"Ga vooral uit van je eigen visie"

Henk Veeze, kinderarts en mede-oprichter Diabeter

Twee kinderartsen begonnen in 2006 een eigen behandelcentrum voor jonge diabetici: Diabeter. Vanuit het idee dat de zorg simpelweg béter kon. Nu, negen jaar later, zijn er vier vestigingen in Nederland. En is er de ambitie om over de grens verder te groeien. Wat zijn volgens mede-oprichter Henk Veeze de succesfactoren?

Over het idee

"De keuze om een eigen behandelcentrum te openen kwam niet voort uit een wens om te ondernemen, maar uit een goed idee voor een beter zorgaanbod. Eerst hebben we geprobeerd om binnen het ziekenhuis zelf betere diabeteszorg te organiseren. Maar er waren allerlei obstakels. Als het om innovaties gaat, is het ziekenhuis toch vaak een statisch bolwerk. Er zijn te veel afzonderlijke zuilen en gescheiden faciliteiten, bijvoorbeeld. En het is moeilijk om uit verschillende delen van de organisatie het juiste team samen te stellen."

Over het partnerschap

"Ondernemen kun je het beste doen met een partner. Iemand die jou goed aanvult en versterkt. Zodat je samen een compleet palet aan ondernemersvaardigheden hebt. Voor mij is die partner collega-kinderarts Henk-Jan Aanstoot. Het is een grote pre als je allebei een talent hebt voor ondernemen. Als je behalve voor de zorg ook belangstelling hebt voor bestuur, financiën en personeelszaken. En wat ook heel belangrijk is: om positief te zijn en te denken in oplossingen en uitdagingen, niet in problemen en onmogelijkheden."

Over de voorbereiding

"We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Zeker niet. Vier, vijf jaar heeft het idee gerijpt en hebben we gewerkt aan onze visie en ons plan. Tijdens de laatste twee jaar kwamen er in de kantlijn steeds meer bedragen te staan. Langzaam werd duidelijk wat alles ging kosten. Hoeveel personeel we nodig hadden. En wat de verhouding tussen personeel en patiënten moest zijn. Allemaal ontzettend belangrijke ingrediënten voor het businessplan. Bij beginnende ondernemers ligt namelijk het gevaar op de loer om de kosten te onderschatten. Je moet alles echt uitentreuren doorrekenen en haalbaarheidstoetsen doen. Daar kan de bank ook bij helpen. Die wil natuurlijk ook graag weten of het plan realistisch is."

Over de eigen kracht

“Henk-Jan en ik hadden allebei binnen het ziekenhuis ervaring opgedaan met bestuur. Ook hadden we al een goed netwerk, met daarin ook zorgverzekeraars. De IT-zaken, waaronder het programmeren van software, deed ik zelf. En de administratie en schoonmaak in onze eerste kliniek deden we tijdens de opstartfase gewoon met ons hele gezin. Als we in die tijd alles hadden moeten uitbesteden, was het onbetaalbaar geworden.

Bovendien zijn we allebei erg betrokken bij alle aspecten van het bedrijf. Ook bij de inrichting van de gebouwen, bijvoorbeeld. Mijn advies is om eerst en vooral op je eigen mening en inzicht te varen. En te zorgen dat je zelf goed weet wat je wilt. De uitvoering kun je dan vervolgens aan anderen overlaten."

Over de groei

"Focus is essentieel bij een eigen zorgonderneming. Wij hebben ons gericht op één specialisme: een zo goed mogelijke zorg voor jonge mensen met diabetes type I. Wel is het dan zaak om te zorgen voor voldoende volume. Onze ambitie was om zo snel mogelijk een minimale omvang te bereiken waarop we rendabel konden zijn. Hoe ontwikkel je volume? Door een kwalitatief goed zorgproduct aan te bieden. En dat ontstaat weer door een combinatie van een vakkundig team met de juiste expertise – zowel medisch als ondersteunend - en de toepassing van de nieuwste technische innovaties. Zo zijn we in negen jaar gegroeid naar vier locaties op strategische plekken. Zodat bijna elke Nederlander binnen een uur bij een kliniek van Diabeter kan zijn."

Over de financiering

"We zijn van start gegaan dankzij een financiering van de Rabobank, met inleg van eigen zekerheden. We hadden een ruime financiering nodig, omdat onze facturen toen pas aan het eind van het behandeljaar betaald werden. Doordat we telkens precies volgens de prognoses presteerden, konden we geleidelijk aan de financiering laten groeien. En op den duur gingen we steeds meer onszelf financieren, deels vanuit de winst en deels vanuit voorfinanciering door enkele zorgverzekeraars. Qua bankfinanciering hebben we de tijd wel mee gehad. De bank is door regelgeving nu meer gebonden aan restricties dan toen. In de huidige situatie hadden we aanvullende kapitaalbronnen moeten aanboren."

Over de technische innovatie

"Veel van onze patiënten werken met een computergestuurd insulinepompje. Die software is door ons slim ingeregeld op basis van onze eigen database aan kennis over de ideale dosering voor bepaalde leeftijden en situaties. De pompjes communiceren met ons systeem, zodat we op afstand aanpassingen kunnen doen. Onze database groeit bovendien heel snel. Die is nu misschien wel de meest gedetailleerde ter wereld op dit gebied. Een goudmijn voor research en ontwikkeling. Dankzij slimme analyses van die informatie kunnen we steeds betere algoritmes toepassen in het aansturen van de pompjes. Allemaal met als doel om nog betere zorg te leveren tegen lagere kosten."

Over de toekomst

"We kunnen in Nederland nog verder groeien. Volgens onze berekeningen over het aantal patiënten en de spreiding daarvan zou zes vestigingen van Diabeter ideaal zijn. Maar de belangrijkste vervolgstap is voor ons nu de stap over de grens. We werken daarom aan een plan om ons zorgconcept te exporteren."

Henk Veeze

Kinderarts-diabetoloog dr. Henk Veeze is mede-oprichter van Diabeter. Hij was voorzitter van de vakgroep Kindergeneeskunde, vice-voorzitter van de Medische Staf en lid van het Management Team van het IJsselland Ziekenhuis en van nationale en internationale commissies. Hij houdt zich ook veel bezig met kwaliteit van zorgonderzoek bij diabetes en de ontwikkelingen met nieuwe continue bloedglucosemeetsystemen.