutair saldo. Het valutair saldo is nu ook beschikbaar via Saldo-overzicht.

Wat gaat er voor u veranderen?

Wijziging verantwoordingsformaten CAMT.053 en CAMT.052

In het vierde kwartaal van 2018 wijzigen we de CAMT.053 en CAMT.052 verantwoordingsformaten. Met deze wijziging voldoen we aan de internationale richtlijnen van de SWIFT Common Global Implementation (CGI). De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Behoud van de originele related party en related agent tags bij teruggedraaide transacties
 • Uitbreiding van balans type PRCD
 • Wijziging van balans type OPBD
 • Nieuwe tags Transaction Amount en Proprietary Amount
 • Wijziging van de Creditor Scheme Identification

Wij raden u aan te controleren of uw boekhoudpakket of ERP-systeem de betreffende wijzigingen kan verwerken.

Lees meer informatie over de formaten CAMT.053 en CAMT.052

Wijziging verantwoordingsformaten MT940 Structured en MT942 Structured

In het vierde kwartaal van 2018 breiden wij de MT940 Structured en MT942 Structured uit met nieuwe informatie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Nieuw sub veld met unieke Rabobank referentie in veld 61
 • Aanpassing van de transactiesoortcodes
 • Nieuwe codewoorden in veld 86

Wij raden u aan te controleren of uw boekhoudpakket of ERP-systeem de betreffende wijzigingen kan verwerken.

Lees meer informatie over de formaten MT940 Structured en MT942

Adresgegevens van betalers niet meer beschikbaar

Gebruikt u adresgegevens van betalers om uw boekhouding bij te werken? Vanaf 1 januari 2019 verstrekken wij geen adresgegevens van betalers meer via onze downloadformaten. Dit is een afspraak van alle Nederlandse banken. Deze maatregel kan gevolgen hebben voor de administratieve afhandeling van uw binnenkomende betalingen.

Wat betekent dit voor u?

 • Vanaf 1 januari 2019 ontvangt u geen adresgegevens van de betaler meer bij betalingen op uw rekening. Dit geldt voor de downloadformaten CAMT.052, CAMT.053, SWIFT MT940 Structured en SWIFT MT942 Structured.
 • Controleer of uw boekhoudprogramma uw ontvangen betalingen correct verwerkt, ook zonder adresgegevens van uw klanten. Neem voor meer informatie contact op met uw softwareleverancier.
 • Denk na over alternatieve betaalmethoden, bijvoorbeeld een automatische incasso, iDEAL (eventueel met QR code) of een betaalverzoek. Zo bepaalt u zelf het betalingskenmerk bij de betalingen en vergroot u de kans dat u deze geautomatiseerd in uw boekhouding kunt verwerken.

Lees meer over geld ontvangen en onze betaalmethoden

Uw rekeninginformatie iedere dag beschikbaar

Vanaf het vierde kwartaal van 2018 bieden wij u digitale rekeningafschriften en bestandsformaten per (kalender)dag aan. Zo heeft u iedere dag inzicht in uw betalingsverkeer van de vorige kalenderdag. Op www.rabobank.nl vindt u meer informatie over wat er gaat veranderen en wat dit voor u betekent.

BTL91 uitfaseren

Per 1 mei 2019 kunt u BTL91 niet meer gebruiken. Voor betaalopdrachten kunt u gebruik maken van het formaat formaat Generic Payment File. Stap daarom nu al over op het nieuwe formaat.

Lees verder wat de verschillen zijn tussen BTL91 en Generic Payment File

Overzicht van alle veranderingen

Juli 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Berekening van uw bestedingsruimte is veranderd

In uw rekening- en transactieoverzicht is de berekening van de bestedingsruimte veranderd. Naast het actueel saldo en eventuele kredieten op uw rekening bestaat de bestedingsruimte nu ook uit de volgende onderdelen:

 • Reserveringen zoals iDEAL betalingen, pinnen in het buitenland en tanken bij een onbemand tankstation.
 • Inperkingen zoals bankgaranties of beslaglegging.
 • Verruimingen zoals extra krediet.
 • Saldo compensatie

Dit betekent dat u een beter inzicht krijgt in wat u te besteden heeft. Het saldo kan hiermee mogelijk hoger of lager uitkomen dan dat u in eerste instantie verwacht.

U ziet de bestedingsruimte door een mouse over wanneer de cursor op het saldo staat.

