Blog gezondheidszorg

Marleen Jansen

Bewegen is het medicijn

Marleen Jansen

Vier op de tien burgers sporten (nog) niet of te weinig, maar willen wel gezonder leven. Ze consumeren te veel suikers, vetten en alcohol en bewegen te weinig. De maatschappelijke gevolgen zijn ernaar: te veel ziekteverzuim in het bedrijfsleven en te hoge zorgkosten. Hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst vereist nú een systeem- en gedragsverandering. Niet zorgverlening naar aanleiding van ziekte moet centraal staan, maar de preventie van ziekte – onder andere door een gezonde leefstijl. Voor deze verandering is samenwerking nodig tussen burgers, zorgverzekeraars en ondernemers binnen en buiten de zorg.

Focus op preventie

De belangrijkste doelstelling is de gezondheidszorg minder reactief te maken. Anders gezegd: we moeten en kunnen veel meer de focus leggen op het voorkomen van ziekte . Op dit moment wordt nog maar een ontoereikende 4% van het totale zorgbudget besteed aan preventie. De aandacht ligt nu vooral op het beter maken van zieke mensen.

Mijn verwachting is dat de vraag naar sportbegeleiding, bewegings- en voedingsadvies de komende jaren fors groeit. Voor ondernemers liggen hier grote kansen om in te spelen op de behoefte van de burger. Niet alleen voor zorgondernemers, zoals huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten, maar ook voor ondernemers buiten de zorg. Dat kan het beste door krachten te bundelen.

Samen gezonder

Mijn advies is om actief grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden te zoeken, zowel binnen als buiten de zorg en met zowel profit- als non-profitorganisaties. Mooie samenwerkingsvoorbeelden leest u in onze nieuwe thema-update ‘Bewegen is het medicijn’. Als sectormanagers gezondheidszorg hebben wij hiervoor samengewerkt met onze collega’s uit de horeca. Het ligt immers in de lijn der verwachting dat ondernemers, die hun organisatie in beweging zetten,  samen met anderen in de behoefte van burgers gaan voorzien. Zo is de verwachting dat fitnesscentra en gezondheidscentra bijvoorbeeld een steeds nauwere samenwerking zoeken. Zo nauw dat zij dé plek worden voor preventieve bewegingsactiviteiten en voedingsadvies.

Wanneer komen u en uw bedrijf in beweging?

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 12 februari 2015

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank