Twee mannelijke accountants praten buiten

Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten

Verder op deze pagina:

  Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten vallen binnen de sector dienstverlening. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Sector profiteert van economische groei

  Voor 2020 is de Rabobank gematigd positief over de accountancybranche. De sector zal nog profiteren van de lichte economische groei. Er is echter een groot tekort aan gekwalificeerd personeel, wat de groei op korte termijn remt.

  Door digitalisering en automatisering zullen administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden verdwijnen en worden vervangen door proactieve advisering op basis van o.a. big data. Op middellange termijn zal dit een krimp veroorzaken bij met name de administratiekantoren en zal ook het aantal kantoren met een controle-vergunning verder teruglopen.

  Indeling accountancybranche

  De accountancybranche is in vier groepen te verdelen.

  De Big Four (Deloitte, EY, PWC, KPMG) richt zich volgens de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) steeds meer op de high-end consultancy bij de top 500 bedrijven in Nederland.De Mid Five (BDO, Flynth, Accon avm, Baker Tilly Berk, Mazars) richt zich op de samenstel- en controlepraktijk voor (de top van) het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de grootzakelijke markt.De middelgrote kantoren richten zich op een gespecialiseerde doelgroep (bijvoorbeeld agri), zijn actief in een bepaalde regio en richten zich op de middelgrote partijen op het gebied van overheid, cultuur, zorg en onderwijs.De kleine kantoren (tot tien medewerkers) zijn vooral lokaal actief en richten zich op het verlenen van specifieke vormen van dienstverlening, waaronder accountancy, administratie en belastingadvies.

  Economie

  De omzet in de accountancybranche volgt - met enige vertraging - de algemene economische groei. Groei van de Nederlandse economie zorgt voor groei in vraag naar zakelijke diensten. Daarom verwachten we de komende jaren verdere groei van de accountancybranche, al zwakt deze wel wat af. In 2018 realiseerde zij een omzetstijging van 5,1%. Voor 2019 verwachten wij ongeveer hetzelfde beeld, maar daarna zal de groei afnemen.

  Het aantal bedrijven in de accountancy en de administratieve dienstverlening is de afgelopen tien jaar gegroeid met bijna 8.000 bedrijven. Eind 2019 stond de teller volgens het CBS op 33.170. De nieuwe bedrijven zijn vooral eenmanszaken en ZZP’ers. Deze zijn veelal gespecialiseerd en hoogopgeleid. Ook het aantal kleine kantoren (twee tot tien medewerkers) groeide. Investeringen zijn nodig door verdere digitalisering, toenemende wet- en regelgeving en in personeel. Het is de vraag of eenmanszaken en kleine kantoren voldoende kunnen investeren. Er ontstaan hierdoor steeds meer samenwerkingsverbanden. Accountantskantoren richten zich ook op de adviesmarkt. Hier is de concurrentie fors, mede vanuit de traditionele consultancybranche. Onze verwachting is dat deze beweging zich doorzet.

  Door ruim 34% van de bedrijven in de accountancybranche wordt een tekort aan arbeidskrachten genoemd als belangrijkste belemmering voor groei. Volgens het UWV is er aanhoudende schaarste aan specifieke medewerkers op hbo- en wo-niveau, zoals registeraccountants, assistent-accountants en account controllers. Met name de grotere kantoren hebben moeite om jonge werknemers vast te houden. Daarnaast ziet men in toenemende mate meer uren van IT-specialisten bij controleopdrachten. Dit is een gevolg van het feit dat IT steeds belangrijker wordt in verdienmodellen en bedrijfsprocessen van bedrijven. De animo om partner te worden daalt. Kantoren denken na over andere vormen om personeel aan zich te binden.

  Duurzaamheid

  Binnen de accountancybranche zelf is duurzaamheid geen groot thema. Onderwerpen als elektrisch rijden en aandacht voor duurzame huisvesting zijn met name economisch gedreven.

  Sinds januari 2017 controleren accountants van een beursgenoteerde onderneming ook op niet-financiële informatie, waaronder mensenrechten, duurzaamheid, preventie van fraude en corruptie, diversiteit en goed werkgeverschap. Recent speelt de discussie dat de controlerende accountants ook een scherp oog moeten hebben voor klimaatrisico’s. Mogelijk wordt het materiële klimaatrisico onderdeel van de jaarrekeningen.

  "Accountants die de transformatie weten te maken naar continu en proactief adviseren, zullen de winnaars van de toekomst zijn."

  Innovatie

  Nieuwe technologieën zorgen voor een verandering in het takenpakket. De werkgelegenheid in de branche verandert mee.

  Blockchain is een online register waarin transacties worden geregistreerd. Dit zorgt voor een snelle en veilige vastlegging van gedeelde data. De rol van de accountant als 'trusted advisor' zal hierdoor veranderen: juist de accountant moet de rol van trusted advisor pakken.Big data: de wereld draait steeds meer om realtime data, terwijl de accountant zich tot nu toe richt op het achteraf controleren van documenten. De accountants die de transformatie weten te maken naar continu en proactief adviseren, zullen de winnaars van de toekomst zijn.Digitalisering neemt handmatige taken over. Dit heeft met name impact op de administratiekantoren. Zo introduceerde de Rabobank in de zomer van 2017 de app Tellow, waarmee zzp’ers hun facturen eenvoudig en direct zelf kunnen inboeken.

  Maatschappij

  Als gevolg van de eerder opgelopen imagoschade door een aantal grote boekhoudschandalen, berispingen en klachten, is de wet- en regelgeving in de accountancybranche toegenomen. Het doorvoeren van deze regels leidt tot een verhoogde interne focus, waardoor de klantgerichtheid en aandacht voor externe ontwikkelingen dreigen te verslappen. De uitdaging is het vinden van een goede balans hierin. Daarnaast heeft Minister Hoekstra van Financiën begin 2019 de commissie toekomst accountancysector geïnstalleerd, die over een jaar met aanbevelingen moet komen over de toekomst van de sector.

  Klanten worden steeds prijsbewuster en verwachten meer diensten voor een vergelijkbare prijs. Het is dus zaak dat accountants kostenefficiënter gaan werken. Digitalisering helpt hierbij.

  Wet- en regelgeving

  Voor het verrichten van wettelijke controles op de jaarrekening is een vergunning nodig op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta-vergunning). Vergunninghouders staan in het openbare register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Het aantal accountantsorganisaties met Wta-vergunning (t.b.v. het verrichten van wettelijke controles) is de laatste jaren gedaald. Tientallen mkb-accountants hebben de laatste jaren vrijwillig hun controlevergunning ingeleverd in verband met de strenge toezichteisen: in 2010 waren er nog 475 kantoren met een Wta-vergunning, in 2019 was dit al gedaald naar 277. Om bij hun klanten toch wettelijke controles te kunnen blijven doen, zijn er de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden opgericht. Vaak met een aparte rechtspersoon die een Wta-vergunning aanvraagt.

  Bekijk het register van accountantsorganisaties op AFM.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner 

  De Rabobank werkt samen met onder meer de beroepsorganisatie (NBA) en heeft contacten met brancheorganisaties en marktpartijen.

  Laatste update: december 2019