Twee mannelijke accountants praten buiten

Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten

Verder op deze pagina:

  Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten vallen binnen de sector dienstverlening. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Sector profiteert van economische groei

  Voor 2019 is de Rabobank gematigd positief over de accountancybranche. De sector zal profiteren van de economische groei. Er is echter een tekort aan gekwalificeerd personeel, wat de groei op korte termijn kan remmen.

  Door digitalisering en automatisering zullen administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden verdwijnen en worden vervangen door proactieve advisering op basis van o.a. big data. Op middellange termijn zal dit een krimp veroorzaken bij met name de administratiekantoren en zal ook het aantal kantoren met een AFM vergunning verder terug lopen. Bij accountancykantoren staat de omzet uit de samenstel-praktijk onder druk.

  Indeling accountancybranche

  De accountancybranche is in vier groepen te verdelen.

  De Big Four (Deloitte, EY, PWC, KPMG) richt zich volgens de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) steeds meer op de high-end consultancy bij de top 500 bedrijven in Nederland.De Mid Five (BDO, Flynth, Accon avm, Baker Tilly Berk, Mazars) richt zich op de samenstel- en controlepraktijk voor (de top van) het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de grootzakelijke markt.De middelgrote kantoren richten zich op een gespecialiseerde doelgroep (bijvoorbeeld agri), zijn actief in een bepaalde regio en richten zich op de middelgrote partijen op het gebied van overheid, cultuur, zorg en onderwijs.De kleine kantoren (tot tien medewerkers) zijn vooral lokaal actief en richten zich op het verlenen van specifieke vormen van dienstverlening, waaronder accountancy, administratie en belastingadvies.

  Economie

  De omzet in de accountancybranche volgt - met enige vertraging - de algemene economische groei. Groei van de Nederlandse economie zorgt voor groei in vraag naar zakelijke diensten. Daarom verwachten we de komende jaren verdere groei van de accountancybranche. In 2018 realiseerde zij een omzetstijging van 4,9%.

  Het aantal bedrijven in de accountancy en de administratieve dienstverlening is de afgelopen tien jaar gegroeid met meer dan 8.000 bedrijven. Begin 2019 stond de teller volgens het CBS op 32.750. De nieuwe bedrijven zijn vooral eenmanszaken en ZZP’ers. Deze zijn veelal gespecialiseerd en hoogopgeleid. Ook het aantal kleine kantoren (twee tot tien medewerkers) groeide. Het aantal grote kantoren (meer dan vijftig medewerkers) daalde. Investeringen zijn nodig door verdere digitalisering, toenemende wet-en regelgeving en in personeel. Het is de vraag of eenmanszaken en kleine kantoren voldoende kunnen investeren. Er ontstaan hierdoor steeds meer samenwerkingsverbanden. Accountantskantoren richten zich ook op de adviesmarkt. Hier is de concurrentie fors, mede vanuit de traditionele consultancybranche. Onze verwachting is dat deze beweging zich doorzet.

  Door circa 30% van de bedrijven in de accountancybranche wordt een tekort aan arbeidskrachten genoemd als belangrijkste belemmering voor groei. Volgens het UWV is er aanhoudende schaarste aan specifieke medewerkers op hbo- en wo-niveau, zoals registeraccountants, assistent-accountants en account controllers. Met name de grotere kantoren hebben moeite om jonge werknemers vast te houden. Daarnaast ziet men in toenemende mate meer uren van IT-specialisten bij controleopdrachten. Dit is een gevolg van het feit dat IT steeds belangrijker wordt in verdienmodellen en bedrijfsprocessen van bedrijven. De animo om partner te worden daalt. Kantoren denken na over andere vormen om personeel aan zich te binden.

  Duurzaamheid

  Binnen de accountancybranche zelf is duurzaamheid geen groot thema. Onderwerpen als elektrisch rijden en aandacht voor duurzame huisvesting zijn met name economisch gedreven.

  Sinds januari 2017 controleren accountants van een beursgenoteerde onderneming ook op niet-financiële informatie, waaronder mensenrechten, duurzaamheid, preventie van fraude en corruptie, diversiteit en goed werkgeverschap.

  "Accountants die de transformatie weten te maken naar continu en proactief adviseren, zullen de winnaars van de toekomst zijn."

  Innovatie

  Nieuwe technologieën zorgen voor een verandering in het takenpakket. De werkgelegenheid in de branche verandert mee.

  Blockchain is een online register waarin transacties worden geregistreerd. Dit zorgt voor een snelle en veilige vastlegging van gedeelde data. De rol van de accountant als 'trusted advisor' zal hierdoor veranderen: juist de accountant moet de rol van trusted advisor pakken.Big data: de wereld draait steeds meer om realtime data, terwijl de accountant zich tot nu toe richt op het achteraf controleren van documenten. De accountants die de transformatie weten te maken naar continu en proactief adviseren, zullen de winnaars van de toekomst zijn.Digitalisering neemt handmatige taken over. Dit heeft met name impact op de administratiekantoren. Zo introduceerde de Rabobank in de zomer van 2017 de app Tellow, waarmee zzp’ers hun facturen eenvoudig en direct zelf kunnen inboeken.

  Maatschappij

  Als gevolg van de eerder opgelopen imagoschade door een aantal grote boekhoudschandalen, berispingen en klachten, is de wet- en regelgeving in de accountancybranche toegenomen. Het doorvoeren van deze regels leidt tot een verhoogde interne focus, waardoor de klantgerichtheid en aandacht voor externe ontwikkelingen dreigen te verslappen. De uitdaging is het vinden van een goede balans hierin. Daarnaast heeft Minister Hoekstra van Financiën begin 2019 de commissie toekomst accountancysector geïnstalleerd, die over een jaar met aanbevelingen moet komen over de toekomst van de sector. Voor meer informatie zie het FD-artikel van 2-1-2019:“Geen taboe meer voor de toekomst van accountancy”.

   

  Lees het artikel

  Klanten worden steeds prijsbewuster en er is dan ook sprake van prijsdalingen in standaarddiensten.

  Wet- en regelgeving

  Voor het verrichten van wettelijke controles op de jaarrekening is een vergunning nodig op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta-vergunning). Vergunninghouders staan in het openbare register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Het aantal accountantsorganisaties met Wta-vergunning is de laatste jaren gedaald. Tientallen mkb-accountants hebben de laatste jaren vrijwillig hun controlevergunning ingeleverd in verband met de strenge toezichteisen. Om bij hun klanten toch wettelijke controles te kunnen blijven doen, zijn er de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden opgericht. Vaak met een aparte rechtspersoon die een Wta-vergunning aanvraagt.

  Bekijk het register van accountantsorganisaties op AFM.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner 

  De Rabobank werkt samen met onder meer de beroepsorganisatie (NBA) en heeft contacten met brancheorganisaties en marktpartijen.

  Laatste update: maart 2019