Preventie, zaak van lange termijn binnen en buiten de zorg

Marleen Jansen

Marleen Jansen

Dit jaar geven we samen meer dan 100 miljard euro uit aan zorgkosten. Alleen al dit kostenniveau maakt het realiseren van het Nationaal Preventieakkoord noodzakelijk. Gaat staatssecretaris Blokhuis het akkoord realiseren met doelstellingen voor het verminderen van het aantal rokers, het afnemen van overgewicht of het terugdringen van alcoholgebruik? Ik hoop van harte dat hij daarin slaagt. Wel vind ik dat voor het behalen van echte gezondheidswinst het een convenant dient te zijn met een lange looptijd. Want: preventie is een zaak van de lange termijn. Het betekent immers werken aan een betere levensstijl en aan zelfredzaamheid.

Leefstijlpreventie binnen en buiten de zorg

Binnen en buiten de zorg ontstaan goede initiatieven. Gemeentes zijn actief, waarbij men kan kiezen uit tien verschillende programma’s. Bijvoorbeeld Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), een gezonde sportkantine of buurtcoaches. Ondernemers bieden nieuwe diensten aan, zoals Jumbo met het spel De Reis van 5, waarbij kinderen door een piratenspel ervaren hoe lekker groente en fruit is. 

In de mondzorgbranche, de branche met de meeste contacten met gezonde burgers, is al veel aandacht voor preventie. Denk aan behandelingen van mondhygiënistes, preventieassistenten en natuurlijk van tandartsen. Ook in deze branche is er de discussie om te worden vergoed op gezondheidswinst en niet per behandeling te worden betaald.

Preventiemethode Gewoon Gaaf

De preventiemethode Gewoon Gaaf bestaat uit een stappenplan voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Via een puntensysteem wordt nagegaan of ouders en hun kinderen gemaakte zelfzorgafspraken nakomen, of dat zij daarbij meer ondersteuning nodig hebben. De eerste resultaten van het onderzoeksproject GigaGaaf! worden in 2021 verwacht. In dit project stimuleert het consultatiebureau ouders van kinderen van zes maanden om naar een tandartspraktijk te gaan die volgens de methode Gewoon Gaaf werkt.

Zelfredzaamheid versterken

Als je zelfredzaamheid wilt versterken, dan is verder kijken dan de zorgsector belangrijk. Het hebben van een zinvolle dagbesteding en een stabiele sociaaleconomisch situatie blijken belangrijke randvoorwaarden voor een gezond leven. Ik ben dan ook enthousiast over de Social Impact Bond, welke op 14 maart door de gemeente Venlo, sociaal ondernemer Rendiz en de Rabobank Foundation is gesloten. Doelstelling is 50 jongeren te begeleiden naar een betere positie op de arbeidsmarkt.

De Rendiz-coaches begeleiden de jongeren volgens de positieve gezondheidsaanpak van Machteld Huber. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Ook hier kan in 2022 het definitieve resultaat worden vastgesteld.

Laten we hopen dat het Nationaal Preventieakkoord dit jaar wordt gesloten met een looptijd tot 2023, waarbij partijen binnen en buiten de zorg in nieuwe verbindingen kunnen werken aan een betere levensstijl en zelfredzaamheid van ons allemaal.

Utrecht, 26-6-2018

Contact

Rabobank