Gezondheidszorg

Uitreiking innovatieprijs

Kom op 21 maart naar de uitreiking van de Rabo Duurzame Innovatieprijs. Het thema van de dag is duurzaam leiderschap.

Lees meer

Sterk leiderschap, wat levert het op?

Wat kan sterk leiderschap betekenen voor de toekomst van zorg? (Young) professionals delen verrassend inzichten.

Lees de ZorgScoop

Bewegen naar de toekomst

Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis, deelt zijn visie: Voor een toekomstbestendige gezondheidszorg is leiderschap nodig.

Lees het artikel

Sectorprognose 2018

De zakelijke dienstverlening is een van de snelst groeiende sectoren in Nederland. Voor 2018 verwachten we 5 procent volumegroei.

Bekijk de verwachtingen

Trends en ontwikkelingen

Gezondheidszorg

De vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken leidt tot meer vraag naar zorg en de bijbehorende kosten. De zorgkosten bedragen momenteel ruim € 95 miljard per jaar en dreigen onbetaalbaar te worden. De combinatie van een stijgende zorgvraag, toenemende zorgkosten en een krappere arbeidsmarkt vraagt om innovatie (eHealth), meer zorg dichtbij de burger (eerste lijnszorg en zorg bij de burger thuis) en relatief minder langdurig verblijf in een zorginstelling of ziekenhuis.

  • Het streven naar evenwicht tussen financiële houdbaarheid en hoge kwaliteit vraagt om verandering.
  • Door de toenemende concurrentie en kostendruk wordt het onderscheidend vermogen van de zorgaanbieder steeds belangrijker.
  • Preventie is key. We zien de kracht van een positieve benadering van gezondheid, met als uitgangspunt: veerkracht, vitaliteit en een betekenisvol leven.
  • Steeds meer ouderen ontvangen zorg thuis.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectorspecialist gezondheidszorg

Onze sectorspecialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank