“Zorgtrajecten bestaan steeds vaker uit meerdere disciplines”

Maarten Vreeburg, fysiotherapeut en praktijkhouder van Paramedisch Centrum ADFYS

Een slimme zorgondernemer beseft de transitie in de zorg en past tijdig zijn organisatie en propositie aan. Zoals Paramedisch Centrum ADFYS. Daar vindt hechte samenwerking plaats tussen fysiotherapie, ggz en diëtetiek. Dit is nog uniek in Nederland, maar in de toekomst zal dit de norm zijn.

Paramedisch Centrum ADFYS biedt multidisciplinaire zorg vanuit zijn vestigingen in Culemborg en Leerdam. Fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten en een professioneel secretariaat werken vanuit één centrum intensief met elkaar samen om bij uiteenlopende gezondheidsvragen hulp te bieden. Door alle expertise te bundelen, zijn de lijnen kort en worden mensen snel en effectief geholpen. Persoonlijke aandacht voor iedere individuele patiënt staat bij elk consult centraal.

Optimale begeleiding

Als praktijkhouder van ADFYS signaleert fysiotherapeut Maarten Vreeburg een verschuiving van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg. "Zorgtrajecten bestaan steeds vaker uit meerdere disciplines. Als fysiotherapeut word ik geregeld geconfronteerd met mensen die naast beweegklachten ook kampen met overgewicht en stress. Door vanuit één locatie gedifferentieerde hulp te bieden, begeleiden we de klant optimaal en worden mensen niet eindeloos doorverwezen. Onderling teamoverleg vindt wekelijks plaats tijdens de teamlunch, maar is ook tussentijds snel en efficiënt in te plannen zodat wachttijden voor behandelingen tot een minimum beperkt blijven."

Baanbrekend project

"De eerstelijnszorg moet innoveren, want de komende tien jaar verandert er veel in de zorg. Daar moet je als zorgspecialist en als ondernemer nu al op inspelen", zegt Vreeburg. Op dit moment participeert ADFYS in het baanbrekende project Big Move, dat zorg op een andere manier benadert. "Het huidige zorgstelsel is sterk gericht op behandeling van ziekten. Big Move zet in op gedragsveranderingen die leiden tot een gezonde leefstijl." Binnenkort start bovendien een pilotproject voor fysiotherapeuten die bij elkaar in de praktijk komen kijken. "Hierbij worden patiënten actief bij de behandeling betrokken. Zelfmanagement is prettig voor patiënten zelf en verhoogt bovendien hun eigen verantwoordelijkheid. Voor ons geldt: het gaat niet om het bieden van zoveel mogelijk zorg, maar van de júíste zorg."

Lees meer op Adfys.nl