Gezondheidszorg

ZorgScoop: thema samenwerking

Betere zorg door betere samenwerking. Bekijk praktijkvoorbeelden van ziekenhuizen en zorgondernemers.

Lees de ZorgScoop

Sleutel naar kostbare apparatuur

Een nieuw röntgenapparaat was hard nodig bij paardenkliniek de Postbaan. Na een leaseaanvraag volgde de oplossing snel.

Lees het interview

Starters in de zorg hard nodig

Ondernemerschap in de gezondheidszorg is hard nodig om de zorg beter, efficiënter en innovatiever te maken.

Lees de blog van Marleen Jansen

Krimp als groeistrategie

De bestuurders van drie vooruitstrevende zorginstellingen vertellen hoe hun omzet krimpt, maar hun zorg steeds beter wordt.

Lees de interviews

Trends en ontwikkelingen

Gezondheidszorg

De Rabobank verwacht geen volumegroei voor het komende jaar, de ontwikkeling ligt rond de nullijn. Mondigheid van de patiënt, zorginnovaties, de vergrijzende bevolking en een toename van welvaartsziekten staan garant voor een consistente groei van de gezondheidszorg. De volumegroei vlakt echter af door innovaties of nieuwe toepassingen die elders in de keten afgehandeld worden. Ziekenhuizen laten een licht dalende omzetontwikkeling zien. In de care sector zien we een verschuiving van intramuraal naar extramuraal, wat zal leiden tot een omzetdaling vanwege de herverdeling van beschikbare gelden. Wel blijft de gehele eerste lijn zich positief ontwikkelen, mede ingegeven door substitutie en verdere ketenintegratie. Het sentiment voor de sector is neutraal. 

  • Doordat de overheid kosten wil drukken, ontstaan kansen voor zorgondernemers.
  • De vraag naar zorg groeit de komende jaren.
  • In het nieuwe zorglandschap staat de burger centraal, met aandacht voor preventie, voeding en voldoende beweging.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectorspecialist gezondheidszorg

Onze sectorspecialist zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank