Gezondheidszorg

Vooruitkijken in de zorg

Duurzame inzetbaarheid staat bij HR hoog op de agenda, met vitaliteit en ziekteverzuim als belangrijke thema’s.

Lees het artikel

Innovatie is veel te populair!

Aandacht voor zorginnovatie overspoelt het ondernemerschap. Sectorspecialist Marleen Jansen legt uit.

Lees de blog

ZorgScoop: thema digitalisering

De zorg digitaliseert. Inzicht en kennis blijven daarbij essentieel. Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden.

Lees de ZorgScoop

Positieve gezondheid geeft inzicht

Gezondheid gaat over het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren. Ondernemer Machteld Huber legt uit.

Lees het artikel

Trends en ontwikkelingen

Gezondheidszorg

De Rabobank verwacht geen volumegroei voor het komende jaar, de ontwikkeling ligt rond de nullijn. Mondigheid van de patiënt, zorginnovaties, de vergrijzende bevolking en een toename van welvaartsziekten staan garant voor een consistente groei van de gezondheidszorg. De volumegroei vlakt echter af door innovaties of nieuwe toepassingen die elders in de keten afgehandeld worden. Ziekenhuizen laten een licht dalende omzetontwikkeling zien. In de care sector zien we een verschuiving van intramuraal naar extramuraal, wat zal leiden tot een omzetdaling vanwege de herverdeling van beschikbare gelden. Wel blijft de gehele eerste lijn zich positief ontwikkelen, mede ingegeven door substitutie en verdere ketenintegratie. Het sentiment voor de sector is neutraal. 

  • Doordat de overheid kosten wil drukken, ontstaan kansen voor zorgondernemers.
  • De vraag naar zorg groeit de komende jaren.
  • In het nieuwe zorglandschap staat de burger centraal, met aandacht voor preventie, voeding en voldoende beweging.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectorspecialist gezondheidszorg

Onze sectorspecialist zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank