Voorwaarden zakelijk betalingsverkeer

Voordat je een financieel product kiest is het belangrijk om de voorwaarden te kennen. Op deze pagina vind je de actuele voorwaarden van onze producten voor het zakelijke betalingsverkeer.

Wijziging voorwaarden

Om het zakelijk betalingsverkeer eenvoudig, snel en veilig te houden werken wij continu aan het verbeteren hiervan. 

Bekijk de belangrijkste wijzigingen

Voorwaarden betaalpas en creditcard 2021

Voorwaarden Online Diensten zakelijk 2020

 • Rabo Business Banking is toegevoegd als nieuwe online dienst.
  Vanaf 2020 is Rabo Business Banking beschikbaar voor zakelijke klanten van de Rabobank. De eerste klanten die hiervan gebruik maken, zijn de voormalig Rabo Corporate Connect klanten. In 2021 worden alle zakelijke klanten die nu gebruik maken van Rabo Internetbankieren Professional of Rabo Online Bankieren overgezet op dit nieuwe platform. De voorwaarden zijn hierop aangepast.
 • Rabo Omnikassa is verder geintegreerd in de algemene voorwaarden
  Om het proces van het gebruik maken van Rabo Omnikassa verder te verbeteren, zijn er specifieke bepalingen opgenomen die dit mogelijk maken. Hierdoor hebben klanten die gebruik willen maken van de Rabo Omnikassa direct toegang tot het Omnikassa dashboard.
  Lees meer over Rabo Omnikassa
 • Nieuwe API diensten toegevoegd
  Met de introductie van de PSD2 betaalwet is het mogelijk geworden bedrijven toegang te geven tot je zakelijke betaalrekening. Het aanbod dat de Rabobank biedt aan haar zakelijke klanten is uitgebreid en hierop zijn de voorwaarden aangepast.
  Lees meer over PSD2
 • Apple Pay
  Zakelijk betalen via Apple Pay is toegevoegd aan de voorwaarden.
  Lees meer over Apple Pay

Voorwaarden Online Diensten zakelijk 2019

 • Eurobetalingen via Rabo Internetbankieren of Rabo Online Bankieren worden vanaf 1 mei 2019 sneller verwerkt. Dit geldt voor alle dagen in de week, ook in het weekend en op feestdagen. Uw betaling zal binnen enkele seconden op de rekening van de ontvanger staan, ongeacht bij welke bank deze bankiert. Lees meer over Instant Payments.
 • Voor de Rabo Wallet en Rabo Mobielbetalen zijn wijzigingen toegevoegd ten aanzien van het toestel, de maximum bedragen en limieten, het (tijdelijk) stopzetten en gebruik. En het (de)blokkeren van de mPIN beveiligingscode. Opheffen van de Rabo Wallet kunt u in Rabo Internetbankieren (Pro) of Rabo Online Bankieren door deze te verwijderen.
 • U kunt een rekening van een andere bank opnemen in de Rabo Bankieren App. Lees meer over PSD2.
 • Voor de Rabo Assistent zijn voorwaarden voor het gebruik, bijvoorbeeld het koppelen van uw Rabo rekeningen aan Google Assistent, toegevoegd.
 • Doordat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is aangescherpt, onder andere over het geven van informatie, het legitimeren en het doen van klantonderzoek, is de tekst aangepast.
 • Voorwaarden over de limieten voor betaalopdrachten met of zonder signeercode via de Rabo Scanner of Random Reader zijn vereenvoudigd.

Voorwaarden Rekening Courant 2019

 • Eurobetalingen worden vanaf 1 mei 2019 sneller verwerkt. Lees meer over Instant Payments.
 • De mogelijkheden waarop u de zakelijke rekening kunt gebruiken zijn uitgebreid. Zoals het betalen van uw rekening bij een andere bank via Rabobank. Lees meer over PSD2.

Voorwaarden Rabobank afstorten van contanten 2019

 • Vanaf 2019 maken de geldautomaten van Rabobank, ABN AMRO en ING plaats voor de geldautomaten van Geldmaat. Voor meer informatie kijkt u op Geldmaat.nl

Algemene voorwaarden Rabo Omnikassa (2.0) 2018

 • Voor het nieuwe product Creditcard acceptatie op betaalautomaten zijn bijzondere bepalingen toegevoegd. U kunt bijvoorbeeld creditcardtransacties accepteren op uw betaalautomaat.
 • Refund voor betaalmethode(n) in uw webwinkel en op uw betaalautomaat zijn beschikbaar.
 • U kunt uw Rabo Omnikassa product beëindigen via een coupon op rabobank.nl of via een modelbrief.
 • Voor de acceptatie van Afterpay sluit u een contract af met Afterpay. Hierna gelden de voorwaarden van Afterpay.
 • De nieuwe juridische naam van Atos Worldline A.S., Worldline N.V., is opgenomen.

Algemene voorwaarden Filiaalpas van de Rabobank 2018

 • U registreert gebruikers van de FiliaalPas eenvoudig in Rabo Internetbankieren Professional. Om misbruik te voorkomen, mogen voortaan alleen geregistreerde gebruikers de FiliaalPas gebruiken. Lees meer over de Filiaalpas.

Algemene voorwaarden Rabo Moneycard 2018

 • Het blokkeren en beëindigen van de Rabo Moneycard zijn (deels) gewijzigd. Zo sturen wij bijvoorbeeld de opzeggingsbrief naar het bij ons laatst bekende adres.


Bent u het niet eens met één van de gewijzigde voorwaarden?
Dan kunt u zonder kosten uw hieraan gekoppelde Rabo product opzeggen. Natuurlijk hopen we dat u hier geen gebruik van maakt. Als wij vóór 1 november 2020 niets van u horen, gaan wij ervan uit dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

Changes to the terms and conditions of business payments

We work continuously to improve our business payments and ensure that they are easy, fast and secure. The new laws introduced, such as Instant Payments and PSD2, also open up new possibilities in 2019. As a result of these new possibilities we are updating our terms and conditions from 1 April 2019. Main changes: 


Terms & Conditions Online Business Services 2020

Rabo Business Banking is added as new online service.
As of 2020, Rabo Business Banking is available for business customers of Rabobank. The first customer using it, are the former Rabo Corporate Connect customers. In 2021 also the current Rabo Internetbanking Professional and Rabo Online Banking customers will be transferred to this new platform. The Terms and Conditions are adjusted accordingly.

Rabo Omnikassa is integrated in the Terms and Conditions.
To improve the onboarding flow of Rabo Omnikassa, some specific clauses are added to the new Terms and Conditions. By doing so, customers who want to make use of the Rabo Omnikassa have direct access to the Omnikassa dashboard.

New API services are added.
With the introduction of the PSD2 legislation, the possibility is introduced to give companies access to your business current account. Rabobanks offering to its business clients is extended and the Terms and Conditions are adjusted accordingly.

Apple Pay.  
Business payments via Apple Pay are added to the Terms and Conditions.


Terms and conditions for Current Accounts 2019


Terms and conditions for Online Business Services 2018

 • Euro payments made via Rabo Internet Banking or Rabo Online Banking will be processed faster from 1 May 2019. This applies to every day of the week, including weekends and public holidays. Your payment will reach the recipient's account within a few seconds, regardless of the bank at which the recipient’s accounts are held. Read more about Instant Payments.
 • Changes have been added for Rabo Wallet and Rabo Mobile Payments with regards to the device, maximum amounts and limits, temporary or permanent termination and use. The blocking/unblocking of the mPIN security code is also covered. In Rabo Internet Banking (Pro) or Rabo Online Banking you can also cancel the Rabo Wallet by deleting it.
 • You can include an account from another bank in the Rabo Banking App. .
 • Conditions of use have been added for the Rabo Assistant, for example to connect your Rabo accounts to Google Assistant.
 • The text has been amended to reflect the tightening of the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act, including with regard to the provision of information, proof of identity and participation in customer surveys.
 • Conditions concerning the limits for payment instructions with or without a signing code using the Rabo Scanner or Random Reader have been simplified.

Terms and conditions for Rabobank cash deposits 2018

 • The ATMs of Rabobank, ABN AMRO and ING will be replaced by Geldmaat ATMs from 2019. For more information, please see Geldmaat.nl

General terms and conditions for Rabo Omnikassa (2.0) 2018

 • Special provisions have been added for the new credit card acceptance product on POS terminals. For example, you can accept credit card transactions on your POS terminal.
 • Refunds for the payment method(s) in your web store and on your POS terminal are available.
 • You can terminate your Rabo Omnikassa product by means of a coupon on rabobank.nl or by means of a standard letter.
 • For Afterpay acceptance you enter into a contract with Afterpay. The terms and conditions of Afterpay then apply.
 • The new legal name of Atos Worldline A.S., Worldline N.V., has been included.

General terms and conditions for Rabobank FiliaalPas 2018

 • You can easily register FiliaalPas users in Rabo Internet Banking Professional. To prevent abuse, only registered users are permitted to use the FiliaalPas from now on. Read more about the Filiaalpas.

General terms and conditions for Rabo Moneycard 2018

 • Amendments have been made to the terms for blocking and terminating the Rabo Moneycard. For example, we will send the termination letter to the address last known to us.

Aanvulling Voorwaarden Online diensten Zakelijk 2020

Rabo Betaalverzoek is nu ook beschikbaar voor Rabo Internetbankieren (Professional). Bij gebruik gelden hiervoor bepalingen van artikel 5 'het doen van een betaalverzoek' uit de voorwaarden Online diensten Zakelijk 2020 (PDF).

Voorwaarden per product

Rekening Courant - Current Accounts Betaalpas en Creditcard - Debit Cards and Credit Cards iDEAL Europees pinnen Acceptgiroverspreider Afstorten van contanten - Cash Deposits Bedrijven Euro Incasso Swift Corporates Retourpinnen Online diensten Zakelijk - Online Business Services Rabo OmniKassa 2.0 Rabo Direct Connect Rabo Corporate Connect iDEAL voor CPSP Rabobank Beleggersrekening Zakelijk Rabo Moneycard Filiaalpas

Zelf regelen & Contact