Blog gezondheidszorg

Geert van der Heijden

Meten is weten

Geert van der Heijden Als jurylid van de Herman Wijffels Innovatieprijs voor de categorie Zorg & Welzijn zie ik elk jaar de inzendingen voor innovatieve apps (‘mHealth’) toenemen. Het aantal gezondheid-apps in de app-stores is de afgelopen tweeëneenhalf jaar verdubbeld tot meer dan honderdduizend. Het einde van de groei zie ik nog lang niet. mHealth past in de ontwikkeling van de gezondheidszorg verbeteren en betaalbaar houden en op te laten schuiven van ziekte-en zorgbehandeling door een zorginstelling, naar preventie en gezondheidsmanagement, liefst door de burger zelf.

Onderzoek naar mHealth

Maarten den Braber (freelance adviseur en projectmanager op het gebied van innovatieprojecten in de gezondheidszorg) heeft onderzoek gedaan naar mHealth en maakt een onderscheid naar apps gericht op: 

  • informatie en advies over de mentale en fysieke conditie van de gebruiker
  • tests en beoordelingen om ziektebeelden te analyseren
  • ondersteuning en coaching (met motiverende instructies of de mogelijkheid tot contact met lot- of leeftijdgenoten)
  • (sport)oefeningen en activatie (om mensen oefeningen te laten doen of actief te laten worden)
  • tracking/zelfmeting (van voedselinname, gewicht en activiteit)

App-voorschriften van artsen?

De adoptiegraad van apps is hoog in Nederland. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft immers een smartphone of tablet, en bijna 100% van de Nederlanders heeft toegang tot internet. Patiënten willen hierdoor steeds meer communiceren via mobiele technologieën met hun zorgverleners, maar zorgverleners ook met hun cliënten.

Het gebruik van dit type innovatie zal de gezondheidszorg drastisch veranderen. Artsen kunnen meer cliënten behandelen, hebben een betere interactie met patiënten en kunnen beter toezicht houden op patiënten. Ze schrijven zelfs zorg-apps voor, van pil-herinnerings-apps, tot diabetes-apps en gezinsplannings-apps.

Veel minder kosten

Bovendien kunnen met behulp van zorg-apps kosten significant worden verlaagd, zowel voor de aanbieder als voor de patiënt. De kosten worden verlaagd doordat artsen en patiënten in staat zijn om sneller in te grijpen in de gezondheidstoestand van patiënten. De patiënten hoeven bovendien minder vaak naar de dokter of worden zelfs volledig thuis behandeld en gemonitord, en in sommige gevallen biedt een app een goedkoop alternatief voor een dure behandeling.

Tot slot past de app in de ontwikkeling van de gezondheidszorg waarbij de burger zelf via preventie steeds meer de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid. Via stappentellers, huidmonitor- en gezondheids-apps enzovoort kan de burger zo zelf de vinger aan de pols houden. Meten is weten!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn. 

Blog, 29 januari 2015 

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank