Pootaardappelsector: Let op de grenzen aan uw groei

De ontwikkelingen binnen de pootaardappelsector gaan snel, waarbij er kansen liggen voor Nederlandse telers. De forse groei in verwerking tot aardappelproducten kan echter ook leiden tot een overaanbod naar de exportmarkten na 2020. De Rabobank adviseert dan ook om de grenzen in groei niet teveel op te zoeken.

Lees de thema-update Pootgoed

Ontwikkelingen binnen de Nederlandse pootaardappelsector

Door de wereldwijde honger naar friet en chips blijft de vraag naar Nederlands aardappelpootgoed tot 2020 onverminderd groot. De komende jaren kan dat leiden tot een extra afzetpotentieel tot veertigduizend ton per jaar.

Evolutie binnen de sector

Door de toepassing van nieuwe veredelings- en vermeerderingstechnieken verandert de pootaardappelsector de komende twintig jaar in een hightech business met grotere internationaal actieve spelers.

Slechts enkele huidige partijen in de aardappelveredeling hebben voldoende mensen en middelen om hierin mee te gaan. Denk aan de huidige marktleiders en universiteiten. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat de sector nieuwe spelers aantrekt, zoals investeringsmaatschappijen of veredelaars van andere gewassen.

Voor de kleinere en middelgrote spelers is het van belang zich bij deze partijen aan te sluiten of samenwerking te zoeken bij elkaar of bij bedrijven waar ze technologie en kennis kunnen inhuren.

Kansen en bedreigingen voor Nederlandse telers

De wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van de pootaardappelteelt bieden zowel kansen als bedreigingen voor de Nederlandse pootaardappelsector. De prijzen die Nederlandse pootgoedtelers uitbetaald krijgen, zijn hoog in vergelijking met omliggende landen.

Ondanks de wat hogere telersprijs kan de Nederlandse pootaardappel concurreren met die uit omliggende landen. Dit heeft te maken met de goede reputatie en efficiënte logistiek.

In Nederland is sprake van een grote vraag naar de beperkt beschikbare landbouwgrond. Tegelijkertijd wordt de grond zeer intensief gebruikt. Dit is een nadeel ten opzichte van meer uitgestrekte, goedkopere en meer afgelegen teeltgebieden in het buitenland. Het duurzame gebruik van die schaarse grond is dan ook een gigantische opgave.

6 tips om uw bedrijfsvoering te verstevigen

1. Maak gebruik van data
Via bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over uw bodem kunt u als teler de keuze van de rassen beter afstemmen op de percelen.

2. Optimaliseer uw bedrijfsvoering
Goed inzicht in kosten kan helpen uw bedrijfsomvang te optimaliseren. Dat kan betekenen dat de pootaardappelteelt moet groeien, maar ook dat u met andere telers moet samenwerken om het beste resultaat uit de markt te halen.

3. Zorg voor ketenafstemming
Informatie-uitwisseling met de consumptieaardappelteler kan helpen de teelt te verbeteren en beter op de afnemer af te stemmen.

4. Doe aan risicomanagement
Een mix van koop- en huurgrond, spreiding van rassen, pootgoedafnemers of teeltgebied kan de risico’s verminderen die samenhangen met bijvoorbeeld oogstverliezen door ziekte-uitbraken, extreme weersomstandigheden of prijsdalingen door marktrisico’s.

5. Verduurzaam
Een minder intensief teeltplan is wellicht noodzakelijk om op lange termijn een gezonde pootgoedteelt te behouden.

6. Bespreek uw strategie met uw accountmanager
Bespreek met uw accountmanager de mogelijkheden van uw gewenste strategie. Hij of zij is op de hoogte van de ontwikkelingen in uw regio en kan uw strategie vertalen naar uw financiële mogelijkheden.

Lees de thema-update Pootgoed

Lees onze andere publicaties over akkerbouw

Contact

Voor meer informatie over deze publicatie of de laatste stand van zaken in de sector kunt u contact opnemen met (een van) de auteurs.

Contact

Rabobank