Geen tijd om het hele artikel te lezen? Ga direct naar:

  ICT-sector: de motor van de Nederlandse economie

  De groei van de ICT-sector zet door dit jaar. Ook voor 2020 wordt een groei van 3 tot 5% verwacht. De Rabobank heeft dan ook een gezonde ambitie verder te groeien in de ICT-sector. Wel blijven een aantal uitdagingen bestaan. In deze update een aantal onderwerpen uitgelicht:

  De ICT-sector groeit sneller dan veel andere sectoren. Het aandeel van ICT in de totale Nederlandse economie is dan ook steeds belangrijker.Nederland behoort tot de Europese top als het gaat om digitale transformatie. Het is een belangrijke drijfveer van de huidige groei en daarom des te belangrijker om deze koppositie als digitale mainport te behouden. Gaat dat lukken?Deelsectoren blijven kampen met margeverkrapping en aanhoudende strategische uitdagingen.ICT-bedrijven hebben daarnaast uitdagingen de groei te managen. Naast een blijvend personeelstekort, blijft ook het verkrijgen van financiering een belangrijk aandachtspunt.Klantcase: laat je inspireren door Visualfabriq.

  Een korte terugblik op het eerste halfjaar 2019

  De ICT-sector heeft de afgelopen jaren groei laten zien en zal dit blijven doen, zie figuur 1. Het belang en de complexiteit van ICT neemt verder toe, dat blijkt uit de ontwikkelingen in de sector. De belangrijkste drijfveren van de sterke groei zijn ontwikkelingen rondom cloud-services, data analytics en (business software). Met name de ‘born in the cloud’ technologiebedrijven zetten de harde groei door. Hoe dat komt? Deze bedrijven zijn flexibel, ‘cloud-based’ en hebben geen oude IT-systemen waar rekening mee gehouden hoeft te worden. De consolidatie in ICT-infrastructuur zet in 2019 ook verder door.

  ICT-update septemer 2019

  Fusies en overnames

  De gunstige marktomstandigheden in Nederland en de internationale groeimogelijkheden, maken de softwaresector zeer interessant voor fusies en overnames en/of buy-and-build (groei) strategieën. Twee voorbeelden van transacties op dit gebied:

  Optimizers - Main Capital

  Optimizers is aanbieder van Supply Chain Software Solutions. Main Capital ondersteunt Optimizers bij verdere Europese groei.

  HSO – Carlyle

  Carlyle ondersteunt hierbij de verdere internationale groei van HSO, een internationale aanbieder van bedrijfssoftware gebaseerd op het Microsoft-platform.

  Een gevolg van de volwassen wordende sector is dat er steeds meer buitenlandse (investerings)partijen actief zijn op de Nederlandse ICT-markt. Er staan ook steeds meer ICT-bedrijven te koop waarbij de koopprijzen en de schuldratio’s onverminderd hoog blijven. De verwachting is dat dit beeld op korte termijn niet zal veranderen.

  Zo kun je investeren in de ICT

  Elke ICT-ondernemer weet het: je moet continu investeren om relevant te blijven. Welke keuzes maak je? Sectorspecialist Mark van Kampen deelt de meest toekomstgerichte investeringen.

  Bekijk de top 3 van ICT-investeringen

  Behoudt Nederland haar koppositie als digitale mainport?

  Voor 2020 wordt voor de ICT-sector een groei van ca. 3 tot 5% verwacht, maar er zijn uitdagingen. Naast economische groeivertraging en een volwassen wordende sector, is de recent aangekondigde bouwstop van nieuwe datacenters in de metropool regio Amsterdam (MRA) een andere uitdaging.

