Omzetprognoses van vrijwel alle sectoren dalen fors door coronacrisis

Omzetprognoses dalen fors door coronacrisis

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland. Met name in de horeca, detailhandel, transport en food en agri sectoren is de omzetdaling groot.

Verwachte omzetdaling duurt minimaal tot in het najaar

De verwachting is dat voor veel sectoren de omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode in 2019 minimaal aanhoudt tot het laatste kwartaal van 2020. Voor de horeca zal de crisis zeker tot eind 2021 voelbaar zijn. Uiteraard hangen deze prognoses nauw samen met de maatregelen die het kabinet eind april neemt en de wijze waarop het coronavirus zich ontwikkelt.

Voor de horeca zal de crisis zeker tot eind 2021 voelbaar zijn.

Figuur: omzetprognoses voor alle sectoren

Figuur: omzetprognoses voor alle sectoren

Het figuur toont de sectorprognoses over hoe de toegevoegde waarde van sectoren zich jaar-op-jaar ontwikkelt. Klik op het figuur voor informatie over de verwachte omzetontwikkeling ten opzichte van 2019 in (sub)sectoren.

Bron: CBS, berekening RaboResearch en op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank

Download desktop - Bekijk in Adobe Acrobat voor de beste leeservaring (PDF) Download mobiel (PDF)

Meer informatie

Heb je vragen over de omzetontwikkeling in jouw sector? Neem dan contact op met je accountmanager of de verantwoordelijke sectorspecialist. Heb je andere vragen over de impact van het coronavirus op je bedrijf? We geven antwoorden op de meestgestelde vragen over de gevolgen van corona.

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers