Zorgpersoneel in gezondheidscentrum bij elkaar aan tafel

Gezondheidszorg

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan razendsnel. Innovatie, duurzame ontwikkelingen en wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in. Waar liggen kansen? Wat zijn de economische voorspellingen? En wat zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving? In welk deel van de sector je ook actief bent, wij praten je bij.

Trends en ontwikkelingen

Van ziekenzorg naar voorzorg

De zorgvraag en bijbehorende kosten nemen de komende jaren toe. Dit is te wijden aan de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken, maar ook door nieuwe technieken en een mondige burger. Momenteel bedragen de zorgkosten ruim € 97 miljard per jaar en dreigen onbetaalbaar te worden.

De stijgende zorgvraag, toenemende zorgkosten en een krappere arbeidsmarkt vraagt om verandering. Onder andere door innovatie (eHealth), meer zorg dichtbij de burger (eerstelijns- en thuiszorg) en minder langdurig verblijf in een zorginstelling of ziekenhuis. Daarnaast kan veel ziekteleed en dus zorgkosten bespaard worden als men meer investeert in eigen gezondheid. Dit vraagt om andere waardeproposities met bijpassende verdienmodellen.

Het streven naar evenwicht tussen financiële houdbaarheid, toegankelijkheid en hoge kwaliteit vraagt om verandering. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen die gelden voor de verschillende deelsectoren:

 • Door de toenemende concurrentie en kostendruk wordt het onderscheidend vermogen van de zorgaanbieder steeds belangrijker.
 • Krapte op de arbeidsmarkt roept om strategisch HR-beleid en innovatie.
 • Preventie is essentieel. We zien de kracht van een positieve benadering van gezondheid, met als uitgangspunt: veerkracht, vitaliteit en een betekenisvol leven.
 • Steeds meer ouderen ontvangen zorg thuis.
 • Het belang van duurzaamheid in de zorg neemt toe.

Sectorspecialisten gezondheidszorg

Onze sectorspecialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zij houden je op de hoogte over ontwikkelingen per branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie. Heb je een vraag of wil je graag met hen in gesprek? Je kunt hen bereiken via onderstaande gegevens.

Michel van Schaik

Michel van Schaik

 • Directeur Gezondheidszorg
 • Gezondheidszorg
Geert van der Heijden

Geert van der Heijden

 • Sectorspecialist
 • Gezondheidszorg
Marleen Jansen

Marleen Jansen

 • Sectorspecialist
 • Gezondheidszorg
André Vermeulen

André Vermeulen

 • Sectorspecialist
 • Gezondheidszorg
Suzanne van Hoeve

Suzanne van Hoeve

 • Sectorspecialist
 • Gezondheidszorg