  Metropool regio Amsterdam (MRA) bedreigd

  De digitalisering ontwikkelt zich in een rap tempo en het datagebruik neemt exponentieel toe. Nederland, en in het bijzonder de MRA, heeft bewezen goud in handen te hebben met haar connectiviteit en datacenterinfrastructuur. Daardoor heeft de MRA als leidende Europese digitale hub, een geweldige aantrekkingskracht op technologiebedrijven. Denk hierbij aan de vele gevestigde streaming- en gamingdiensten in Amsterdam waar de digitale verbindingen snel en eenvoudig zijn. Een stop op de uitbreiding van datacentercapaciteit in de MRA bedreigt dan ook direct de aantrekkingskracht op technologiebedrijven.

  Druk op buitenlandse investeringen in Nederland

  De nieuwe economie, waarin virtuele kapitaalgoederen (IP, IT en digitalisering) voor groei zorgen, maakt het mogelijk dat bedrijven snel internationaal kunnen opschalen. Technologie en een goed functionerende IT-infrastructuur spelen daarbij een essentiële rol. Dit maakt Nederland momenteel een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Als de bouwstop van datacenters daadwerkelijk doorzet, zal dit negatieve gevolgen kunnen hebben voor de toekomstige buitenlandse investeringen in Nederland en de MRA.

  “Bouwstop datacenters zet internationale concurrentiepositie van Nederland onder druk.”

  Consolidatie IT-infrastructuur dwingt tot strategische keuzes

  Consolidatie in de deelsector IT-infrastructuur (datacenter, cloudservices, hosting) zet hard door. Er kan gesteld worden dat dit deel van de markt redelijk verzadigd is. Enkele feiten waar dat uit blijkt:

  De afhankelijkheid van marktleiders als Microsoft, Google en Amazon neemt verder toe.De prijzen staan onder druk waardoor marges verkrappen.Technologische ontwikkelingen gaan zeer snel waardoor er blijvende strategische uitdagingen zijn.(Managed) hostingbedrijven staan voor de strategische keuze: opschalen, specialiseren of kiezen voor een overname/integratie met aanvullende dienstverlening?

  De praktijk laat zien dat grotere spelers deze strategische keuzes maken. Zo nam cloud solution provider Broad Horizon in 2019 data science & business intelligence adviesbureau Cmotions over, fuseren webhostingbedrijven TransIp en Combell en nam Total Specific Hosting ict-outsourcingsbedrijf DatacenterNext over.

  Financieringsvraagstuk? Kom maar op met dat plan

  De ICT-sector biedt voldoende ruimte voor individuele bedrijven om te groeien door aanhoudende vraag. Uit de praktijk blijkt dat het aantrekken van kwalitatief goed personeel en het verkrijgen van financiering nog wel eens een uitdaging is. Kwalitatief goed personeel in de sector blijft schaars door te weinig nieuwe aanwas. Daarnaast gaan bij groeiende bedrijven de kosten vaak voor de baten uit waardoor, o.b.v. historische resultaten, financiering soms lastig te verkrijgen. De levensfase waarin een onderneming zich bevindt is belangrijk om te kijken naar de meest passende financieringsoplossing.

  Steeds meer ICT-ondernemingen betrekken hun bank in een vroeg stadium bij financieringsvraagstukken. Vaak vanwege de reden dat aandeelhouders bijvoorbeeld niet nog een gedeelte van de aandelen willen afstaan aan een investeerder. Voor elke levensfase zijn er verschillende financieringsoplossingen mogelijk, zowel extern als via de bank, zie figuur 2.

  Bekijk alle financieringsoplossingen van de Rabobank

  “De Rabobank heeft een gezonde ambitie verder te groeien in de ICT-sector.”

  Gezien de groeiende nieuwe economie en de positieve groeivooruitzichten van de ICT sector en de kansen die en de heeft de Rabobank een gezonde ambitie om te groeien in de ICT /technologie sector. De recent aangekondigde investering in Brainport is een mooi voorbeeld waaruit deze ambitie blijkt

  Meer over Rabobank’s investering in Brainport

  ICT-update september 2019

  Het succes van Visualfabriq en de rol van de Rabobank

  Vanuit een jarenlange ervaring in de ‘fast moving consumer goods’, ontdekten ondernemers Jaco Brussé en Carst Vaartjes een heus gat in de markt. Een goed functionerend platform dat in staat was om data te vertalen naar waardevolle inzichten voor acties en promoties. Ze besloten hun ideeën kracht bij te zetten en richtten in 2013 het snelgroeiende Visualfabriq (hierna VF) op. De Rabobank wordt enthousiast van dit soort initiatieven en helpt ICT-partijen als deze graag als partner.

  Laat je inspireren door Visualfabriq

  De belangrijkste activiteit van VF is de exploitatie van het zelf ontwikkelde platform: de Trade Promotion Master (hierna TPM). Dit platform geeft bedrijven binnen enkele seconden, op klantniveau inzicht in de effectiviteit van bepaalde acties of promoties van consumentenartikelen. En dit uiteraard op basis van de KPI’s die de klant hanteert: omzet, winst of productaantallen. Ook kunnen verschillende promoties worden vergeleken en kan het effect van toekomstige promoties worden voorspeld op basis van ingebouwde A.I.-technologie. Dit alles tegen een veel lagere TCO (Total Cost of Ownership) dan de marktstandaarden van dit moment.

  “De bereidheid van onze contactpersonen bij de Rabobank om ondernemend met ons mee te denken, waarderen we enorm.“

  Verdienmodel en KPI’s

  Het verdienmodel van VF bestaat enerzijds uit eenmalige aansluit- en consultancy-opbrengsten en anderzijds de maandelijkse omzet uit TPM-abonnementen. Ze kiezen ervoor om contracten voor langere tijd af te sluiten zodat toekomstige omzet en kasstroom vrij goed voorspelbaar blijft. Het voornaamste succes van VF zijn het IP (Interlectual Property) en de medewerkers en service. Klassieke assets (buiten debiteuren) ontbreken in dit businessmodel.

  De belangrijkste KPI’s waar VF op stuurt:

  MRR - Monthly Recurring RevenueARR - Annual Recurring RevenueChurn rate klanten - jaarlijkse uitstroomratio van klanten

   

  Van start tot succes: CEO Jaco Brussé vertelt

  “VF is vanaf de start gefinancierd door de oprichters en investeerders, waarbij de focus allereerst lag op de investering in technologie. Samen met eerste klanten zoals Unilever, Heineken en Friesland Campina is een minimum viable product (MVP) ontwikkeld.” Sinds 2016 maakt VF een sterke groei door en acteert het nu als een globale speler met vestigingen in New York, Londen, Barcelona, Johannesburg. Het hoofdkantoor staat in Maarssen.

  “De Rabobank speelde een belangrijke rol in het faciliteren van onze groei. Ondanks een magere performance op papier (door investeringen), verstrekten ze ons een lening om de groei in mensen en entree naar de USA te financieren. Onze lening is verstrekt op basis van andere uitgangspunten dan de ‘standaard’ klassieke assets (zoals een pand of machines) en/of een positieve ebitda o.b.v. een historische jaarrekening die enkel terugkijkt. Ons verdienmodel in combinatie met onze snelle groei dwingt financiers op een andere manier naar ons bedrijf en businessmodel te kijken. De Rabobank deed dat, en met succes.“

  Ook interessant voor jou

  Innoveren? Maak niet dezelfde fouten als je buurman Zo krijg je medewerkers in de innovatiestand ICT-update april 2019

  ‘Op welke manier ben ik over 3 tot 5 jaar nog steeds relevant voor mijn klanten?’ Dat is de vraag van vandaag en bepalend voor je succes in de toekomst. Benieuwd maar de financieringsmogelijkheden of wil je meer informatie over onze visie? Neem contact op met mij of je accountmanager.

  Mark van Kampen

  Mark van Kampen

  • Sectorspecialist
  • ICT Dienstverlening
  (06) 10 33 59 32 Stuur een e-mail LinkedIn