Geen tijd om dit artikel te lezen? Ga direct naar:

  Ondanks groei in IT-sector staan hostingbedrijven nu al voor strategische keuzes

  IT is vandaag de dag een vast onderdeel van de business. Waarde zit steeds meer in IT-gerelateerde producten en diensten zoals data, algoritmen of IT-platformen. De vraag naar IT-diensten blijft in 2018 onverminderd hoog, zelfs “all time high” maar tegelijkertijd zien we consolidatie en margedruk in deelsectoren.

  Strategische keuzes essentieel

  MKB bedrijven in de hostingsector staan, ondanks de gunstige marktomstandigheden, nu al voor strategische keuzes om op lange termijn te kunnen overleven. Belangrijkste redenen zijn de marktmacht van AWS en Microsoft en de razendsnel veranderende technologie.

  De Rabobank verwacht dat de helft van de 4.500 cloud/hostingbedrijven over 5 jaar niet meer in de huidige vorm zal bestaan. In deze ICT-update:

  terugblik: de digitalisering bij MKB bedrijven zet onverminderd door wat van positieve invloed is op IT-sectorvooruitblik: ondanks de groei kampt de sector met een aanhoudend personeelstekorthostingsector uitgelicht: hoeveel hostingbedrijven zijn er straks nog over? En welke keuze maak ik als hoster: consolidatie, specialisatie of verbreding van mijn diensten?

  Marktomstandgheden onveranderd

  Digitalisering zet onverminderd door. Het IT-onderdeel binnen bedrijven zorgt voor steeds meer omzet bij bedrijven, wat de ICT-sector ook in het eerste halfjaar van 2018 vooruit brengt (zie figuur hieronder). Wat ons betreft zijn investeringen dan ook niet (meer) afhankelijk van het economisch klimaat, maar is digitalisering onomkeerbaar. Sterker nog: ieder bedrijf in elke sector zal nadenken over dit onderwerp om relevant te blijven. Daarnaast komt circa 20% van alle start-ups uit de IT-sector.

  Uitdaging voor MKB

  Met name het MKB kan op het gebied van digitalisering nog de nodige stappen zetten. Rabobank stimuleert (samen met ICT-partners) MKB-bedrijven op verschillende manieren na te denken over digitalisering, in combinatie met bijvoorbeeld groei.

  Meer weten? Ga naar Rabobank.nl/groei

  “Investeringen in digitalisering zijn niet (meer) afhankelijk van het economisch klimaat.”

  Omzet IT bedrijven groeit hard

  Omzet IT bedrijven groeit hard

  Bron: CBS

  Margedruk neemt toe

  De totale markt in Nederland voor IT-uitgaven (hardware, software en diensten inclusief telecom) bedraagt in 2017 zo’n 40 miljard euro. De markt voor cloudgebaseerde diensten is daar onderdeel van. Deze markt groeit beduidend harder dan de totale markt met groeipercentages variërend van 30% voor de SaaS-markt tot 40% voor de IaaS- en PaaS-markt.

  Toch zien we in deelsegmenten van de hostingsector dat de marges onder druk staan. Dit speelt momenteel met name bij hostingbedrijven die voornamelijk “shared services” aanbieden. Dit laat zien dat ondanks de onverminderde groei, de IT-sector voor uitdagingen blijft staan.

  Personeelstekort vraagt om inventieve oplossing

  Een belangrijke oorzaak van de huidige schaarste op de IT- arbeidsmarkt is dat onderwijsprogramma’s en de vraag vanuit IT-bedrijven onvoldoende op elkaar aansluiten. Gevaar is dat, ondanks een zeer goede IT-infrastructuur, de concurrentiepositie van Nederland internationaal gezien verzwakt.

  Gelukkig ontstaan steeds vaker lokale initiatieven waarbij opleiders en het bedrijfsleven meer samenwerken. Op die manier wordt het gat tussen beide partijen wat gedicht. Een recent concreet voorbeeld is de start van de Cloud/IT Academy. Cloud IT Academy is een stichting die de sector, in samenwerking met opleiders, heeft opgericht om duale opleidingen op te zetten.

  Lees meer over Cloud/IT Academy

  Talentontwikkeling als investering

  Een recente rondgang onder IT-bedrijven die succesvol zijn in het aantrekken van gekwalificeerd personeel gaf ons waardevolle inzichten. Een aantal ervan delen we vast:

  Zie talentontwikkeling niet als kostenpost maar durf hierin te investeren. Waar investeringen in een pand en inventaris heel normaal zijn, blijkt investering in mensen nog te vaak ondergeschikt. Terwijl het van cruciaal belang is.Kijk bij de ontwikkeling van personeel naar competenties en geef niet alleen promotie op basis van dienstjaren.

  Uitgelicht: toekomst hostingbedrijven

  Van een gefragmenteerde markt naar consolidatie

  Op dit moment zijn circa 4500 cloud- en hostingbedrijven in Nederland. De markt is nog gefragmenteerd waarbij veel (ongeveer 95%) bedrijven een omzetniveau van € 5 miljoen of minder hebben. De verwachting is dat circa de helft van de hostingbedrijven op middellange termijn niet meer in de huidige vorm bestaan.

  Grotere partijen, vaak gesteund door Private Equity, doen momenteel overnames om enerzijds schaalgrootte te creëren of een positie in de top van de (internationale) markt te claimen. Een andere reden kan zijn om specialisatie op deelmarkten of marktsegmenten te versterken. Sentia Group en RAM Infotechnologie zijn mooie voorbeelden die in deze ontwikkeling meegaan. Sentia Group zet extra in op Cloud First met de acquisities van Hosters, Athena, Cohaesio in Denemarken. RAM Infotechnology versterkt hun marktpositie met een strategische overname van NetSourcing.

  Krijg inzicht in de overnames van Sentia Group Lees meer over de aanpak van RAM Technology

  Toenemende macht van AWS, Microsoft en Google

  AWS, Microsoft en Google hebben een gezamenlijk marktaandeel van circa 55%. Bij gelijkblijvende jaarlijkse groei van dit marktaandeel, respectievelijk 1%, 3% en 1% in 2017, zal de afhankelijkheid van deze partijen alleen nog maar groter worden (zie bijgevoegde figuur). De groei van Microsoft kan worden verklaard uit de forse groei van het gebruik van Micosoft Azure, zowel de IAAS-laag (cloud) als de lagen hier bovenop. Denk aan services als Artificiële Intelligentie en het toenemende gebruik van data. Dit geeft aan dat Microsoft haar dominant aanwezige basis in Windows Server installaties verschuift naar Azure.

  Hostingbedrijven gedwongen tot strategische keuzes

  AWS en Microsoft dwingen hostingpartijen in Nederland tot strategische keuzes. De financiële slagkracht in combinatie met de razendsnelle technologische ontwikkelingen is voor kleinere aanbieders in deze markt simpelweg niet bij te houden. De relatief eenvoudige hostingdiensten worden steeds meer een gewoonte. Public cloud kan namelijk rechtsreeks worden ingeplugd bij Microsoft.

  “Het credo “get big, get niche or get out” is voor de cloud- en hostingprovidermarkt zeker van toepassing.”

  Kleinere partijen met een omzet van minder dan € 5 miljoen die vrij generieke hostingdiensten aanbieden lopen op termijn het risico uit de markt geconcurreerd te worden. Grotere partijen zijn goedkoper, flexibeler, geautomatiseerd en vernieuwender. Daarom in de volgende alinea een aantal keuzes voor de kleinere partijen.

  Marktaandeel Cloudservices

  Marktaandeel Cloudservices

  Bron: synergy research group
  Next 10: Oracle, Rackspace, Tensent, Salesforce etc.

  De keuzes van een hoster

  Consolidatie

  Technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Daarnaast wordt de cloudmarkt volwassen en verwachten cliënten steeds meer (geautomatiseerde) managed services. We zien veel overnames waarbij meer spelers vanuit bijvoorbeeld de SAAS-sector ook hostingdiensten aanbieden. Meer traditionele IT-dienstverleners zorgen daarnaast voor extra druk op deze markt. Om de komende jaren voldoende continuïteitsperspectief te hebben is schaalgrootte, een minimale omzet van circa EUR 10 miljoen, een voorwaarde. Echter, gezien de macht van de grote spelers zal schaalgrootte alleen niet meer voldoende zijn.

  Specialisatie

  Een andere keuze kan zijn dat een hoster zich specialiseert op bijvoorbeeld één specifieke technologie. Dit kan een applicatieplatform zijn, maar ook de technologie van een bepaalde verkoper. Eén ding is duidelijk: hostingbedrijven zijn zichzelf in deze periode opnieuw aan het uitvinden. Dat betekent dat de rol, de mensen en dus het bedrijf ingrijpend veranderen. Toegevoegde waarde ligt daarbij niet meer vanzelfsprekend alleen in de technologische expertise, maar moet gezocht worden in customer intimacy (klant centraal stellen), consultancy, en (dus) specialisatie.

  Verbreding

  Bedrijven willen tegenwoordig zo breed mogelijk advies over digitale vraagstukken. De (simpele) IT-diensten zijn steeds vaker een hygiënefactor. Een divers aanbod van diensten als 24/7 support, cybersecurity, databescherming en -herstel en document management solutions, wordt dan ook steeds belangrijker. Bedrijven die van oorsprong gestart zijn in de hostingsector veranderen, bijvoorbeeld doordat ze ERP- of CRM-spelers overnemen. Zo krijgt men meer macht over de keten, kunnen verschillende diensten worden aangeboden en wordt de klantrelatie geïntensiveerd.

  Hoe digitaal is jouw bedrijf?

  Digitaliseren zorgt voor kostenbesparing en omzetverhoging. Door in te blijven spelen op digitale trends en ontwikkelingen werk je efficiënter en is de kans dat jouw boodschap op het juiste moment bij de juiste klanten overkomt groter. Ontdek hoe digitaal jouw bedrijf is en laat je inspireren door andere ondernemers. Doe de test en ontvang tips.

  Ga verder met digitalisering

  Ook interessant voor jou

  Blijf je graag op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen in de sector? Hieronder vind je relevante publicaties rondom de thema’s groei en digitalisering.

  ICT-update maart 2018 Digitalisering: de smeerolie in transformatie