Blog gezondheidszorg

Marleen Jansen

Een positieve gezondheid gewenst!

Marleen Jansen

Op 17 december promoveerde Machteld Huber op een alternatief voor de gangbare definitie van gezondheidszorg. In 1948 omschreef de Wereldgezondheidsorganisatie gezondheid  als “een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden”. De arts behandelt in deze definitie door tot deze toestand bij de patiënt is bereikt. Volgens de omschrijving van Machteld Huber is “het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun leven” passender. Hoe gaat een patiënt om met zijn ziekte?  Welk potentieel van gezondheid heeft men om verder te kunnen leven? Als dit potentieel wordt versterkt, dan blijft de patiënt ook een actieve burger.

Een nieuwe zorgcultuur

Huber pleit voor een cultuur waar mensen voor zichzelf leren te zorgen, waarbij psychologie meer aandacht krijgt. De hoofddimensies van gezondheid zijn in haar promotieonderzoek lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Zij noemt dit een “positieve gezondheid”. Voor patiënten blijken deze dimensies allemaal relevant te zijn, terwijl artsen voornamelijk naar lichaamsfuncties kijken.

Ruimte voor vernieuwing

In ons huidige systeem wordt nog maar 4% aan preventie uitgegeven. Op basis van deze positievere en bredere omschrijving van gezondheidszorg zie ik nog veel ruimte voor vernieuwing. Denk aan een praktijkondersteuner die met patiënten gaat wandelen en buiten consult gesprekken voert over levensstijl, waarbij patiënten ook met elkaar in gesprek gaan. Of een supermarkt waar diëtisten op de winkelvloer aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen van consumenten die gezond willen eten, of de actie van de gemeente Rotterdam, die alle vijfenzeventigplussers jaarlijks wil bezoeken.

Ook in 2015 zet de Rabobank zich graag in voor het realiseren van initiatieven in de gezondheidszorg. Graag wens ik u, mede namens de andere leden van het team Zorg (Geert van der Heijden, Jan-René Kleijne, Michel van Schaik en André Vermeulen) een positieve gezondheid toe!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 5 januari 2015

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank