Blog bouw

Geert Dirkse

De glorieuze comeback van het gemeentelijk woningbedrijf?

Geert Dirkse

2014 was (weer) een roerig jaar voor de woningcorporaties (hierna ‘woco’s’ genoemd): denk aan de parlementaire enquêtecommissie en de grootschalige woningverkoop door woco’s aan buitenlandse vennootschappen. Maar ook de novelle van minister Blok (de meest invloedrijke vastgoedman van 2014), diverse rechtszaken tegen voormalige bestuurders … én als klap op de vuurpijl gaan gemeenten sociale huurwoningen realiseren!

Woco’s hebben hun investeringen neerwaarts bijgesteld (onder andere door verhuurdersheffing) en ontwikkelen vrijwel geen woningen meer. De herziene Woningwet, recent geaccordeerd door de Tweede Kamer, legt de woco’s verder aan banden inzake commerciële projecten, waaruit broodnodige liquiditeiten verdiend kunnen/moeten worden. Maar schijnt er licht aan de horizon? Het lijkt erop. In december gaf de gemeente Assen opdracht voor de bouw van 36 sociale huurwoningen (met uitbreiding naar honderd). Meerdere gemeenten zullen volgen en compenseren (deels) de gedaalde woningproductie door woco’s.

'Win-win' voor iedereen

Zijn er uitsluitend positieve gevolgen als gemeenten in deze markt stappen? Nee, want er volgt (mogelijk) een nieuwe ontslagronde bij woco’s. Gemeenten nemen (wellicht dezelfde ex-woco-) werknemers in dienst en investeren in een niet-core-activiteit. Maar zijn er dan geen marktpartijen die de taak van woco’s kunnen en/of willen overnemen? Zeker wel, diverse partijen werken al succesvol samen: gemeenten verkopen grond onder voorwaarden met korting, aannemers bouwen slim en snel, fondsen kopen de woningen als belegging (lage rentestand) en woco’s voeren onderhoud en beheer uit. ‘Win-win’ voor iedereen! Onrendabele toppen lijken straks verleden tijd.

Waarom springen gemeenten dan in het gat? Het kan zijn dat de (markt)partijen te weinig ruchtbaarheid geven aan hun succesvolle projecten. Is er nog koudwatervrees? Kan er wel kwalitatief gebouwd worden zonder onrendabele top? Zijn de bedoelingen van marktpartijen oprecht?

Voormalig staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Enneüs Heerma zou er door geschokt zijn. En dat hoeft echt niet getuige de positieve ervaringen in diverse nieuwbouwprojecten (zie onderstaande link). Sla de handen ineen en ‘laat de markt zijn werk doen!’ Heeft minister Blok dan toch gelijk?

Lees meer op Vastgoedjournaal.nl

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 26 januari 2015

Reageer via Rabobank Bouw netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank