“Alles wat digitaal kan, gáát ook digitaal”

Na 17 jaar farma startte medisch bioloog Erik van der Zijden in 2011 met twee collega’s aan de keukentafel een bedrijf dat ‘iets’ wilde gaan doen met nieuwe technologieën in de zorg. Inmiddels is Synappz specialist in mHealth en maakt het bedrijf medische apps voor zorgaanbieders en zorggerelateerde bedrijven in binnen- en buitenland. Met de ambitie om een dual sided platform te ontwikkelen waar gebruikers en aanbieders van zorg bij elkaar komen.

Van schriftje naar smartphone

“Het begon allemaal met de IP Plaslijst die wij hebben ontwikkeld voor Erich Taubert, uroloog bij het Slingeland Ziekenhuis. Voor een uroloog is het belangrijk om te weten hoeveel patiënten hebben gedronken, hoeveel geplast en hoeveel urine ze hebben verloren. Voorheen kregen ze een schriftje mee, nu voeren patiënten op een veel eenvoudigere, grafische manier de gegevens in op hun smartphone. Data worden op die manier veel betrouwbaarder en hygiënischer verzameld. Bovendien kun je ze ook inzichtelijk maken voor de arts en de patiënt. We waren de eerste app-ontwikkelaar met een CE-certificering voor een medische app. Daardoor kregen we exposure en begonnen farmabedrijven ons te bellen om medische apps voor hen te ontwikkelen. Het ontwikkelen voor derden bleek een beter businessmodel te zijn, want inmiddels waren we erachter gekomen dat consumenten niet wilden betalen voor een app, ook al kost die maar € 0,89. De afgelopen vijf jaar hebben we zo’n 25 medische apps gemaakt. Soms in eigen beheer, maar meestal voor derden. Ons hele proces hebben we geperfectioneerd met ontwikkelaars die heel goed zijn in user experience design. Ook hebben we geïnvesteerd in veiligheid en privacy door de benodigde ISO- en NEN-certificeringen. Voor ons zit de uitdaging nu in de vertaling van de wensen en eisen van de zorgvraag naar de digitale technologie aan de ene kant en aan de andere kant het in de markt zetten van die technologie.”

Klinische variabelen

Medische apps gaan uiteindelijk ten onder aan hun eigen succes, stelt Van der Zijden. “Inmiddels zijn er zo’n 165.000 medische apps en weet geen mens meer waar te zoeken en welke te kiezen. ICT-afdelingen van ziekenhuizen worden gillend gek van al die verschillende apps waar specialisten en patiënten mee willen werken.” Voor Van der Zijden reden om het anders aan te pakken. “We hebben alle klinische variabelen die een arts wil weten van een patiënt uit elkaar getrokken en per variabele ingedeeld in zogenaamde clinicards. Denk aan ‘bloeddruk’, of ‘pijn’. Al die clinicards staan in een bibliotheek. Wanneer een arts samen met een patiënt besluit om te onderzoeken wat er met die patiënt aan de hand is, kiest hij met die patiënt die clinicards die hij nodig denkt te hebben voor zijn aandoening. Zo krijgt de patiënt een app die specifiek voor hem is ingericht. Deze ‘personalised medical app’ slaat, eventueel met behulp van allerlei sensoren, data over die specifieke persoon op in een databaseplatform. Juist zo’n platform is interessant, want daarmee is het mogelijk om met slimme algoritmes data te interpreteren en verbanden te leggen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat uit al die persoonlijke data een interventie komt voor de patiënt.”

Dual-sided platform

Synappz wil het platform samen met enkele ziekenhuizen, de launching customers, verder ontwikkelen. Inmiddels maakt Synappz voor het Slingeland Ziekenhuis clinicards voor cardiologie die deel uitmaken van een bibliotheek waar ook andere ziekenhuizen gebruik van gaan maken. Uiteindelijk wil Van der Zijden het database platform openstellen voor publiek. Een dual-sided platform, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Uber. Met aan de ene kant patiënten met een specifieke aandoening en aan de andere kant zorgprofessionals en borgondernemers met een bepaalde competentie of propositie op dat klinische gebied. “Door mix & match met behulp van een algoritme kun je elkaar vinden, daar ontstaat dan een behandelrelatie uit. De markt is daar nog lang niet aan toe. Maar wij geloven wel in democratisering van de gezondheidszorg door technologie en dat betekent dat het open moet. De patiënt meer in de regie: wie ben ik, wat heb ik en wie gaat mij daarbij helpen?”

Lef

De opschaling van al deze innovaties hangt vooral af van het leiderschap van bestuurders. “De meeste professionals ontgaat de technologie waar wij helemaal bezeten van zijn. Er is dus kennis over de mogelijkheden en leiderschap van bestuurders nodig. Bestuurders met een toekomstvisie die lef hebben om te veranderen. Kijk naar het Slingeland Ziekenhuis dat in 2022 een nieuw ziekenhuis gaat bouwen met meer zorg op afstand. Nu starten daar veranderingsprocessen om de zorgprofessionals aan de nieuwe technologie te laten wennen.” Daarnaast is de koppeling met EPD’s een punt van aandacht. “Eén procent van de data die een patiënt genereert, genereert hij in het ziekenhuis. Die andere 99 procent gebeurt thuis als de patiënt weer gewoon ‘mens’ is. Dat kan een heel ander beeld geven. Ik vind het storend dat een ziekenhuisinformatiesysteem dergelijke informatie nog niet met elkaar kan koppelen. En waarom heeft het EPD geen ‘dashboard’ vanuit de patiënt gedacht? Het helpt als de overheid afspraken maakt over de interoperabiliteit. Die afspraken zijn best te maken, nu praat iedereen een andere taal. Welke taal het wordt, is niet belangrijk, maar kies er een. De overheid zou ook kunnen zeggen: als je die taal kiest, vergoeden wij pas.”

Focus

Heeft Van der Zijden tot slot nog een tip voor bestuurders? “Kijk eens goed wat je als zorgaanbieder doet en ga na wat daarvan gedigitaliseerd kan worden. Besef dan dat alles wat digitaal kan, ook digitaal gaat. Vraag je af wat er dan overblijft en ga je daarop focussen. Want dat is wat je echt goed moet kunnen om de disruptie die eraan gaat komen te overleven. Steek niet je kop in het zand, want het gaat echt gebeuren.”

“Tijd voor een systeemsprong in de zorg”

eHealth: must voor cliënt én zorgprofessional

“Omarm het digitale veld op een goede manier”

Nederland als ‘testbed’ voor zorginnovatie?

Terug naar het overzicht

Contact

Rabobank