Verwijderen opdracht uit batch

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u nu een betaal- of incasso opdracht uit een geïmporteerde batch verwijderen. U kunt een ‘batch openbreken’ zolang:

 • Er nog geen eerste en tweede handtekening is gezet.
 • De geïmporteerde batch nog niet is verwerkt.

In de details van de verwijderde opdracht kunt u zien door wie en wanneer de opdracht verwijderd is. U verwijdert een opdracht via Betalen & Sparen – Opdrachtbestanden – Raadplegen bestand – Raadplegen batch.

Een gebruiker heeft de autorisatie ‘Openbreken batch’ nodig om opdrachten uit een batch te verwijderen. De gebruiker kan hiermee batches openbreken voor rekeningen waarvoor hij geautoriseerd is. Het instellen van de autorisatie ‘Openbreken batch’ gaat via Betalen & Sparen – Zelf regelen - Autorisaties – Gebruikers – Gebruikersoverzicht - Generieke autorisaties, keuze ‘Openbreken batch’.

Juni 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Betaalopdrachten in andere muntsoort

Als u een betaling in een vreemde muntsoort doet, ziet u bij de te verzenden opdrachten de betreffende muntsoort nu als eerste bij de opdracht. Het indicatieve bedrag in Euro’s staat eronder. Het totaal van de geselecteerde opdrachten geeft ook aan uit welke muntsoort het totaalbedrag is opgebouwd. Op de Rabo Scanner staat de muntsoort waarin de opdracht wordt uitgevoerd als het totaal van de opdrachten bij het ondertekenen uit 1 muntsoort bestaat. Het bedrag op de Rabo Scanner staat in Euro’s als het totaal van opdrachten meerdere muntsoorten heeft.

Valutair saldo in Saldo-overzicht

In maart zijn in Rabo Internetbankieren Professional onze einde dag downloadformaten uitgebreid met een valutair saldo. Het valutair saldo is nu ook beschikbaar via Saldo-overzicht.

Selecteren en printen Te verzenden opdrachten

In Rabo Internetbankieren kunt u een overzicht in PDF-formaat downloaden van de te verzenden opdrachten voordat u deze ondertekent. In dit overzicht staan per opdracht de details inclusief de omschrijving. U kunt nu naast een overzicht van alle opdrachten, ook een overzicht maken van een aangegeven selectie van te verzenden opdrachten.

Mei 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Downloaden dagafschriften zonder lege pagina’s

Als er geen transacties zijn voor een boekdag, wordt er toch een dagafschrift gemaakt. Wilt u geen lege dagafschriften in uw download? U kunt dit nu zelf instellen. De volgnummers van uw dagafschriften zijn dan mogelijk niet meer aansluitend. Deze nieuwe mogelijkheid is per gebruiker in te stellen en geldt voor alle rekeningen. In Rabo Internetbankieren Professional stelt u de mogelijkheid in via Betalen & Sparen - Zelf regelen – Internet en mobielbankieren - Instellen afschriften zonder lege pagina's.

April 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Transactie informatie bij een iDEAL betaling

Na een betaling via iDEAL krijgt u nu extra informatie teruggekoppeld zoals het volledige rekeningnummer en pasnummer van de pas waarmee betaald is. Deze informatie ziet u terug in de omschrijving van de iDEAL-betaling in uw Transactieoverzicht en in uw Rekeningafschrift, Dagafschrift en overige download.formaten. Dit is van toepassing in internetbankieren en in de App. Hiermee kunt u makkelijker zien wie de iDEAL betaling heeft gedaan. Dit was een veel gehoorde wens die we hiermee hebben vervuld.

Inzicht in uw saldoverloop

Het Saldoverloop geeft u een actueel overzicht in alle zakelijke betaalrekeningen van uw onderneming. U krijgt hiermee meer financieel inzicht en overzicht voor een periode van de laatste 31 dagen en 1,2 of 5 jaar terug. Het saldoverloop geeft inzicht in:

 • Het saldo op de rekening aan het einde van de betreffende dag of maand.
 • Het totaal aan inkomende en uitgaande betalingen per dag of per maand.
 • De kredietlimiet als u deze heeft.

In het saldoverloop worden alleen de rekeningen getoond op naam van de onderneming waarmee u bent ingelogd. Eventuele particuliere rekeningen of rekeningen van andere ondernemingen, die ook in uw Rekeningoverzicht opgenomen zijn, worden dus niet getoond.

Het saldoverloop is vooralsnog alleen beschikbaar in Rabo Internetbankieren voor zakelijke klanten. Op een later moment zal dit ook beschikbaar komen in de App en in Rabo Internetbankieren Professional. U vindt deze nieuwe mogelijkheid via het menu van Betalen & Sparen – Rekeningoverzicht – menu keuze Saldoverloop.

Bekijk uw saldoverloop

Transacties comprimeren in uw rekening- en dagafschriften

Met Transacties comprimeren kunt u bijgeschreven transacties van hetzelfde product samenvoegen tot één boeking bij het downloaden van uw Rekening- en Dagafschrift. Uw rekening- en dagafschrift wordt overzichtelijker als u veel geboekte transacties van de volgende producten ontvangt:

 • iDEAL-betalingen
 • acceptgirobetalingen
 • teruggeboekte Euro-incasso’s

U activeert de mogelijkheid via Betalen & Sparen - Zelf regelen – Internet en mobielbankieren - Transacties comprimeren. Op de pagina ‘Downloaden transacties’ geeft u vervolgens aan welke transacties u wenst te comprimeren bij het opvragen van een Rekening- of Dagafschrift.

Binnenkort kunt u ook transacties comprimeren in het Transactieoverzicht.

Maart 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Valutair Saldo in einde dag downloadformaten

In Rabo Internetbankieren Professional zijn onze einde dag downloadformaten uitgebreid met een valutair saldo. Wij leveren deze optionele velden in de bestandsformaten MT940 Structured en CAMT053. U krijgt inzicht in het valutair saldo per boekdatum en valutair saldo in de toekomst. Wij raden u aan te controleren of uw boekhoudpakket de betreffende velden kan verwerken.

Lees meer over de gewijzigde bestandsformaten

BTL91 via Opdrachtbestanden

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u nu de BTL91 bestanden via zowel ‘Opdrachtbestanden’ als ‘Overige betaalbestanden’ aanbieden. Als u voorheen de BTL91 aanbood via ‘Overige betaalbestanden’ en nu aanbied via ‘Opdrachtbestanden’ dan merkt u de volgende verschillen:

 • Het zetten van een tweede handtekening is niet meer per losse post maar per batch.
 • Na het importeren heeft u inzage in de posten per batch.
 • U kunt een PAIN.002 bestand downloaden voor de afgekeurde posten in een BTL91 bestand.

Binnenkort vervalt de mogelijkheid tot inlezen via ‘Overige betaalbestanden’ . De menu-optie blijft nog tijdelijk beschikbaar voor het raadplegen van eerder geïmporteerde bestanden. Per 1 mei 2019 kunt u BTL91 niet meer gebruiken. Voor betaalopdrachten raden wij u aan om gebruik te maken van het formaat PAIN001.001.03.

Februari 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Nieuw importformaat

Er is een nieuw formaat om uw betalingen te importeren: Generic Payment File. Het Generic Payment File is een bestandsformaat dat geschikt is voor meerdere typen betalingen. Met dit bestandsformaat kunt u de Eurobetalingen, Spoedbetalingen en Wereldbetalingen in één bestandsformaat aanleveren. Het betaalinitiatieformaat is pain.001.001.03 (het huidige betaalinitiatieformaat voor Euro-betalingen). Het Generic Payment File is een goede vervanging van het formaat BTL 91. Het formaat BTL91 vervalt per 1-5-2019. De voordelen van Generic Payment file zijn:

 • Er kunnen meerdere batches met meerdere typen betaalopdrachten in één bestand
 • Afkeuringen ontvangt u in PAIN.002-formaat via uw verbinding met de Rabobank

Lees meer informatie over Generic Pain

Euro-bestanden heet nu Opdrachtbestanden

In Rabo Internetbankieren Professional is de naam ‘Euro-bestanden’ veranderd naar ‘Opdrachtbestanden’. Voortaan importeert u uw betaal bestanden dus via Betalen & Sparen, menu-optie ‘Opdrachtbestanden’.

Januari 2018

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Logboek autorisaties

U kunt een overzicht van de huidige en historische toegekende autorisaties in PDF downloaden. Het overzicht bevat de wijzigingshistorie over een specifieke periode van de volgende gegevens:

• De algemene gegevens van de overeenkomst. Dit zijn de wijzigingen in de ingestelde limieten binnen uw overeenkomst.
• De rekeningautorisaties per gebruiker.

Het overzicht kan opgevraagd worden voor een periode van twee maanden. De wijzigingshistorie is op te vragen vanaf juni 2017. U kunt een autorisatieoverzicht downloaden via Zelf regelen - Autorisaties – Autorisatie overzicht.

Dagafschrift voor spaarrekeningen

U kunt nu ook een dagafschrift downloaden van uw spaarrekening. Voor rekeningafschriften was dit al eerder mogelijk. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen in de lay-out van de pdf van zowel het rekeningafschrift als het dagafschrift. De inhoudelijke informatie is ongewijzigd. U kunt rekening- en dagafschriften downloaden via Betalen & Sparen – Downloaden transacties.

Zetten tweede handtekening

In Rabo Internetbankieren Professional is de pagina ‘Zetten tweede handtekening’ vernieuwd. De pagina heeft een ander uiterlijk en de indeling is overzichtelijker gemaakt. Daarnaast is de tenaamstelling van de rekening of alias toegevoegd.

Nieuw downloadformaat CSV

In ‘Downloaden transacties’ is een nieuw downloadformaat beschikbaar: CSV (.csv). Dit downloadformaat is een vervanging voor het ‘Tekstbestand kommagescheiden (.txt)’ dat per 1-9-2018 vervalt. Met het downloadformaat CSV kunt u afschriften downloaden:
- vanaf de laatste download
- voor een specifieke datum
- voor een specifieke maand
- sinds de laatst afgesloten boekdag
- vanaf de laatste downloaden binnen de huidige boekdag. Het downloadformaat is geschikt om te converteren naar Excel. U vindt het nieuwe downloadformaat bij Betalen & Sparen – Downloaden transacties.

Wilt u weten of uw boekhoudpakket het nieuwe downloadformaat ondersteunt? Neem dan contact op met uw boekhoudpakket leverancier.

Kijk hier voor meer informatie over CSV

Rekeningautorisaties en limieten kopiëren

U kunt bij een gebruiker de ingestelde rekeningautorisaties en limieten van een rekening kopiëren naar een of meerdere andere rekeningen. Hierdoor kunt u in één keer de instellingen regelen voor meerdere (nieuwe) rekeningen tegelijk. Als u hierbij een nog niet gekoppelde rekening aanvinkt, wordt de rekening na het kopiëren en opslaan toegevoegd aan de rekeningen van de gebruiker met de gekozen autorisaties en limieten. U kunt hierbij kiezen om alle aan de gebruiker ‘gekoppelde rekeningen’ of alle ‘niet gekoppelde rekeningen’ te selecteren.

Het kopiëren van de rekeningautorisaties en limieten is mogelijk voor actieve betaalrekeningen in euro’s. De rekeningautorisaties en limieten kunt u naar alle type rekeningen kopiëren dus ook bijvoorbeeld naar een rekening in vreemde valuta.

U kopieert de rekeningautorisaties en limieten via Autorisaties – Gebruikers en autorisaties – selecteer de gebruiker – tabblad ‘Rekeningautorisaties’. Op het tabblad ‘Rekeningautorisaties’ kiest u achter de te kopiëren rekening de button met de drie puntjes.

December 2017

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Overzicht maken van uw saldogroepen

U kunt een overzicht maken van uw saldogroepen. Via Betalen & Sparen – Saldo-overzicht exploiteert u het overzicht met de optie ‘Exporteren naar csv’ . Hiermee opent Excel met het overzicht in kommagescheiden formaat.

November 2017

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Downloaden transacties is vernieuwd

Downloaden transacties heeft een ander uiterlijk. De volgorde van de opties voor het maken van een download is logischer gemaakt. Inhoudelijk is er niets veranderd: u beschikt over dezelfde downloadformaten. Ook de specificaties van de downloadformaten zijn niet veranderd.

De link naar de helpinformatie heeft een andere plaats gekregen. U vindt deze nu onderaan de pagina van Downloaden transacties. De helpinformatie geeft antwoorden op de meest gestelde vragen. Er staan ook directe links naar demo’s en productinformatie.

September 2017

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Euro-bestanden

Euro-bestanden is vernieuwd. Voortaan kunnen de goedgekeurde batches in gedeelte afgekeurd bestanden wel worden verzonden. Ook is het makkelijker geworden om de details van een batch in te zien. We hebben nog meer voor u verandert:

Euro-bestanden

 • Nieuwe look & feel
 • Tekentermijn voor zetten eerste handtekening is 14 kalenderdagen (was 90 kalenderdagen)
 • Tekentermijn voor zetten tweede handtekening is 7 kalenderdagen (was 3 kalenderdagen)
 • Mogelijkheid importeren grotere bestanden
 • Introductie status ‘Gedeeltelijk afgekeurd’
 • Introductie SHA 256 als extra controlegetal
 • Raadplegen batch
 • Verbeterde foutafhandeling

Inzicht in uw saldo bij iDEAL betalingen

Bij een betaling via iDEAL wordt voortaan uw actuele saldo en de actuele bestedingsruimte op uw rekening getoond. U heeft dan direct inzichtelijk of het saldo op de rekening toereikend is om de betaling uit te voeren.

Heeft u Rabo Internetbankieren Professional? Dan ziet u alleen de saldo informatie en de bestedingsruimte voor de rekening(en) waarvoor u geautoriseerd bent voor inzage in de saldo informatie. Heeft u geen autorisaties voor inzage in de saldo informatie op een rekening maar heeft u wel de autorisaties om een betaling uit te voeren? Dan kunt u de betaling verrichten zonder dat de saldo informatie wordt getoond, mits het saldo op de rekening toereikend is.

Betaal Adresboek

De adresboeken van zowel de Rabo Bankieren App als Rabo Internetbankieren worden samengevoegd.

Tussen 18 september en 13 oktober worden de adresboeken van uw Bankieren App en RIB samengevoegd. Hierbij zullen dubbele adressen worden verwijderd. Dit betekent dat het adresboek in de Bankieren App en het adresboek in Rabo Internetbankieren voortaan hetzelfde zijn. Heeft u Rabo Internetbankieren Professional? Het adresboek van de Rabo Bankieren App wordt op een later moment gelijk aan het adresboek van Rabo Internetbankieren Professional.

Kopieren gebruiker toegevoegd in Autorisaties

Naar aanleiding van de feedback die we hebben ontvangen, is de module Autorisaties aangepast. Er kunnen nu generieke autorisaties, rekeningen, rekeningautorisaties en productautorisaties gekopieerd worden naar één of meerdere andere gebruikers. Deze keuze is alleen zichtbaar voor gebruikers die recht hebben om gebruikers te kopiëren zoals een Eigenaar, BeheerderPlus en een Beheerder die tekenlimieten mag wijzigen.

Daarnaast is het download autorisatie-overzicht uitgebreid met de mogelijkheid om een overzicht op basis van rekeninggroepen te downloaden.

De IBAN-Naam Check

Om uw online betalingen makkelijker en nog veiliger te maken, hebben wij de IBAN-Naam Check ingevoerd. Deze geeft een melding als de naam van de begunstigde die u bij een betaling intoetst anders is dan de naam die bij de bank bekend is. De IBAN-Naam Check helpt fraude en vergissingen bij online betalingen te beperken. Als u geld wilt overmaken en de naam die u invult bij een IBAN is anders dan de naam die bij de bank bekend is, dan krijgt u een melding op uw scherm. U kunt dan (nogmaals) controleren of u naar het juiste rekeningnummer betaalt. De IBAN-Naam Check werkt alleen bij Nederlandse betaal- en spaarrekeningnummers in euro’s.

Bedrijfsnaam op uw facturen
Als uw klant daar uw bedrijfsnaam en IBAN intoetst, vindt er een check plaats. De naam wordt vergeleken met de naam zoals die bij ons bekend is en met de handelsnamen die u geregistreerd heeft bij de Kamer van Koophandel. Wijkt de naam af, dan tonen wij de naam die bij het IBAN hoort. Uw klant kan de betaling dan alsnog ongewijzigd uitvoeren of afbreken. Om onnodige navraag te voorkomen, is het belangrijk dat de naam op uw facturen overeenkomt met uw geregistreerde handelsnamen of met de tenaamstelling bij ons.

Lees meer over de IBAN-Naam Check

Augustus 2017

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Aanpassingen in pagina’s Nieuwe opdracht en Euro-incasso

Wanneer u per 28 augustus een nieuwe opdracht heeft aangemaakt en kiest voor ‘Opslaan, nieuwe opdracht’ dan is de laatst gekozen ‘Van rekening’ voor u geselecteerd. Ook wordt na een aangemaakte Euro-incasso de laatst gekozen Euro-incassocontract geselecteerd nadat u heeft gekozen voor ‘Opslaan & nog een incasso’. Voor beide pagina’s het veld ‘Transactiereferentie’ toegevoegd. In dit veld kunt u een unieke referentie aan de opdracht toekennen. De referentie mag alfanumeriek zijn en is maximaal 35 posities. Deze referentie wordt getoond aan de begunstigde/geïncasseerde op zijn rekeningafschrift. U mag het veld ook leeg laten. Naast wijzigingen in de indeling van de velden op de pagina Euro-incasso, heeft u nu ook de mogelijkheid om de businesscode van het IncassantID te wijzigen. Deze code kunt u gebruiken om te zien door welk bedrijfsonderdeel de incasso is aangemaakt. Deze code is voor uw eigen administratie. De ruimte voor een businesscode wordt standaard gevuld met ZZZ.

Aanpassingen in pagina Te verzenden opdrachten

De pagina ‘Te verzenden opdrachten’ heeft sinds 28 augustus een nieuw uiterlijk en is gebruikersvriendelijker:

 • Het scherm om te kunnen Ondertekenen wordt voortaan in een pop-up getoond.
 • Er is extra informatie toegevoegd, zoals een teller op het aantal geselecteerde opdrachten en de omschrijving per opdracht.
 • Wanneer u bij een opdracht op het plus-teken klikt, ziet u wie de opdracht als laatste gewijzigd heeft en wanneer en de ingevulde transactiereferentie.

Voormelden stortingen voor meerdere rekeningen

Vanaf nu kunnen de gebruikers in uw overeenkomst stortingen voormelden voor meerdere rekeningen in uw overeenkomst. Voorheen kon het bedrag alleen op één rekening worden bijgeschreven. U kunt voor uw gebruikers de afstortovereenkomsten, die zij mogen gebruiken, selecteren bij het onderdeel Autorisaties – Productautorisaties. Een gebruiker mag een afstorting voor een rekening voormelden als ook de betreffende rekening bij Rekeningautorisaties gekoppeld is.

Juli 2017

Hieronder vindt u de veranderingen die plaats hebben gevonden in Rabo Internetbankieren.

Importeren en verwerken Euro-bestanden

Om onze dienstverlening te verbeteren en uit te breiden worden er binnen Rabo Internetbankieren Professional veel wijzigingen gedaan. Eén daarvan is het importeren en verwerken van betaal- en incassobestanden. Hierdoor is er een strengere controle nodig op de geldigheid en juistheid van de bestanden. Het bestand dat geïmporteerd wordt, moet voldoen aan de specificaties zoals vermeld op www.rabobank.nl/seb, onderdeel ‘Initiatieformaten’. Deze specificaties zijn inhoudelijk niet gewijzigd.

Kijk wat dit voor u betekent en hoe u zich hierop voorbereidt

Nieuwe rol in Autorisaties

Sinds begin juli is een nieuwe rol binnen Autorisaties van Rabo Internetbankieren Professional (RIB PRO) geïntroduceerd. Het betreft hier de rol van BeheerderPlus. Een BeheerderPlus heeft binnen de overeenkomst Rabo Internetbankieren Professional dezelfde rechten als de Eigenaar, met uitzondering van het afsluiten van nieuwe overeenkomsten en het wijzigen of beëindigen van bestaande overeenkomsten. Een BeheerderPlus heeft volledige toegang tot alle autorisaties over de (externe) rekeningen en producten in de overeenkomst. Hij kan een gebruiker (Functionaris) toevoegen en beheerrechten (Beheerder) toekennen. Ook mag hij voor een gebruiker een Rabo OnlineKey aanvragen en opheffen. Een BeheerderPlus kan alleen door de bank opgevoerd, gewijzigd en verwijderd worden.

Bekijk de Leaflet RIB Pro Autorisaties, limieten en opties

Vier-ogen principe in Autorisaties

Met Rabo Internetbankieren Professional kunt u de autorisaties van de gebruikers in uw overeenkomst beheren zonder tussenkomst van de bank. Om eventuele risico’s op fraude hierbij te verminderen, bestaat er een mogelijkheid om vier-ogen principe toe te passen bij het instellen en wijzigen van generieke en rekeningautorisaties bij gebruikers. Met het vier-ogen principe moeten wijzigingen die zijn gedaan door de een Eigenaar, BeheerderPlus of Beheerder, goedgekeurd worden door een andere Eigenaar, BeheerderPlus of Beheerder.

Het vier-ogen principe is van toepassing op:

 • Wijzigingen op generieke autorisaties
 • Wijzigingen op rekeningautorisaties
 • Toevoegen en verwijderen van rekeningen
 • Generieke autorisaties en rekeningautorisaties wanneer een gebruiker gekopieerd wordt

Uw bank kan op uw verzoek het vier-ogen principe voor het beheren van autorisaties aanzetten.

Bekijk de Leaflet RIB Pro vier-ogen principe bij het wijzigen van autorisaties