Bouw

Transformatiepotentieel in kaart

Waar liggen de grootste kansen voor het transformeren van kantoren naar woningen in Nederland? Wij brachten het in kaart

Transformatieatlas op Rabobank.com

Italiaanse toestanden?

De toekomst voor starters op de woningmarkt is onzeker. Sectorspecialist Leontien de Waal geeft haar visie.

Lees de blog

Bouwupdate 2e kwartaal

Het gaat goed in de bouw, vooral in de woning- en utiliteitsbouw. De infrasector kijkt uit naar nieuw werk in 2018.

Lees de BouwUpdate

Lees het Vastgoedbericht 2017

De vastgoedmarkt laat weer betere resultaten zien. De digitaliseringsslag zal de sector ingrijpend veranderen.

Bricks en bytes smelten samen

Trends en ontwikkelingen

Bouw

Voor 2016 koerst de woningmarkt op aanhoudende hoge groeicijfers, mede door het effect van een inhaalvraag. Vooral ontwikkelende aannemers zien hun orderportefeuille structureel groeien. Het herstel van de infra- en utiliteitsmarkt blijft achter bij de woningmarkt. Er is sprake van een onbalans tussen vraag en aanbod en prijzen en winstgevendheid staan onder druk.

  • Het budget van de overheid krimpt en zij geeft prioriteit aan verminderde regeldruk en bureaucratie.
  • Het belang van duurzaamheid neemt toe bij zowel bouwer als opdrachtgever.
  • Steeds meer kleinschalige (her)bouw in een bestaande situatie, in plaats van grootschalige nieuwbouw in het buitengebied.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectorspecialist bouw

Onze sectorspecialist zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank